กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

4.5 2 5 1
วงเงิน: 30000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่ำ: 20-65 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  •  ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  •  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำ

หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป อายุงาน 4 เดือนขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน
  •  เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนอย่างน้อย 100,000 บาทขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  •  มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านหรือที่ทำงาน

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH logo

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อความคล่องตัวสูงสุด ให้ทุกฝันเป็นจริงได้ง่ายขึ้น

สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี, ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าผิดนัด ค่าธรรมเนียมใดๆ 20-28%

การอ้างอิง ktc.co.th

 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02 123 5000

กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH สินเชื่อ

from 30000 to 1500000 48
33363 ฿กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 30000€ 1ปี
45505 ฿กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 40000€ 1ปี
56881 ฿กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 50000€ 1ปี
113762 ฿กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 100000€ 1ปี
341286 ฿กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 300000€ 1ปี
568810 ฿กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 500000€ 1ปี
1137621 ฿กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 1000000€ 1ปี
1706431 ฿กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 1500000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
30000฿ 6151฿ 24.5% 36151฿ 2008฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 8247฿ 24.5% 38247฿ 1594฿ / เดือน 20ปี 2ปี
30000฿ 12656฿ 24.5% 42656฿ 1185฿ / เดือน 20ปี 3ปี
30000฿ 17346฿ 24.5% 47346฿ 986฿ / เดือน 20ปี 4ปี
30000฿ 22306฿ 24.5% 52306฿ 872฿ / เดือน 20ปี 5ปี
30000฿ 3363฿ 20.1% 33363฿ 2780฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
40000฿ 5505฿ 24.5% 45505฿ 3792฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 8202฿ 24.5% 48202฿ 2678฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 10996฿ 24.5% 50996฿ 2125฿ / เดือน 20ปี 2ปี
40000฿ 16874฿ 24.5% 56874฿ 1580฿ / เดือน 20ปี 3ปี
40000฿ 23127฿ 24.5% 63127฿ 1315฿ / เดือน 20ปี 4ปี
40000฿ 29741฿ 24.5% 69741฿ 1162฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
50000฿ 6881฿ 24.5% 56881฿ 4740฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 10252฿ 24.5% 60252฿ 3347฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 13745฿ 24.5% 63745฿ 2656฿ / เดือน 20ปี 2ปี
50000฿ 21093฿ 24.5% 71093฿ 1975฿ / เดือน 20ปี 3ปี
50000฿ 28909฿ 24.5% 78909฿ 1644฿ / เดือน 20ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 24.5% 87177฿ 1453฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
100000฿ 13762฿ 24.5% 113762฿ 9480฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 20504฿ 24.5% 120504฿ 6695฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 27490฿ 24.5% 127490฿ 5312฿ / เดือน 20ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 24.5% 142185฿ 3950฿ / เดือน 20ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 24.5% 157819฿ 3288฿ / เดือน 20ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 24.5% 174353฿ 2906฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 24.5% 341286฿ 28441฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 24.5% 361512฿ 20084฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 24.5% 382471฿ 15936฿ / เดือน 20ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 24.5% 426555฿ 11849฿ / เดือน 20ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 24.5% 473456฿ 9864฿ / เดือน 20ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 24.5% 523060฿ 8718฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 24.5% 568810฿ 47401฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 24.5% 602520฿ 33473฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 24.5% 637452฿ 26561฿ / เดือน 20ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 24.5% 710925฿ 19748฿ / เดือน 20ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 24.5% 789093฿ 16439฿ / เดือน 20ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 24.5% 871767฿ 14529฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 24.5% 1137621฿ 94802฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 24.5% 1205041฿ 66947฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 24.5% 1274904฿ 53121฿ / เดือน 20ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 24.5% 1421851฿ 39496฿ / เดือน 20ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 24.5% 1578186฿ 32879฿ / เดือน 20ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 24.5% 1743535฿ 29059฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
1500000฿ 32767฿ 24.5% 1706431฿ 142203฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 24.5% 1807561฿ 100420฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 24.5% 1912355฿ 79681฿ / เดือน 20ปี 2ปี
1500000฿ 32767฿ 24.5% 2132776฿ 59244฿ / เดือน 20ปี 3ปี
1500000฿ 32767฿ 24.5% 2367279฿ 49318฿ / เดือน 20ปี 4ปี
1500000฿ 32767฿ 24.5% 2615302฿ 43588฿ / เดือน 20ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก ktc.co.th

Siirry alkuun