เปรียบเทียบวงเงินสินเชื่อที่ 3,000 - 1,500,000 บาท

เปรียบเทียบสินเชื่อที่ประหยัดและเหมาะสมที่สุด

-
3,000
1,500,000
+
-
1 เดือน
10 ปี
+

ต่ำที่สุด 50,000฿ ( คลิ๊กเพื่อเปรียบเทียบ )

ดอกเบี้ยเงินกู้:2,644฿
อัตราดอกเบี้ยต่อปี:5%
จำนวนรวม:52,644฿

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

2,194฿
การใช้บริการของเราเป็นการยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราพบ 16 สินเชื่อ ที่เหมาะสมกับวงเงินกู้ 50,000 บาท

 •  
  อายุขั้นต่ำ
  เวลาชำระเงินคืน
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
 • กสิกรไทย (Kbank) สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย
  22ปี
  2ปี
  1ปี - 5ปี
  5%
  2,194฿
  รวม 52,644฿
  สินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทย 50000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 26% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 12 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 5,174.58 บาท*12 = 62,095 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,095 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 

  หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีรายได้ประจำ อายุ 20 - 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา

  กสิกรไทย (Kbank) สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณ&l
  02 222 0000 ext 1 Call center 02 888 8888

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ kasikornbank.com
 • กรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ พนักงานเอกชน
  18ปี
  2ปี
  1ปี - 6ปี
  6.39%
  2,225฿
  รวม 53,396฿
  สินเชื่ออเนกประสงค์ พนักงานเอกชน ธนาคารกรุงไทย 200,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 11.375% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 60 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 4,459.08 บาท * 60 = 567,545 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 67,545 บาท 
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • วงเงินกู้สูงถึง 10 เท่าของเงินเดือน
  •  อนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท
  •  สามารถโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกันได้

  หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานประจำ ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปีในสถานประกอบการนั้นๆ

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 

  กรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ พนักงานเอกชน ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  02 255 2222 Call center 02 111 1111 Call.CallCenter[at]ktb.co.th

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ krungthai.com
 • SCB Speedy Cash
  20ปี
  2ปี
  30วัน - 3ปี
  7.55%
  2,251฿
  รวม 54,025฿
  SCB Speedy Cash อัตราดอกเบี้ย 7.5-28% สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกหรืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  • อนุมัติภายใน 1 นาที หรือติดต่อกลับใน 1 ชั่วโมง
  • สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน App Store และ Play Store
  • รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี
  • สมัครฟรี ไม่เบิกใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย
  • มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม.
  • สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY
  • เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้

  หมายเหตุ

  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28 %) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
  • การคำนวณดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน
  • ช่องทางการสมัคร นอกจากผ่านทางแอปฯ SCB EASY แล้วสามารถไปสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้
  • เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อสามารถหักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือชำระเงินสดตามช่องทางต่างๆ ที่ทางธนาคารกำหนด

  ค่าใช้จ่าย

  • อัตราดอกเบี้ย 7.5-28 % สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกหรืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
  • สามารถเลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาทยกเว้นยอดหนี้และดอกเบี้ยน้อยกว่า 300 บาท จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยยอดที่ผ่อนชำระค่าสินค้า และบริการตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี

  SCB Speedy Cash ข้อมูลติดต่อ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  ทางอีเมล์: customer_service@scb.co.th
  เบอร์โทรศัพท์: 02 777 7777
   Facebook


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ scb.co.th
 • ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB PERSONAL CASH
  21ปี
  2ปี
  1ปี - 7ปี
  9%
  2,284฿
  รวม 54,822฿
  สินเชื่อบุคคล CIMB PERSONAL CASH ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  600,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 28% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 84 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 8,083.67 บาท * 84 = 679,028 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 79,028 บาท 
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  •  ผ่อนน้อย นานถึง 84 เดือน
  •  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน
  •  หรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 

  ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB PERSONAL CASH ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
  Call centre 02 626 7777

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ cimbthai.com
 • กรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์
  18ปี
  2ปี
  1ปี - 5ปี
  10.32%
  2,304฿
  รวม 55,291฿
  สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารกรุงไทย 50000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 14.875% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 12 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 4,885.83 บาท * 12 = 58,630 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 8,630 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • วงเงินกู้สูงถึง 5 เท่าของเงินเดือน
  •  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  •  อัตราดอกเบี้ยต่ำ

  หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน
  •  มีเงินได้ประจำขั้นต่ำ 15,000 บาท
  •  มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  •  มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย 

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 

  กรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ ข้อมูลติดต่อ

  0เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  02 255 2222 Call center 02 111 1111 Call.CallCenter[at]ktb.co.th

  กรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ krungthai.com
 • ไทยพาณิชย์ (SCB) สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan
  20ปี
  2ปี
  1ปี - 6ปี
  13.04%
  2,378฿
  รวม 57,070฿
  SCB Speedy Loan อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.99-28% ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปีของยอดคงค้างทั้งหมด 
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • ผ่อนนานสูงสุด 6 ปี
  •  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  •  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

  หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำโดยต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว  และรายได้ 30,000 บาทสำหรับเจ้าของธุรกิจ
  •  หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  ค่าใช้จ่าย

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.99-28 %
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปีของยอดคงค้างทั้งหมด

  ไทยพาณิชย์ (SCB) สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  เบอร์โทรศัพท์: 02 777 7777

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ scb.co.th
 • ทหารไทย (TMB) สินเชื่อบุคคล TMB CASH TO GO
  20ปี
  2ปี
  1ปี - 5ปี
  14%
  2,401฿
  รวม 57,615฿
  สินเชื่อบุคคล TMB CASH TO GO ธนาคารทหารไทย 30,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 28% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 12 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 3,136.42 บาท * 12 = 37,637 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,637 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีทันทีที่อนุมัติ
  •  ทยอยผ่อนชำระเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน
  •  ดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ

  หมายเหตุ

  • พนักงานประจำ อายุระหว่าง 20 - 60 ปี อายุงานปัจจุบันที่ทำอยู่ 4 เดือนขึ้นไป ได้รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป l เจ้าของกิจการ อายุระหว่าง 30 - 60 ปี ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 

  ทหารไทย (TMB) สินเชื่อบุคคล TMB CASH TO GO ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  02 299 2349 Call centre 1558

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ tmbbank.com
 • ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์
  21ปี
  2ปี
  1ปี - 5ปี
  16.04%
  2,449฿
  รวม 58,775฿
  สินเชื่อ บุคคล ซิตี้ แอดวานซ์ ธนาคาร ซิตี้ แบงค์ 70,000 บาท ผ่อนชำระ คืน ภายใน 2 ปี อัตรา ดอกเบี้ย สูงสุด ที่ 28% สินเชื่อ ผ่อนชำระ ทั้งสิ้น 24 งวด ค่า ใช้ จ่าย ต่อ เดือน ที่ 4,0025.29 บาท * 24 = 96 055 บาท รวม ค่า ใช้ จ่าย ทั้งสิ้น 26.055 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • วงเงินสูง 5 เท่าของรายได้ 

  หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป l อายุงานอย่างน้อย 5 เดือนสำหรับพนักงานบริษัท

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา

  ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 39 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ&l
  Call center 1588

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ citibank.co.th
 • เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN
  20ปี
  2ปี
  1ปี - 5ปี
  16.04%
  2,449฿
  รวม 58,775฿
  สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN ธนาคารเกียรตินาคิน 500,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 26.99% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 60 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 15,519.08 บาท * 60 = 931,145 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 431,145 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว
  •  อัตราดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก
  •  วงเงินกู้สูงถึง 1 ล้านบาท

  หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานประจำ มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป อายุงานที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปและผ่านระยะเวลาทดลองงาน หรือ อายุงานที่ทำงานเดิมล่าสุดก่อนหน้านี้ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป l หรือเจ้าของกิจการ มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำว่า 3 ปี

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 

  เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  02 165 5555 วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 7.00 – 20.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 18.00 น.

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ kiatnakin.co.th
 • กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สินเชื่อเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
  20ปี
  2ปี
  1ปี - 5ปี
  16.05%
  2,449฿
  รวม 58,781฿
  สินเชื่อเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บริษัทกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 300,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 28% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 12 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 31,364.45 บาท*12 = 376,373.35 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 76,373.35 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • พิเศษดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่ำสุด 19% ต่อปี 
  •  เลือกชำระคืนขั้นต่ำที่ 5%
  •  เลือกชำระคืนเป็นรายเดือน

  หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานประจำรายได้ต่อเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน 
  • หรือเป็นเจ้าของกิจการมีเงินหมุนเวียนธนาคารต่อ เดือนอย่างต่ำ 54,000 บาทดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา

  กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สินเชื่อเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 87/1 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 1-6
  8-11 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  0-2345-6789 กด 1 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00 - 19.00 น.

