SCB Speedy Cash

SCB Speedy Cash

3.9 8 5 1
วงเงิน: 10000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 30วัน - 3ปี
อายุขั้นต่ำ: 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 7.5%

จุดเด่น

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • อนุมัติภายใน 1 นาที หรือติดต่อกลับใน 1 ชั่วโมง
 • สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน App Store และ Play Store
 • รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • สมัครฟรี ไม่เบิกใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย
 • มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม.
 • สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY
 • เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28 %) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
 • การคำนวณดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน
 • ช่องทางการสมัคร นอกจากผ่านทางแอปฯ SCB EASY แล้วสามารถไปสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้
 • เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อสามารถหักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือชำระเงินสดตามช่องทางต่างๆ ที่ทางธนาคารกำหนด

ค่าใช้จ่าย

 • อัตราดอกเบี้ย 7.5-28 % สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกหรืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
 • สามารถเลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาทยกเว้นยอดหนี้และดอกเบี้ยน้อยกว่า 300 บาท จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยยอดที่ผ่อนชำระค่าสินค้า และบริการตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
SCB Speedy Cash logo

บริการสินเชื่อเงินสด Speedy Cash ที่ดำเนินงานโดยธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นหนึ่งในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครง่ายไม่ต้องมีบัญชีธนาคาร เหมาะสมกับใครก็ตามที่ต้องการเบิกเงินด่วนจากตู้ ATM ของไทยพาณิชย์ได้ทั่วประเทศแบบไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้การคิดอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาแห่งประเทศไทยได้ประกาศเอาไว้ สะท้องให้เห็นถึงการบริการที่สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกคนพร้อมรับมือกับในทุกๆ เหตุการณ์สำคัญได้อย่างอุ่นใจ

“พกบัตรไว้อุ่นใจ ต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็หยิบมาถอนเงินใช้ได้ตลอดเวลา” กับทุกๆ กิจกรรมที่จำเป็นสำหรับทุกคนทั้ง ไปหาหมอเงินประกันไม่พอจ่าย, เจอเสื้อผ้าที่อยากได้แต่เงินเดือนมีไม่พอ หรือใช้เงินเพลินจนเงินเต็มวงเงินเครดิต SBC สามารถบรรเทาปัญหานี้ได้อย่างเหลือเชื่อ

“เพิ่มพลัง บัญชีออมทรัพย์ ให้เหนือไปอีกขั้น” ด้วย SCB Speedy Cash กับจุดเด่นของบัตรกดเงินสดที่จะช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยมีวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พร้อมรับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี ที่สำคัญจะมีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ตลอด 24 ชม. สมัครง่ายผ่านแอปฯ SCB EASY

อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรกดเงินสด Speedy Cash จะถูกกำหนดตามประเภทของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ใน 3 รอบบัญชีแรกทุกยอดเงินต้นจะคิดเป็น 0% และส่วนของลูกค้าทั่วไป 3 รอบบัญชีแรก ดอกเบี้ยจะคิดเป็น 0% เช่นเดียวกัน แต่รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชาระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ นอกจากนี้รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไปจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของผู้ขอสินเชื่อ

ในส่วนของค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสินเชื่อ Speedy Cash จะมีปรากฎในค่าอากรแสตมป์อยู่ที่ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินทาง Speedy Cash ไม่คิดค่าบริการกรณีชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ชำระผ่านทางเครื่อง ATM เป็นต้น

Speedy Cash มีสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น การเลือกได้ว่าจะชำระเงินคืนเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บแต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท, การสมัครในครั้งนี้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เป็นต้น

สำหรับเงื่อนไขการให้บริการ ผู้สมัครจะต้องทำการตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ Speedy Cash กำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้

 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้สมัคร สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) จะอยู่ที่ 10,000 บาท และสำหรับเจ้าของธุรกิจจะอยู่ที่ 15,000 บาท
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

นอกจากนี้การจัดเตรียมเอกสารการสมัครนับเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะโอกาสที่ผู้ขอสินเชื่อที่จะได้รับการอนุมัติมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของเอกสารอย่างมีนัยสำคัญ โดย Speedy Cash ได้กำหนดเอกสารที่ผู้สมัครต้องจัดเตรียมดังนี้

