กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

วงเงิน: 30000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่: 22-59 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 20% - 28%

จุดเด่น

  • ฟรี ค่าธรรมเนียมและอากรสแตมป์ 
  •  ดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรก 
  • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป อายุงานอย่างน้อย 1 ปี 
  •  เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวรายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาท ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา
กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล logo

สินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและครอบครัว

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Call center 1572

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 22ปี 1ปี
30000฿ 9144฿ 41.98% 39144฿ 2175฿ / เดือน 22ปี 1ปี
30000฿ 11166฿ 37.72% 41166฿ 1715฿ / เดือน 22ปี 2ปี
30000฿ 15914฿ 33.59% 45914฿ 1275฿ / เดือน 22ปี 3ปี
30000฿ 21232฿ 32.76% 51232฿ 1067฿ / เดือน 22ปี 4ปี
30000฿ 26978฿ 32.39% 56978฿ 950฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 22ปี 1ปี
40000฿ 12191฿ 41.98% 52191฿ 2900฿ / เดือน 22ปี 1ปี
40000฿ 14889฿ 37.72% 54889฿ 2287฿ / เดือน 22ปี 2ปี
40000฿ 21218฿ 33.59% 61218฿ 1701฿ / เดือน 22ปี 3ปี
40000฿ 28310฿ 32.76% 68310฿ 1423฿ / เดือน 22ปี 4ปี
40000฿ 32767฿ 32.39% 75971฿ 1266฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 22ปี 1ปี
50000฿ 15239฿ 41.98% 65239฿ 3624฿ / เดือน 22ปี 1ปี
50000฿ 18611฿ 37.72% 68611฿ 2859฿ / เดือน 22ปี 2ปี
50000฿ 26523฿ 33.59% 76523฿ 2126฿ / เดือน 22ปี 3ปี
50000฿ 32767฿ 32.76% 85388฿ 1779฿ / เดือน 22ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 32.39% 94964฿ 1583฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 22ปี 1ปี
100000฿ 30478฿ 41.98% 130478฿ 7249฿ / เดือน 22ปี 1ปี
100000฿ 32767฿ 37.72% 137221฿ 5718฿ / เดือน 22ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 33.59% 153045฿ 4251฿ / เดือน 22ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 32.76% 170775฿ 3558฿ / เดือน 22ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 32.39% 189928฿ 3165฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 22ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 41.98% 391435฿ 21746฿ / เดือน 22ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 37.72% 411664฿ 17153฿ / เดือน 22ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 33.59% 459136฿ 12754฿ / เดือน 22ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 32.76% 512326฿ 10673฿ / เดือน 22ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 32.39% 569785฿ 9496฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 54.19% 627289฿ 52274฿ / เดือน 22ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 41.98% 652392฿ 36244฿ / เดือน 22ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 37.72% 686106฿ 28588฿ / เดือน 22ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 33.59% 765226฿ 21256฿ / เดือน 22ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 32.76% 853877฿ 17789฿ / เดือน 22ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 32.39% 949642฿ 15827฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 54.19% 1254578฿ 104548฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 41.98% 1304784฿ 72488฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 37.72% 1372212฿ 57176฿ / เดือน 22ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 33.59% 1530453฿ 42513฿ / เดือน 22ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 32.76% 1707755฿ 35578฿ / เดือน 22ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 32.39% 1899285฿ 31655฿ / เดือน 22ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1500000฿ 32767฿ 54.19% 1881867฿ 156822฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 41.98% 1957176฿ 108732฿ / เดือน 22ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 37.72% 2058319฿ 85763฿ / เดือน 22ปี 2ปี
1500000฿ 32767฿ 33.59% 2295679฿ 63769฿ / เดือน 22ปี 3ปี
1500000฿ 32767฿ 32.76% 2561633฿ 53367฿ / เดือน 22ปี 4ปี
1500000฿ 32767฿ 32.39% 2848927฿ 47482฿ / เดือน 22ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก krungsri.com

Siirry alkuun