ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

จัดทำขึ้นโดย สบายกระเป๋าดอทคอม (www.sabaikrapao.com)

ซึ่งในข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว จะระบุคำว่า “เรา” และ/หรือ “ของเรา” ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์ www.sabaikrapao.com (“เว็บไซต์” หรือ “สบายกระเป๋า” หรือ “สบายกระเป๋าดอทคอม) และคำว่า “คุณ” และ/หรือ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ได้รับข้อมูลหรือใช้บริการหรือใช้ประโยชน์ใดๆผ่านทางเว็บไซต์สบายกระเป๋าดอทคอม

 

  1. เรื่องทั่วไป

การเข้าถึงและการใช้งานของเว็บไซต์สบายกระเป๋าดอทคอม ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงเงื่อนไขการใช้บริการ การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว หากคุณไม่พึงพอใจหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของเราได้ทันที หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในที่นี้ สิทธิในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะถูกระงับในทันที

 

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลงเว็บไซต์นี้ ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ การที่คุณยังคงเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ถือว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวนั้น อนึ่งหากคุณไม่พึงพอใจหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของเราได้ทันที

 

ทางเรามีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบความเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้แก่คุณ แต่อย่างไรก็ตาม ทางเราไม่สามารถรับประกันถึงความพร้อมให้บริการโดยไม่หยุดชะงักของเว็บไซต์ได้ ทางเรามีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยุติการให้บริการทางเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา

 

  1. รูปแบบการทำงาน บริการและความรับผิดชอบของเรา

เว็บไซต์สบายกระเป๋าดอทคอม เป็นเว็บไซต์อิสระ ที่นำเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ โดยข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบดังกล่าว ทางเรารวมรวบมาจากการสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านสินเชื่อที่เปิดดำเนินการอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน อาจมีบางสถาบันการเงินที่ไม่ได้เชื่อมต่อข้อมูลกับทางเรา ทำให้คุณไม่สามารถหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของเรา

 

โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ทางเรานำเสนอให้คุณ จะสามารถเลือกปุ่ม “ต่อไป” ได้ ซึ่งหากคุณเลือกกดปุ่ม คุณจะถูกเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อโดยตรง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วนั้น ถือว่าการใช้งานของสบายกระเป๋าดอทคอมได้สิ้นสุดลง ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหารือ เจรจาต่อรอง หรือรับทราบเงื่อนไขใดๆในการซื้อผลิตภัณฑ์ระหว่างคุณและทางสถาบันการเงินอีกต่อไป ทางเราจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของสถาบันการเงินเพื่อการอ้างอิงข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น คุณจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของสถาบันการเงินดังกล่าวก่อนเข้าใช้งานต่อไป

 

การให้บริการเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทางเรามีรายได้ส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียม และ/หรือคอมมิชชั่น ที่ได้รับจากสถาบันการเงิน เมื่อผู้เข้าชมถูกนำไปสู่เว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้นโดยตรง รวมไปถึงการอ้างอิงผู้ใช้บริการที่สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปยังสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องโดยทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือข้อความผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

 

ตามที่กล่าวมาแล้วว่า ทางเราเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาและข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคุณให้มากที่สุดเท่านั้น ทางคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในการตอบรับหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

สบายกระเป๋าดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ และข้อมูลอื่นๆที่ทางผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ เพื่อส่งต่อให้แก่ทางผู้ให้บริการด้านสินเชื่อ (บุคคลที่ 3) เมื่อผู้ใช้บริการแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยที่ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการเพื่อให้ข้อมูล นำเสนอบริการ ต่อรอง และทำสัญญากับทางผู้ใช้บริการได้หากผู้ใช้บริการตกลง โดยทางสบายกระเป๋าดอทคอมได้รับค่านายหน้าจากการแนะนำนั้น

 

ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งคุณอาจได้รับอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อผ่านการทางเว็บไซต์สบายกระเป๋าของเรา คุณคือผู้รับผิดชอบต่อการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของคุณเอง

 

  1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ของเรามีข้อมูลและ/หรือเนื้อหาบางประการที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหมายความถึงว่าข้อมูลสาระสนเทศ รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ โดเมนเนม ยกเว้นข้อมูลในส่วนที่อ้างอิงมาจากสถาบันการเงินนั้น ทางเว็บไซต์สายกระเป๋าเป็นเจ้าของแต่พียงผู้เดียว

 

เว้นแต่การเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่สามารถพิมพ์ คัดลอก ถ่ายโอน ทำลิงค์ ดาวน์โหลด แสดง จำลอง ทำการค้า ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากทางสบายกระเป๋าเป็นลายลักษณ์อักษร

 

  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

ทางเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม รวมไปถึงมาตรการที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างปลอดภัย รวมไปถึงนโยบายการใช้คุ้กกี้ของเรา เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

  1. ความรับผิดชอบของคุณ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์สบายกระเป๋าดอทคอม คุณตกลงที่จะรับผิดชอบในเรื่องดังนี้

 

  1. เรื่องอื่นๆที่ควรทราบ

 

6.1 การจำกัดความรับผิด

ทางเว็บไซต์สบายกระเป๋า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ขอยกเว้นความรับผิดใดๆทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆที่เกิดในเวลาต่อมา ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลมาใช้งานต่อ การที่คุณซื้อหรือคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์จากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้บริการประกันภัย หรือการกระทำใดก็ตามอันเกิดจากการนำท่านเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

ทางเว็บไซต์สบายกระเป๋า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ขอยกเว้นความรับผิดใดๆทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆอันเกี่ยวเนื่องจากไวรัสหรือคุณสมบัติอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะที่คุณใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์สบายกระเป๋า หรือขณะที่ทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

ทางเว็บไซต์สบายกระเป๋า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการขาดเงินออมหรือการสูญเสียเงินออมที่คุณคาดว่าจะได้รับ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ หรือความเสียหายใดๆที่คุณอาจได้รับโดยเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ 

 

6.2 การชดใช้ค่าเสียหาย

การเข้าใช้งานเว็บไซต์สบายกระเป๋าของคุณถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะชดใช้และปกป้องเว็บไซต์จากค่าเสียหาย สิทธิเรียกร้องความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์อย่างผิดวัตถุประสงค์ และ/หรือ การที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือการที่คุณละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของเว็บไซต์ และ/หรือสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อเว็บไซต์สบายกระเป๋าที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น 

 

6.3 ขั้นตอนการร้องเรียน

ทางเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและนำความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ กรณีที่คุณมีข้อเสนอแนะ คำติชม หรือข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ info@sabaikrapao.com

 Siirry alkuun