พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส

4.2 18 5 1
วงเงิน: 1000 - 300000฿
เวลาชำระเงินคืน: 30วัน - 1ปี
อายุขั้นต่: 20-64 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน 
  •  กู้เพิ่มได้แม้ยังไม่ปิดบัญชี 

หมายเหตุ

  • บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 64 ปี (จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
  •  บุคคลที่มีรายได้ประจำ 6,000 บาทขึ้นไป (ผู้ที่สามารถแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน ได้)

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา
พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส logo

เงินด่วนเพื่อการใช้ชีวิตที่คล่องตัวยิ่งกว่า

15%, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 9-13.00%

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02 655 8574 Call center 1751

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส สินเชื่อ

from 1000 to 300000 40
12546 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 10000€ 1ปี
18819 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 15000€ 1ปี
25092 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 20000€ 1ปี
37637 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 30000€ 1ปี
50183 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 40000€ 1ปี
62729 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 50000€ 1ปี
125458 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 100000€ 1ปี
376373 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 300000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
10000฿ 373฿ 55.19% 10373฿ 10373฿ / เดือน 20ปี 30วัน
10000฿ 491฿ 46.89% 10491฿ 5246฿ / เดือน 20ปี 60วัน
10000฿ 610฿ 42.91% 10610฿ 3537฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
10000฿ 832฿ 31.87% 10832฿ 1805฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
10000฿ 2546฿ 54.19% 12546฿ 1046฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
15000฿ 559฿ 55.13% 15559฿ 15559฿ / เดือน 20ปี 30วัน
15000฿ 736฿ 46.85% 15736฿ 7868฿ / เดือน 20ปี 60วัน
15000฿ 915฿ 42.91% 15915฿ 5305฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
15000฿ 1249฿ 31.9% 16249฿ 2708฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
15000฿ 3819฿ 54.19% 18819฿ 1568฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
20000฿ 746฿ 55.19% 20746฿ 20746฿ / เดือน 20ปี 30วัน
20000฿ 982฿ 46.89% 20982฿ 10491฿ / เดือน 20ปี 60วัน
20000฿ 1219฿ 42.87% 21219฿ 7073฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
20000฿ 1665฿ 31.89% 21665฿ 3611฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
20000฿ 5092฿ 54.19% 25092฿ 2091฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 1118฿ 55.13% 31118฿ 31118฿ / เดือน 20ปี 30วัน
30000฿ 1472฿ 46.85% 31472฿ 15736฿ / เดือน 20ปี 60วัน
30000฿ 1829฿ 42.88% 31829฿ 10610฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
30000฿ 2497฿ 31.89% 32497฿ 5416฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 1491฿ 55.14% 41491฿ 41491฿ / เดือน 20ปี 30วัน
40000฿ 1783฿ 41.87% 41783฿ 20892฿ / เดือน 20ปี 60วัน
40000฿ 1963฿ 33.46% 41963฿ 13988฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
40000฿ 3329฿ 31.88% 43329฿ 7222฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 1864฿ 55.15% 51864฿ 51864฿ / เดือน 20ปี 30วัน
50000฿ 2454฿ 46.86% 52454฿ 26227฿ / เดือน 20ปี 60วัน
50000฿ 3048฿ 42.88% 53048฿ 17683฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
50000฿ 4162฿ 31.89% 54162฿ 9027฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 3728฿ 55.15% 103728฿ 103728฿ / เดือน 20ปี 30วัน
100000฿ 4908฿ 46.86% 104908฿ 52454฿ / เดือน 20ปี 60วัน
100000฿ 6097฿ 42.89% 106097฿ 35366฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
100000฿ 8324฿ 31.89% 108324฿ 18054฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 11184฿ 55.15% 311184฿ 311184฿ / เดือน 20ปี 30วัน
300000฿ 14724฿ 46.86% 314724฿ 157362฿ / เดือน 20ปี 60วัน
300000฿ 18290฿ 42.88% 318290฿ 106097฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
300000฿ 24971฿ 31.89% 324971฿ 54162฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 20ปี 1ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก promise.co.th

Siirry alkuun