 • เอกสารยืนยันตัวตน: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • เอกสารยืนยันรายได้:
  • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • บัญชีเงินฝาก: สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

วิธีการสมัคร Speedy Cash มีให้เลือกหลายช่องทางแต่ที่แนะนำคือ สมัครผ่านทางแอปฯ SCB EASY ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนเพียงแค่ผู้สมัครดาวน์โหลดแอปฯ พร้อมติดตั้งให้สมบูรณ์ จากนั้นทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก “สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต”

ขั้นตอนที่ 2: เข้าไปที่หน้า “Speedy Cash”

ขั้นตอนที่ 3: หน้าจอจะปรากฎให้เลือกวงเงินและระยะเวลาที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4: เลือกบัตรเดบิต และรูปแบบการผ่อนชำระ

เมื่อผู้ใช้บริการสมัครยื่นขอสินเชื่อเสร็จสิ้น ระบบจะอนุมัติเร็วสุดภายใน 1 นาที หรือ ติดต่อกลับภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมส่งบัตรถึงบ้านภายใน 7 วัน ทั้งนี้ในส่วนของระยะเวลาการกู้ยืมจะยังคงสถานะจนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกหรือธนาคารใช้สิทธิยกเลิกให้สินเชื่อ และต้องชำระเงินส่วนที่เกินของวงเงินทั้งจำนวน รวมถึงจะปรับดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ซึ่งทางธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน

 

 

SCB Speedy Cash ข้อมูลติดต่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทางอีเมล์: customer_service@scb.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 02 777 7777
 Facebook

