SCB Speedy Cash

SCB Speedy Cash

3.8 14 5 1
วงเงิน: 10000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 30วัน - 3ปี
อายุขั้นต่ำ: 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 7.5%

จุดเด่น

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • อนุมัติภายใน 1 นาที หรือติดต่อกลับใน 1 ชั่วโมง
 • สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน App Store และ Play Store
 • รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • สมัครฟรี ไม่เบิกใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย
 • มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม.
 • สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY
 • เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28 %) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
 • การคำนวณดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน
 • ช่องทางการสมัคร นอกจากผ่านทางแอปฯ SCB EASY แล้วสามารถไปสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้
 • เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อสามารถหักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือชำระเงินสดตามช่องทางต่างๆ ที่ทางธนาคารกำหนด

ค่าใช้จ่าย

 • อัตราดอกเบี้ย 7.5-28 % สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกหรืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
 • สามารถเลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาทยกเว้นยอดหนี้และดอกเบี้ยน้อยกว่า 300 บาท จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยยอดที่ผ่อนชำระค่าสินค้า และบริการตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
SCB Speedy Cash logo

บริการสินเชื่อเงินสด Speedy Cash ที่ดำเนินงานโดยธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นหนึ่งในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครง่ายไม่ต้องมีบัญชีธนาคาร เหมาะสมกับใครก็ตามที่ต้องการเบิกเงินด่วนจากตู้ ATM ของไทยพาณิชย์ได้ทั่วประเทศแบบไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้การคิดอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาแห่งประเทศไทยได้ประกาศเอาไว้ สะท้องให้เห็นถึงการบริการที่สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกคนพร้อมรับมือกับในทุกๆ เหตุการณ์สำคัญได้อย่างอุ่นใจ

“พกบัตรไว้อุ่นใจ ต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็หยิบมาถอนเงินใช้ได้ตลอดเวลา” กับทุกๆ กิจกรรมที่จำเป็นสำหรับทุกคนทั้ง ไปหาหมอเงินประกันไม่พอจ่าย, เจอเสื้อผ้าที่อยากได้แต่เงินเดือนมีไม่พอ หรือใช้เงินเพลินจนเงินเต็มวงเงินเครดิต SBC สามารถบรรเทาปัญหานี้ได้อย่างเหลือเชื่อ

“เพิ่มพลัง บัญชีออมทรัพย์ ให้เหนือไปอีกขั้น” ด้วย SCB Speedy Cash กับจุดเด่นของบัตรกดเงินสดที่จะช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยมีวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พร้อมรับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี ที่สำคัญจะมีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ตลอด 24 ชม. สมัครง่ายผ่านแอปฯ SCB EASY

อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรกดเงินสด Speedy Cash จะถูกกำหนดตามประเภทของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ใน 3 รอบบัญชีแรกทุกยอดเงินต้นจะคิดเป็น 0% และส่วนของลูกค้าทั่วไป 3 รอบบัญชีแรก ดอกเบี้ยจะคิดเป็น 0% เช่นเดียวกัน แต่รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชาระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ นอกจากนี้รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไปจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของผู้ขอสินเชื่อ

ในส่วนของค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสินเชื่อ Speedy Cash จะมีปรากฎในค่าอากรแสตมป์อยู่ที่ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินทาง Speedy Cash ไม่คิดค่าบริการกรณีชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ชำระผ่านทางเครื่อง ATM เป็นต้น

Speedy Cash มีสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น การเลือกได้ว่าจะชำระเงินคืนเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บแต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท, การสมัครในครั้งนี้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เป็นต้น

สำหรับเงื่อนไขการให้บริการ ผู้สมัครจะต้องทำการตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ Speedy Cash กำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้

 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้สมัคร สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) จะอยู่ที่ 10,000 บาท และสำหรับเจ้าของธุรกิจจะอยู่ที่ 15,000 บาท
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

นอกจากนี้การจัดเตรียมเอกสารการสมัครนับเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะโอกาสที่ผู้ขอสินเชื่อที่จะได้รับการอนุมัติมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของเอกสารอย่างมีนัยสำคัญ โดย Speedy Cash ได้กำหนดเอกสารที่ผู้สมัครต้องจัดเตรียมดังนี้

 • เอกสารยืนยันตัวตน: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • เอกสารยืนยันรายได้:
  • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • บัญชีเงินฝาก: สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

วิธีการสมัคร Speedy Cash มีให้เลือกหลายช่องทางแต่ที่แนะนำคือ สมัครผ่านทางแอปฯ SCB EASY ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนเพียงแค่ผู้สมัครดาวน์โหลดแอปฯ พร้อมติดตั้งให้สมบูรณ์ จากนั้นทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก “สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต”

ขั้นตอนที่ 2: เข้าไปที่หน้า “Speedy Cash”

ขั้นตอนที่ 3: หน้าจอจะปรากฎให้เลือกวงเงินและระยะเวลาที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4: เลือกบัตรเดบิต และรูปแบบการผ่อนชำระ

เมื่อผู้ใช้บริการสมัครยื่นขอสินเชื่อเสร็จสิ้น ระบบจะอนุมัติเร็วสุดภายใน 1 นาที หรือ ติดต่อกลับภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมส่งบัตรถึงบ้านภายใน 7 วัน ทั้งนี้ในส่วนของระยะเวลาการกู้ยืมจะยังคงสถานะจนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกหรือธนาคารใช้สิทธิยกเลิกให้สินเชื่อ และต้องชำระเงินส่วนที่เกินของวงเงินทั้งจำนวน รวมถึงจะปรับดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ซึ่งทางธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน

 

 

SCB Speedy Cash ข้อมูลติดต่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทางอีเมล์: customer_service@scb.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 02 777 7777
 Facebook

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/speedy-cash.html

Siirry alkuun