สินเชื่อ คา ร์ ฟ อ ร์ แคช

สินเชื่อ คาร์ฟอร์แคช

สินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถและต้องการนำรถที่มีมาเปลี่ยนเป็นเงินสด สินเชื่อประเภทนี้มีหลักการง่ายๆ คือ นำสินทรัพย์หรือในที่นี้คือรถยนต์ มาเป็นประกันเพื่อขออนุมัติเงินกู้ โดยวงเงินสินเชื่อที่ได้จะถูกประเมินมาจากรถยนต์ที่นำไปค้ำ อายุของรถยนต์ที่สามารถนำมาขอสินเชื่อจะอยู่ที่ประมาณ 10-15 ปี

ข้อดีของสินเชื่อคาร์ฟอร์แคช คือ เป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีคนมาค้ำประกัน หรือแม้จะติดแบล็คลิส คือเคยมีประวัติไม่ดีเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน ก็สามารถกู้ได้เนื่องจากมีรถที่เป็นสินทรัพย์มีค่ามาวางเป็นหลักประกันไว้ โดยส่วนมากจะใช้ทะเบียนรถมาจำนำไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ โดยที่เรายังสามารถใช้รถของเราได้ตามปกติ และเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์มาเป็นสิ่งค้ำประกัน ทำให้การอนุมัติวงเงินค่อนข้างรวดเร็วกว่าสินเชื่อชนิดอื่นๆ เพราะธนาคารมองว่ามีความเสี่ยงต่ำและดอกเบี้ยที่เรียกเก็บก็จะต่ำลงตามความเสี่ยงในการปล่อยกู้อีกด้วย

การเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อ คาร์ฟอร์แคช เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

  1. รถที่จะนำมาขอสินเชื่อพร้อมสมุดทะเบียนรถ
  2. มีสัญชาติไทย
  3. สำเนาเล่มบัญชีธนาคารในกรณีที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับเข้าบัญชีธนาคาร
  4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ยื่นเรื่องขอกู้

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ สินเชื่อคาร์ฟอร์แคช

นอกเหนือจากค่างวดที่ต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แอบแฝงมาและจำเป็นต้องคำนึงถึงด้วย อันได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าประกันเงินกู้ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันภัยเพื่อป้องกันในกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุ และเจ้าของรถไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ ยอดค่าใช้จ่ายรวมกันอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท โดยเงินกู้ที่จะได้นั้นจะประเมินมาจากสภาพรถ หักลบกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น หากขอกู้ 200,000 บาท เงินสดที่ได้รับจะเท่ากับ 200,000 หัก ด้วยค่าธรรมเนียม ค่าประกันต่างๆที่ประมาณ 20,000 บาท ดังนั้น ได้รับเงินจริง 180,000 บาท เพราะฉะนั้น ทางที่ดีควรยื่นจำนวนเงินขอสินเชื่อเผื่อไว้ก่อน เช่น ต้องการเงิน 150,000 บาท ยื่นเรื่องขอกู้ 200,000 บาท เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินและอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว เงินกู้ที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะอยู่ที่ประมาณ 180,000 บาท โดยเรายังสามารถเอาเงินส่วนเกินจากเงินที่เราต้องการ หรือส่วนเกินจาก 150,000 บาท นั้นมาเป็นค่าผ่อนจ่ายในงวดแรกๆได้อีกด้วย วิธีการส่วน ใหญ่จะคล้ายๆกันคือ เราต้องนำรถและทะเบียนรถตัวจริงไปให้เจ้าหน้าที่ประเมินยอดเงินกู้ และมาถ่ายรูปเก็บประวัติ ตรวจสอบสภาพรถของเราในวันที่ขอกู้ สำหรับผู้ที่มีเงินสดเงินก้อน ต้องการมาไถ่ถอนในตอนท้ายเพื่อปิดบัญชีสินเชื่อ คาร์ฟอร์แคช นั้น จำเป็นต้องติดต่อกับสถาบันการเงินที่ทำเรื่องกู้ไว้ในตอนแรก เนื่องจากบางสถาบันไม่มีนโยบายการปิดบัญชีด้วยเงินก้อน หรือในบางครั้งส่วนลดในการปิดบัญชีก่อนกำหนด มีจำนวนน้อยมาก อาจเป็นแค่หลักพันนิดๆ ให้ทำการปิดบัญชีล่วงหน้าไม่น่าจูงใจนัก

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ 

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถแลกเงิน | คาร์ฟอร์แคช | สินเชื่อรถยนต์​

แก้ไขเมื่อ 21/09/2020 | เผยแพร่เมื่อ 27/11/2017

Apinya โดย Apinya SaeuengSiirry alkuun