เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN

เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN

4.3 4 5 1
วงเงิน: 50000 - 1000000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่ำ: 20-65 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 21.99% - 26.99%

จุดเด่น

  • สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว
  •  อัตราดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก
  •  วงเงินกู้สูงถึง 1 ล้านบาท

หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานประจำ มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป อายุงานที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปและผ่านระยะเวลาทดลองงาน หรือ อายุงานที่ทำงานเดิมล่าสุดก่อนหน้านี้ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป l หรือเจ้าของกิจการ มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำว่า 3 ปี

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN logo

สินเชื่ออเนกประสงค์

รายได้ต่อเดือน* (บาท)

พนักงานเงินเดือนประจำ

เจ้าของกิจการ

20,000 – 29,999

27.99%

27.99%

30,000 – 69,999

21.99% - 26.99%

27.99%

70,000 – 99,999

15.99% - 21.99%

27.99%

มากกว่า 100,000

15.99% - 21.99%

24.99%

การอ้างอิง kiatnakin.co.th

 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02 165 5555 วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 7.00 – 20.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 18.00 น.

เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN สินเชื่อ

from 50000 to 1000000 25
108921 ฿เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN 100000€ 1ปี
326764 ฿เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN 300000€ 1ปี
544607 ฿เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN 500000€ 1ปี
1089214 ฿เกียรตินาคิน (KK) สินเชื่อส่วนบุคคล KK PERSONAL LOAN 1000000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
10000฿ 205฿ 24.61% 10205฿ 10205฿ / เดือน 20ปี 30วัน
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
50000฿ 8775฿ 16.04% 58775฿ 2449฿ / เดือน 20ปี 2ปี
50000฿ 13299฿ 16.03% 63299฿ 1758฿ / เดือน 20ปี 3ปี
50000฿ 18029฿ 16.02% 68029฿ 1417฿ / เดือน 20ปี 4ปี
50000฿ 22963฿ 16.01% 72963฿ 1216฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
100000฿ 8921฿ 16.09% 108921฿ 9077฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 17550฿ 16.04% 117550฿ 4898฿ / เดือน 20ปี 2ปี
100000฿ 26598฿ 16.03% 126598฿ 3517฿ / เดือน 20ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 16.02% 136059฿ 2835฿ / เดือน 20ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 16.01% 145926฿ 2432฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
300000฿ 26764฿ 16.09% 326764฿ 27230฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 16.04% 352650฿ 14694฿ / เดือน 20ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 16.03% 379793฿ 10550฿ / เดือน 20ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 16.02% 408176฿ 8504฿ / เดือน 20ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 16.01% 437779฿ 7296฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 16.09% 544607฿ 45384฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 16.04% 587750฿ 24490฿ / เดือน 20ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 16.03% 632988฿ 17583฿ / เดือน 20ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 16.02% 680294฿ 14173฿ / เดือน 20ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 16.01% 729632฿ 12161฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 16.09% 1089214฿ 90768฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 16.04% 1175500฿ 48979฿ / เดือน 20ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 16.03% 1265975฿ 35166฿ / เดือน 20ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 16.02% 1360588฿ 28346฿ / เดือน 20ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 16.01% 1459265฿ 24321฿ / เดือน 20ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก kiatnakin.co.th

Siirry alkuun