SCB Speedy Cash สินเชื่อ

from 10000 to 1500000 82
10416 ฿SCB Speedy Cash 10000€ 1ปี
15624 ฿SCB Speedy Cash 15000€ 1ปี
20832 ฿SCB Speedy Cash 20000€ 1ปี
31248 ฿SCB Speedy Cash 30000€ 1ปี
41664 ฿SCB Speedy Cash 40000€ 1ปี
52079 ฿SCB Speedy Cash 50000€ 1ปี
104159 ฿SCB Speedy Cash 100000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
10000฿ 99฿ 7.9% 10099฿ 5050฿ / เดือน 20ปี 60วัน
10000฿ 130฿ 7.8% 10130฿ 3377฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
10000฿ 162฿ 7.74% 10162฿ 2541฿ / เดือน 20ปี 4เดือน
10000฿ 193฿ 7.7% 10193฿ 2039฿ / เดือน 20ปี 5เดือน
10000฿ 225฿ 7.67% 10225฿ 1704฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
10000฿ 257฿ 7.65% 10257฿ 1465฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
10000฿ 288฿ 7.64% 10288฿ 1286฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
10000฿ 320฿ 7.62% 10320฿ 1147฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
10000฿ 352฿ 7.61% 10352฿ 1035฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
10000฿ 384฿ 7.6% 10384฿ 944฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
10000฿ 416฿ 7.59% 10416฿ 868฿ / เดือน 20ปี 1ปี
10000฿ 609฿ 7.56% 10609฿ 589฿ / เดือน 20ปี 1ปี
10000฿ 805฿ 7.55% 10805฿ 450฿ / เดือน 20ปี 2ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
15000฿ 148฿ 7.9% 15148฿ 7574฿ / เดือน 20ปี 60วัน
15000฿ 195฿ 7.8% 15195฿ 5065฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
15000฿ 243฿ 7.74% 15243฿ 3811฿ / เดือน 20ปี 4เดือน
15000฿ 290฿ 7.7% 15290฿ 3058฿ / เดือน 20ปี 5เดือน
15000฿ 337฿ 7.67% 15337฿ 2556฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
15000฿ 385฿ 7.65% 15385฿ 2198฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
15000฿ 432฿ 7.64% 15432฿ 1929฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
15000฿ 480฿ 7.62% 15480฿ 1720฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
15000฿ 528฿ 7.61% 15528฿ 1553฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
15000฿ 576฿ 7.6% 15576฿ 1416฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
15000฿ 624฿ 7.59% 15624฿ 1302฿ / เดือน 20ปี 1ปี
15000฿ 914฿ 7.56% 15914฿ 884฿ / เดือน 20ปี 1ปี
15000฿ 1207฿ 7.55% 16207฿ 675฿ / เดือน 20ปี 2ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
20000฿ 198฿ 7.9% 20198฿ 10099฿ / เดือน 20ปี 60วัน
20000฿ 261฿ 7.8% 20261฿ 6754฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
20000฿ 323฿ 7.74% 20323฿ 5081฿ / เดือน 20ปี 4เดือน
20000฿ 387฿ 7.7% 20387฿ 4077฿ / เดือน 20ปี 5เดือน
20000฿ 450฿ 7.67% 20450฿ 3408฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
20000฿ 513฿ 7.65% 20513฿ 2930฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
20000฿ 577฿ 7.64% 20577฿ 2572฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
20000฿ 640฿ 7.62% 20640฿ 2293฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
20000฿ 704฿ 7.61% 20704฿ 2070฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
20000฿ 768฿ 7.6% 20768฿ 1888฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
20000฿ 832฿ 7.59% 20832฿ 1736฿ / เดือน 20ปี 1ปี
20000฿ 1218฿ 7.56% 21218฿ 1179฿ / เดือน 20ปี 1ปี
20000฿ 1610฿ 7.55% 21610฿ 900฿ / เดือน 20ปี 2ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
30000฿ 391฿ 7.8% 30391฿ 10130฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
30000฿ 485฿ 7.74% 30485฿ 7621฿ / เดือน 20ปี 4เดือน
30000฿ 580฿ 7.7% 30580฿ 6116฿ / เดือน 20ปี 5เดือน
30000฿ 675฿ 7.67% 30675฿ 5113฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
30000฿ 770฿ 7.65% 30770฿ 4396฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
30000฿ 865฿ 7.64% 30865฿ 3858฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
30000฿ 960฿ 7.62% 30960฿ 3440฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
30000฿ 1056฿ 7.61% 31056฿ 3106฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
30000฿ 1152฿ 7.6% 31152฿ 2832฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
30000฿ 1248฿ 7.59% 31248฿ 2604฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 1828฿ 7.56% 31828฿ 1768฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 2415฿ 7.55% 32415฿ 1351฿ / เดือน 20ปี 2ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
40000฿ 647฿ 7.74% 40647฿ 10162฿ / เดือน 20ปี 4เดือน
40000฿ 773฿ 7.7% 40773฿ 8155฿ / เดือน 20ปี 5เดือน
40000฿ 900฿ 7.67% 40900฿ 6817฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
40000฿ 1026฿ 7.65% 41026฿ 5861฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
40000฿ 1153฿ 7.64% 41153฿ 5144฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
40000฿ 1280฿ 7.62% 41280฿ 4587฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
40000฿ 1408฿ 7.61% 41408฿ 4141฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
40000฿ 1536฿ 7.6% 41536฿ 3776฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
40000฿ 1664฿ 7.59% 41664฿ 3472฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 2437฿ 7.56% 42437฿ 2358฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 3220฿ 7.55% 43220฿ 1801฿ / เดือน 20ปี 2ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
50000฿ 966฿ 7.7% 50966฿ 10193฿ / เดือน 20ปี 5เดือน
50000฿ 1124฿ 7.67% 51124฿ 8521฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
50000฿ 1283฿ 7.65% 51283฿ 7326฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
50000฿ 1441฿ 7.64% 51441฿ 6430฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
50000฿ 1600฿ 7.62% 51600฿ 5733฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
50000฿ 1760฿ 7.61% 51760฿ 5176฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
50000฿ 1919฿ 7.6% 51919฿ 4720฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
50000฿ 2079฿ 7.59% 52079฿ 4340฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 3046฿ 7.56% 53046฿ 2947฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 4025฿ 7.55% 54025฿ 2251฿ / เดือน 20ปี 2ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
100000฿ 2249฿ 7.67% 102249฿ 17042฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
100000฿ 2566฿ 7.65% 102566฿ 14652฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
100000฿ 2883฿ 7.64% 102883฿ 12860฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
100000฿ 3201฿ 7.62% 103201฿ 11467฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
100000฿ 3520฿ 7.61% 103520฿ 10352฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
100000฿ 3839฿ 7.6% 103839฿ 9440฿ / เดือน 20ปี 1เดือน
100000฿ 4159฿ 7.59% 104159฿ 8680฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 6092฿ 7.56% 106092฿ 5894฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 8049฿ 7.55% 108049฿ 4502฿ / เดือน 20ปี 2ปี
100000฿ 12032฿ 7.53% 112032฿ 3112฿ / เดือน 20ปี 3ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/speedy-cash.html

Siirry alkuun