ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์

วงเงิน: 30000 - 1000000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่: 21-60 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  • วงเงินสูง 5 เท่าของรายได้ 

หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป l อายุงานอย่างน้อย 5 เดือนสำหรับพนักงานบริษัท

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา
ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ logo

สินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายแตกต่างกัน อาทิ การใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 39 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

Call center 1588

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 21ปี 1ปี
30000฿ 9144฿ 41.98% 39144฿ 2175฿ / เดือน 21ปี 1ปี
30000฿ 11166฿ 37.72% 41166฿ 1715฿ / เดือน 21ปี 2ปี
30000฿ 15914฿ 33.59% 45914฿ 1275฿ / เดือน 21ปี 3ปี
30000฿ 21232฿ 32.76% 51232฿ 1067฿ / เดือน 21ปี 4ปี
30000฿ 26978฿ 32.39% 56978฿ 950฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 21ปี 1ปี
40000฿ 12191฿ 41.98% 52191฿ 2900฿ / เดือน 21ปี 1ปี
40000฿ 14889฿ 37.72% 54889฿ 2287฿ / เดือน 21ปี 2ปี
40000฿ 21218฿ 33.59% 61218฿ 1701฿ / เดือน 21ปี 3ปี
40000฿ 28310฿ 32.76% 68310฿ 1423฿ / เดือน 21ปี 4ปี
40000฿ 32767฿ 32.39% 75971฿ 1266฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 21ปี 1ปี
50000฿ 15239฿ 41.98% 65239฿ 3624฿ / เดือน 21ปี 1ปี
50000฿ 18611฿ 37.72% 68611฿ 2859฿ / เดือน 21ปี 2ปี
50000฿ 26523฿ 33.59% 76523฿ 2126฿ / เดือน 21ปี 3ปี
50000฿ 32767฿ 32.76% 85388฿ 1779฿ / เดือน 21ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 32.39% 94964฿ 1583฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 21ปี 1ปี
100000฿ 30478฿ 41.98% 130478฿ 7249฿ / เดือน 21ปี 1ปี
100000฿ 32767฿ 37.72% 137221฿ 5718฿ / เดือน 21ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 33.59% 153045฿ 4251฿ / เดือน 21ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 32.76% 170775฿ 3558฿ / เดือน 21ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 32.39% 189928฿ 3165฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 21ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 41.98% 391435฿ 21746฿ / เดือน 21ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 37.72% 411664฿ 17153฿ / เดือน 21ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 33.59% 459136฿ 12754฿ / เดือน 21ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 32.76% 512326฿ 10673฿ / เดือน 21ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 32.39% 569785฿ 9496฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 54.19% 627289฿ 52274฿ / เดือน 21ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 41.98% 652392฿ 36244฿ / เดือน 21ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 37.72% 686106฿ 28588฿ / เดือน 21ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 33.59% 765226฿ 21256฿ / เดือน 21ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 32.76% 853877฿ 17789฿ / เดือน 21ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 32.39% 949642฿ 15827฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 54.19% 1254578฿ 104548฿ / เดือน 21ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 41.98% 1304784฿ 72488฿ / เดือน 21ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 37.72% 1372212฿ 57176฿ / เดือน 21ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 33.59% 1530453฿ 42513฿ / เดือน 21ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 32.76% 1707755฿ 35578฿ / เดือน 21ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 32.39% 1899285฿ 31655฿ / เดือน 21ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก citibank.co.th

Siirry alkuun