ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้

ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้

4.2 9 5 1
วงเงิน: 10000 - 300000฿
เวลาชำระเงินคืน: 30วัน - 1ปี
อายุขั้นต่ำ: 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  • ฟรีธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
  •  วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  •  วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท 

หมายเหตุ

  • อายุไม่เกิน 60 ปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ
  •  มีสัญชาติไทย
  •  ผู้มีรายได้ประจำ อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป / ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ logo

สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้

บริการและค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญไท กรุงเทพฯ 10400

02 299 8000 Call centre 1115

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก gsb.or.th

Siirry alkuun