กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

3.7 6 5 1
วงเงิน: 30000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่ำ: 22-59 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 20% - 28%

จุดเด่น

  • ฟรี ค่าธรรมเนียมและอากรสแตมป์ 
  •  ดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรก 
  • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป อายุงานอย่างน้อย 1 ปี 
  •  เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวรายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาท ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา
กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล logo

สินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและครอบครัว

อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี 7 เดือนแรก เฉพาะผู้มีอาชีพ หมอ, วิศวกร, ทนายความ, ตุลาการ, อัยการ, นักบิน หรือเจ้าของธุรกิจประเภทขายปลีกร้านขายยาและอุปกรณ์การแพทย์/สุขภาพ, บริการชิปปิ้ง, บริการส่งพัสดุภัณฑ์, บริการขนส่ง, บริษัทที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาอิสระ, โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร, สถานพยาบาลรักษาสัตว์/สัตวแพทย์, สำนักงานทนายความ/ผู้ตรวจสอบ, สถาปนิก/วิศวกร/ตกแต่งภายใน, ขายส่ง-วัสดุก่อสร้าง, การก่อสร้าง โดยได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 30 เม.ย. 63

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63


อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป หรือ 


อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 อัตราดอกเบี้ย 
12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ 
อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก  สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
                                   
กรณีรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีเมื่อสินเชื่ออนุมัติ

วงเงินสินเชื่อ(บาท)

อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี)

ระยะเวลาผ่อนชำระ(เดือน)

ผู้มีรายได้ประจำ

เจ้าของกิจการ

30,000 - 59,999

28%

28%

24 - 60

60,000 - 99,999

26%

27%

12 - 60

100,000 - 149,999

24%

26%

12 - 60

150,000 - 299,999

23%

25%

12 - 60

ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป

19.99%

22.99%

12 - 60

 

กรณีที่รับเงินกู้โดยวิธีอื่น

ยอดเงินต้นคงค้าง

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (ต่อปี)

ส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท

28%

ตั้งแต่ 60,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท

26%

ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท

25%

ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

22.99%

 

กรณีผิดนัด 
อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี

 

การอ้างอิง https://www.krungsri.com/bank/th/All-Promotion/Personal-Promotions/24551.html

 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Call center 1572

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล สินเชื่อ

from 30000 to 1500000 48
32676 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 30000€ 1ปี
44462 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 40000€ 1ปี
55578 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 50000€ 1ปี
111156 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 100000€ 1ปี
333467 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 300000€ 1ปี
555778 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 500000€ 1ปี
1111557 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 1000000€ 1ปี
1667335 ฿กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 1500000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
30000฿ 4970฿ 19.99% 34970฿ 1943฿ / เดือน 22ปี 1ปี
30000฿ 6641฿ 19.99% 36641฿ 1527฿ / เดือน 22ปี 2ปี
30000฿ 10131฿ 19.99% 40131฿ 1115฿ / เดือน 22ปี 3ปี
30000฿ 13812฿ 19.99% 43812฿ 913฿ / เดือน 22ปี 4ปี
30000฿ 17679฿ 19.99% 47679฿ 795฿ / เดือน 22ปี 5ปี
30000฿ 2676฿ 16.09% 32676฿ 2723฿ / เดือน 21ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
40000฿ 4462฿ 19.99% 44462฿ 3705฿ / เดือน 22ปี 1ปี
40000฿ 6626฿ 19.99% 46626฿ 2590฿ / เดือน 22ปี 1ปี
40000฿ 8855฿ 19.99% 48855฿ 2036฿ / เดือน 22ปี 2ปี
40000฿ 13508฿ 19.99% 53508฿ 1486฿ / เดือน 22ปี 3ปี
40000฿ 18416฿ 19.99% 58416฿ 1217฿ / เดือน 22ปี 4ปี
40000฿ 23572฿ 19.99% 63572฿ 1060฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
50000฿ 5578฿ 19.99% 55578฿ 4632฿ / เดือน 22ปี 1ปี
50000฿ 8283฿ 19.99% 58283฿ 3238฿ / เดือน 22ปี 1ปี
50000฿ 11069฿ 19.99% 61069฿ 2545฿ / เดือน 22ปี 2ปี
50000฿ 16885฿ 19.99% 66885฿ 1858฿ / เดือน 22ปี 3ปี
50000฿ 23020฿ 19.99% 73020฿ 1521฿ / เดือน 22ปี 4ปี
50000฿ 29465฿ 19.99% 79465฿ 1324฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
100000฿ 11156฿ 19.99% 111156฿ 9263฿ / เดือน 22ปี 1ปี
100000฿ 16565฿ 19.99% 116565฿ 6476฿ / เดือน 22ปี 1ปี
100000฿ 22138฿ 19.99% 122138฿ 5089฿ / เดือน 22ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 19.99% 133771฿ 3716฿ / เดือน 22ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 19.99% 146040฿ 3043฿ / เดือน 22ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 19.99% 158930฿ 2649฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 19.99% 333467฿ 27789฿ / เดือน 22ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 19.99% 349695฿ 19428฿ / เดือน 22ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 19.99% 366415฿ 15267฿ / เดือน 22ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 19.99% 401312฿ 11148฿ / เดือน 22ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 19.99% 438120฿ 9128฿ / เดือน 22ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 19.99% 476790฿ 7947฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 19.99% 555778฿ 46315฿ / เดือน 22ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 19.99% 582826฿ 32379฿ / เดือน 22ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 19.99% 610691฿ 25445฿ / เดือน 22ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 19.99% 668853฿ 18579฿ / เดือน 22ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 19.99% 730201฿ 15213฿ / เดือน 22ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 19.99% 794650฿ 13244฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 19.99% 1111557฿ 92630฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 19.99% 1165651฿ 64758฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 19.99% 1221382฿ 50891฿ / เดือน 22ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 19.99% 1337706฿ 37159฿ / เดือน 22ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 19.99% 1460402฿ 30425฿ / เดือน 22ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 19.99% 1589299฿ 26488฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
1500000฿ 32767฿ 19.99% 1667335฿ 138945฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 19.99% 1748477฿ 97138฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 19.99% 1832073฿ 76336฿ / เดือน 22ปี 2ปี
1500000฿ 32767฿ 19.99% 2006558฿ 55738฿ / เดือน 22ปี 3ปี
1500000฿ 32767฿ 19.99% 2190602฿ 45638฿ / เดือน 22ปี 4ปี
1500000฿ 32767฿ 19.99% 2383949฿ 39732฿ / เดือน 22ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก krungsri.com

Siirry alkuun