พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส

4.2 20 5 1
วงเงิน: 1000 - 300000฿
เวลาชำระเงินคืน: 30วัน - 1ปี
อายุขั้นต่ำ: 20-64 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน 
  •  กู้เพิ่มได้แม้ยังไม่ปิดบัญชี 

หมายเหตุ

  • บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 64 ปี (จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
  •  บุคคลที่มีรายได้ประจำ 6,000 บาทขึ้นไป (ผู้ที่สามารถแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน ได้)

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา
พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส logo

เงินด่วนเพื่อการใช้ชีวิตที่คล่องตัวยิ่งกว่า

15%, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 9-13.00%

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02 655 8574 Call center 1751

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส สินเชื่อ

from 1000 to 300000 40
11352 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 10000€ 1ปี
17028 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 15000€ 1ปี
22704 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 20000€ 1ปี
34056 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 30000€ 1ปี
45409 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 40000€ 1ปี
56761 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 50000€ 1ปี
113522 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 100000€ 1ปี
340565 ฿พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส 300000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
10000฿ 306฿ 24.41% 10306฿ 5153฿ / เดือน 20ปี 60วัน
10000฿ 408฿ 24.31% 10408฿ 3469฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
10000฿ 717฿ 24.18% 10717฿ 1786฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
10000฿ 1352฿ 24.1% 11352฿ 946฿ / เดือน 20ปี 1ปี
10000฿ 170฿ 20.41% 10170฿ 10170฿ / เดือน 20ปี 30วัน
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
15000฿ 308฿ 24.61% 15308฿ 15308฿ / เดือน 20ปี 30วัน
15000฿ 459฿ 24.41% 15459฿ 7730฿ / เดือน 20ปี 60วัน
15000฿ 611฿ 24.31% 15611฿ 5204฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
15000฿ 1075฿ 24.18% 16075฿ 2679฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
15000฿ 2028฿ 24.1% 17028฿ 1419฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
20000฿ 410฿ 24.61% 20410฿ 20410฿ / เดือน 20ปี 30วัน
20000฿ 612฿ 24.41% 20612฿ 10306฿ / เดือน 20ปี 60วัน
20000฿ 815฿ 24.31% 20815฿ 6938฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
20000฿ 1433฿ 24.18% 21433฿ 3572฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
20000฿ 2704฿ 24.1% 22704฿ 1892฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
30000฿ 615฿ 24.61% 30615฿ 30615฿ / เดือน 20ปี 30วัน
30000฿ 918฿ 24.41% 30918฿ 15459฿ / เดือน 20ปี 60วัน
30000฿ 1223฿ 24.31% 31223฿ 10408฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
30000฿ 2150฿ 24.18% 32150฿ 5358฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
30000฿ 4056฿ 24.1% 34056฿ 2838฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
40000฿ 820฿ 24.61% 40820฿ 40820฿ / เดือน 20ปี 30วัน
40000฿ 1224฿ 24.41% 41224฿ 20612฿ / เดือน 20ปี 60วัน
40000฿ 1631฿ 24.31% 41631฿ 13877฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
40000฿ 2866฿ 24.18% 42866฿ 7144฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
40000฿ 5409฿ 24.1% 45409฿ 3784฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
50000฿ 1025฿ 24.61% 51025฿ 51025฿ / เดือน 20ปี 30วัน
50000฿ 1530฿ 24.41% 51530฿ 25765฿ / เดือน 20ปี 60วัน
50000฿ 2038฿ 24.31% 52038฿ 17346฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
50000฿ 3583฿ 24.18% 53583฿ 8931฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
50000฿ 6761฿ 24.1% 56761฿ 4730฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
100000฿ 2050฿ 24.61% 102050฿ 102050฿ / เดือน 20ปี 30วัน
100000฿ 3060฿ 24.41% 103060฿ 51530฿ / เดือน 20ปี 60วัน
100000฿ 4076฿ 24.31% 104076฿ 34692฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
100000฿ 7165฿ 24.18% 107165฿ 17861฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
100000฿ 13522฿ 24.1% 113522฿ 9460฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
300000฿ 6150฿ 24.61% 306150฿ 306150฿ / เดือน 20ปี 30วัน
300000฿ 9180฿ 24.41% 309180฿ 154590฿ / เดือน 20ปี 60วัน
300000฿ 12229฿ 24.31% 312229฿ 104076฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
300000฿ 21496฿ 24.18% 321496฿ 53583฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
300000฿ 32767฿ 24.1% 340565฿ 28380฿ / เดือน 20ปี 1ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก promise.co.th

Siirry alkuun