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ firstchoice.co.th
 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สินเชื่อเงินสดทันใจ กสิกรไทย
  20ปี
  2ปี
  30วัน - 1ปี
  18.05%
  2,497฿
  รวม 59,934฿
  Kasikorn Xpress Cash อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 18-28% ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท อัตราดอกเบี้ยรายปีเริ่มต้นที่ 18.04%
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • ฟรีธรรมเนียมตลอดชีพ
  •  ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ฟรีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน นาน 12 รอบบัญชี

  หมายเหตุ

  • ผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือนประจำ
  •  มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านหรือที่ทำงาน

  ค่าใช้จ่าย

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 18-28 %
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง, ค่าธรรมเนียมขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 88 บาท/รอบบัญชี

  ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สินเชื่อเงินสดทันใจ กสิกรไทย ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  02 222 0000 ext 1
   Call centre 02 888 8888

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ kasikornbank.com
 • ยูโอบี (UOB) สินเชื่อบุคคล UOB I-CASH
  20ปี
  2ปี
  1ปี - 3ปี
  20.04%
  2,546฿
  รวม 61,094฿
  สินเชื่อบุคคล UOB I-CASH ธนาคารยูโอบี 100,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 27.725% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 48 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ที่ 3,541.77 บาท*48 = 170,005 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 70,005 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
  • ผ่อนสูงสุด 60 เดือน 
  •  ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกัน

  หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป อายุงาน 1 ปี ขึ้นไปในบริษัทหรือธุรกิจประเภทเดียวกัน 
  • เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา

  ยูโอบี (UOB) สินเชื่อบุคคล UOB I-CASH ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  02 343 3000 Call center 02 285 1555

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ uob.co.th
 • กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC PROUD
  20ปี
  2ปี
  1ปี - 3ปี
  20.05%
  2,546฿
  รวม 61,100฿
  สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC PROUD ธนาคารกรุงไทย 90,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 1.5 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 26.72% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น18 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 6,523.94 บาท*18 = 117,431 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 27,431 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • เบิกถอนได้สูงสุดตามวงเงินที่เหลือในบัตร 
  • ผ่อนต่ำเริ่มเพียง 3%
  • ใช้ KTC Forever Rewards เป็นส่วนลดค่างวดได้

  หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป อายุงาน 4 เดือนขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน 
  •  เจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีเงินหมุนเวียนต่อเดือน อย่างน้อย 100,000 บาทขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา

  กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC PROUD ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  02 123 5000 ตลอด 24 ชั่วโมง

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ ktc.co.th
 • กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH
  20ปี
  2ปี
  1ปี - 5ปี
  24.5%
  2,656฿
  รวม 63,745฿
  สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH บริษัทบัตรกรุงไทย (KTC)  100,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 28% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 36 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 4,251.25 บาท * 36 = 153,045 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 53,045 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  •  ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  •  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำ

  หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป อายุงาน 4 เดือนขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน
  •  เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนอย่างน้อย 100,000 บาทขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  •  มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านหรือที่ทำงาน

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 

  กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  02 123 5000

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ ktc.co.th
 • ยูโอบี (UOB) สินเชื่อบุคคล UOB CASH PLUS
  20ปี
  2ปี
  1ปี - 3ปี
  25.05%
  2,670฿
  รวม 64,071฿
  สินเชื่อบุคคล UOB CASH PLUS ธนาคาร ยูโอบี 500,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 28% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 36 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 21,256.28 บาท*36 = 765,226 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 265,226 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • ฟรี ค่าธรรมเนียม ถอนเงิน
  •  เลือก ผ่อน ได้ สูงสุด 36

  หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป อายุงาน 1 ปีขึ้นไปในบริษัทหรือธุรกิจประเภทเดียวกัน 

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา

  ยูโอบี (UOB) สินเชื่อบุคคล UOB CASH PLUS ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  02 343 3000 Call center 02 285 1555

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ uob.co.th
 • ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus
  20ปี
  2ปี
  1ปี - 5ปี
  26%
  2,694฿
  รวม 64,649฿
  สินเชื่ออเนกประสงค์ Flash Plus ธนาคารธนชาต 10,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 28% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 12 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 212.17 บาท*12 = 12,546 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,546 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  •  เลือกพักการผ่อนชำระได้ 1 เดือน

  หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานประจำ อายุระหว่าง 20 - 60 ปี หรือเจ้าข้ากิจการ อายุระหว่าง 20 - 70 ปี 

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา

  ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus ข้อมูลติดต่อ

  444 อาคาร เอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ&a
  02 217 8000 Call center 1770

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ thanachartbank.co.th

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจ

เพราะเรารู้ว่าการเปรียบเทียบเพื่อหาสินเชื่อส่วนบุคคลที่ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก การค้นหาและศึกษาข้อมูลตัวเลขอาจทำให้คุณมึนหัวตึบ แต่นับจากนี้ ไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไป เพราะเราจัดการงานยุ่งยากนั้นให้คุณเรียบร้อยแล้ว 

ธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

19.99 - 25 % ต่อปี

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สินเชื่อเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

25% ต่อปี

กรุงไทย (KTB) สินเชื่อธนวัฎ 5 Plus

MRR + 9 % ต่อปี

กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

25 % ต่อปี

กสิกรไทย (Kbank) สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับผู้สมัครแต่ละราย

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์

25 % ต่อปี

ซีเอฟจี สินเชื่อนาโน ซีเอฟจี

ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับผู้สมัครแต่ละราย

ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB EXTRA CASH

21-25 % ต่อปี

ทหารไทย (TMB) สินเชื่อบุคคล TMB CASH TO GO

14-25 % ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สินเชื่อเงินสดทันใจ กสิกรไทย

ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับผู้สมัครแต่ละราย

ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้

28 % ต่อปี

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส

24-25 % ต่อปี

ยูเมะพลัส (Umay PLUS) สินเชื่อด่วน ยูเมะพลัส

25 % ต่อปี

ยูโอบี (UOB) สินเชื่อบุคคล UOB CASH PLUS

25-28 % ต่อปี

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ สินเชื่อบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์

28 % ต่อปี

อิออน (AEON) สินเชื่อด่วน อิออน

25 % ต่อปี

เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN

10.50-25% ต่อปี

เมืองไทยลิสซิ่ง สินเชื่อนาโน เมืองไทยลิสซิ่ง

28-33 % ต่อปี

ไทยเอช แคปปิตอล สินเชื่อด่วนไทยเอช แคปปิตอล

28-33 % ต่อปี

ไอร่า แอนด์ ไอฟุล สินเชื่อนาโน ไอร่า แอนด์ ไอฟุล

33 % ต่อปี

SCB Speedy Cash

25 % ต่อปี

หลากหลายเหตุผล ที่คนมองหาสินเชื่อส่วนบุคคล

ผู้คนต่างมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยเหตุผลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการท่องเที่ยว ซื้อโน้ตบุคตัวใหม่ ซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน จ่ายค่าเทอมลูก จัดงานแต่งงาน และอื่นๆอีกหลากหลายเหตุผล เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิต สินเชื่อส่วนบุคคลจะช่วยตอบโจทก์ความต้องการใช้เงินในเวลาที่เราต้องการ ข้อดีคือคุณสามารถออกแบบระยะเวลาในการชำระเงินคืนได้ด้วยตัวคุณเอง

เกาะติดกระแสสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

คงไม่มีใครอยากจะจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกินความจำเป็น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงทำการสำรวจและอัพเดทข้อเสนอสินเชื่อใหม่ๆให้คุณอยู่เสมอ เกาะติดข้อมูลไปกับเราเพื่อค้นหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ดีที่สุดจากโปรแกรมเปรียบเทียบสินเชื่อของเรา

พวกเราพยายามอย่างดีที่สุดในการนำเสนอข้อมูลของแอปให้ยืมเงินอย่างเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องแม่นยำเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามโปรดรับรู้ไว้ว่าคุณอาจจะได้รับข้อมูลและบริการที่แตกต่างจากข้างต้นเมื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น บริการขั้นสุดท้ายอาจแตกต่างไปจากตัวอย่างที่ได้นำเสนอไปในมุมมองของสถานภาพทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่กำหนดโดยบริษัทที่ให้กู้ ทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กู้และบริษัทที่ให้กู้ ที่สำคัญผู้ใช้บริการทุกท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการกู้ยืมอย่างระเอียดก่อนการใช้งาน ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกู้ยืมของคุณ นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเรา

 

 Siirry alkuun