กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

3.6 5 5 1
วงเงิน: 30000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่: 22-59 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 20% - 28%

จุดเด่น

  • ฟรี ค่าธรรมเนียมและอากรสแตมป์ 
  •  ดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรก 
  • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป อายุงานอย่างน้อย 1 ปี 
  •  เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวรายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาท ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา
กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล logo

สินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและครอบครัว

อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี 7 เดือนแรก เฉพาะผู้มีอาชีพ หมอ, วิศวกร, ทนายความ, ตุลาการ, อัยการ, นักบิน หรือเจ้าของธุรกิจประเภทขายปลีกร้านขายยาและอุปกรณ์การแพทย์/สุขภาพ, บริการชิปปิ้ง, บริการส่งพัสดุภัณฑ์, บริการขนส่ง, บริษัทที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาอิสระ, โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร, สถานพยาบาลรักษาสัตว์/สัตวแพทย์, สำนักงานทนายความ/ผู้ตรวจสอบ, สถาปนิก/วิศวกร/ตกแต่งภายใน, ขายส่ง-วัสดุก่อสร้าง, การก่อสร้าง โดยได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 30 เม.ย. 63

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63


อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป หรือ 


อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 อัตราดอกเบี้ย 
12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ 
อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก  สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
                                   
กรณีรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีเมื่อสินเชื่ออนุมัติ

วงเงินสินเชื่อ(บาท)

อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี)

ระยะเวลาผ่อนชำระ(เดือน)

ผู้มีรายได้ประจำ

เจ้าของกิจการ

30,000 - 59,999

28%

28%

24 - 60

60,000 - 99,999

26%

27%

12 - 60

100,000 - 149,999

24%

26%

12 - 60

150,000 - 299,999

23%

25%

12 - 60

ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป

19.99%

22.99%

12 - 60

 

กรณีที่รับเงินกู้โดยวิธีอื่น

ยอดเงินต้นคงค้าง

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (ต่อปี)

ส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท

28%

ตั้งแต่ 60,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท

26%

ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท

25%

ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

22.99%

 

กรณีผิดนัด 
อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี

 

การอ้างอิง https://www.krungsri.com/bank/th/All-Promotion/Personal-Promotions/24551.html

 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Call center 1572

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล สินเชื่อ

from 30000 to 1500000 48
37637 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 30000€ 1ปี
50183 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 40000€ 1ปี
62729 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 50000€ 1ปี
125458 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 100000€ 1ปี
376373 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 300000€ 1ปี
627289 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 500000€ 1ปี
1254578 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 1000000€ 1ปี
1881867 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 1500000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 22ปี 1ปี
30000฿ 9144฿ 41.98% 39144฿ 2175฿ / เดือน 22ปี 1ปี
30000฿ 11166฿ 37.72% 41166฿ 1715฿ / เดือน 22ปี 2ปี
30000฿ 15914฿ 33.59% 45914฿ 1275฿ / เดือน 22ปี 3ปี
30000฿ 21232฿ 32.76% 51232฿ 1067฿ / เดือน 22ปี 4ปี
30000฿ 26978฿ 32.39% 56978฿ 950฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 22ปี 1ปี
40000฿ 12191฿ 41.98% 52191฿ 2900฿ / เดือน 22ปี 1ปี
40000฿ 14889฿ 37.72% 54889฿ 2287฿ / เดือน 22ปี 2ปี
40000฿ 21218฿ 33.59% 61218฿ 1701฿ / เดือน 22ปี 3ปี
40000฿ 28310฿ 32.76% 68310฿ 1423฿ / เดือน 22ปี 4ปี
40000฿ 32767฿ 32.39% 75971฿ 1266฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 22ปี 1ปี
50000฿ 15239฿ 41.98% 65239฿ 3624฿ / เดือน 22ปี 1ปี
50000฿ 18611฿ 37.72% 68611฿ 2859฿ / เดือน 22ปี 2ปี
50000฿ 26523฿ 33.59% 76523฿ 2126฿ / เดือน 22ปี 3ปี
50000฿ 32767฿ 32.76% 85388฿ 1779฿ / เดือน 22ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 32.39% 94964฿ 1583฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 22ปี 1ปี
100000฿ 30478฿ 41.98% 130478฿ 7249฿ / เดือน 22ปี 1ปี
100000฿ 32767฿ 37.72% 137221฿ 5718฿ / เดือน 22ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 33.59% 153045฿ 4251฿ / เดือน 22ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 32.76% 170775฿ 3558฿ / เดือน 22ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 32.39% 189928฿ 3165฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 22ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 41.98% 391435฿ 21746฿ / เดือน 22ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 37.72% 411664฿ 17153฿ / เดือน 22ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 33.59% 459136฿ 12754฿ / เดือน 22ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 32.76% 512326฿ 10673฿ / เดือน 22ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 32.39% 569785฿ 9496฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 54.19% 627289฿ 52274฿ / เดือน 22ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 41.98% 652392฿ 36244฿ / เดือน 22ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 37.72% 686106฿ 28588฿ / เดือน 22ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 33.59% 765226฿ 21256฿ / เดือน 22ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 32.76% 853877฿ 17789฿ / เดือน 22ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 32.39% 949642฿ 15827฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 54.19% 1254578฿ 104548฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 41.98% 1304784฿ 72488฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 37.72% 1372212฿ 57176฿ / เดือน 22ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 33.59% 1530453฿ 42513฿ / เดือน 22ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 32.76% 1707755฿ 35578฿ / เดือน 22ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 32.39% 1899285฿ 31655฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1500000฿ 32767฿ 54.19% 1881867฿ 156822฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 41.98% 1957176฿ 108732฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 37.72% 2058319฿ 85763฿ / เดือน 22ปี 2ปี
1500000฿ 32767฿ 33.59% 2295679฿ 63769฿ / เดือน 22ปี 3ปี
1500000฿ 32767฿ 32.76% 2561633฿ 53367฿ / เดือน 22ปี 4ปี
1500000฿ 32767฿ 32.39% 2848927฿ 47482฿ / เดือน 22ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก krungsri.com

Siirry alkuun