สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร กรุง ศรี

สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร กรุง ศรี

ใน บรรดา สถาบัน การเงิน ต่างๆ แล้ว หาก เป็น ใน เรื่อง สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร กรุง ศรี เป็น หนึ่ง ใน ธนาคาร ที่ คน นึกถึง เป็น อันดับ แรก ๆ ใน นาม ของ กรุง ศรี คา ร์ ฟ อ ร์ แคช หรือ สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร กรุง ศรี ที่ เรา สามารถ พบเห็น ใน จอ ทีวี อยู่ บ่อยๆ และ ยัง เป็น เจ้า แรก ๆ ที่ เปิด บริการ สินเชื่อ รถยนต์ ขึ้น จน ได้ รับ การ ตอบ รับ และ ความ ไว้ วางใจ ให้ เป็น หนึ่ง ใน สถาบัน ที่ เชี่ยวชาญ สำหรับ การ ออ สินเชื่อ รถยนต์ ด้วย ขั้น ตอน การ ขอ ที่ ไม่ ยุ่งยาก และ ความ ใส่ใจ ใน การ ให้ บริการ ที่ ดี แก่ ลูกค้า จึง ทำให้ สินเชื่อ รถยนต์ จาก ธนาคาร กรุง ศรี เป็น หนึ่ง ใน ตัว เลือก อันดับ ต้น ๆ เสมอ

สำหรับ ผู้ ที่ ต้องการ เพิ่ม สภาพ คล่อง ทาง การเงิน หรือ นำ เงิน มา ใช้ จ่าย ยาม จำเป็น หาก มี รถ เป็น ของ ตัว เอง และ มี ความ ต้องการ ที่ จะ ขอ สินเชื่อ เรา จะ มา ดู กัน ว่า การ ขอ สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร กรุง ศรี มี ขั้น ตอน ไม่ ซับซ้อน จริง หรือ ไม่ อย่างไร บ้าง

ธนาคาร กรุง ศรี เขา กา รัน ตี ใน เรื่อง การ บริการ เป็น เลิศ

อนุมัติ สินเชื่อ รวดเร็ว ทันใจ รู้ ไล้ ได้ ภายใน 1 วัน ทำการ หาก เอกสาร ครบถ้วน

หลัง โอน เล่ม ทะเบียน รับ เงิน ทันที ภายใน 1 วัน ทำการ

ให้ วงเงิน สูงสุด เท่ากับ มูลค่า รถยนต์ ที่ ได้ รับ การ ประเมิน จาก ธนาคาร

ไม่ จำเป็น ต้อง มี ผู้ ค้ำประกัน (เกี่ยว กับ สามารถ ของ ชาติ)

ระยะ เวลา ผ่อนชำระ นาน สูงสุด 72 เดือน ดอกเบี้ย ต่ำ เนื่องจาก ให้ รถ เป็น สินทรัพย์ ค้ำประกัน

โดย ผู้ ขอ สมัคร หรือ ผู้ ขอ สินเชื่อ จะ ต้อง มีอายุ ระหว่าง 20 ถึง 65 ปี และ มี รถยนต์ เป็น ของ ตัว เอง ต้อง มี ถิ่น พำนัก หรือ ที่ อยู่ ใน ประเทศไทย สามารถ นำ รถ และ ทะเบียน รถ ตัว จริง มา แสดง เพื่อ สมัคร ขอ สินเชื่อ รถยนต์ แก่ ทาง ธนาคาร ได้ โดย ยัง สามารถ ใหม่ ได้ เหมือน เดิม

คั้น ตอน จัด เตรียม เอกสาร มี ดังนี้

สำหรับ บุคคลธรรมดา ให้ นำ เอกสาร ตัว จริง พร้อม สำเนา ของ เอกสาร มา 2

บัตร ประชาชน ตัว จริง พร้อม สำเนา

ทะเบียนบ้าน เล่ม จริง พร้อม สำเนา

สลิป เงินเดือน หรือ หนังสือ รับรอง ราย ได้ ระดับ ล่าสุด ย้อน หลัง ไม่ เกิน 2 เดือน

สำเนา บัญชี เงิน ฝาก ออม ทรัพย์ หรือ เงิน ใหม่ ประเภท อื่น ๆ้อน หลัง 6 เดือน

แผนที่ ที่พัก อยู่ อาศัย และ ที่ ทำงาน

สำเนา สมุด บัญชี ธนาคาร ที่ ประสงค์ จะ รับ เงิน โอน เข้า

ทะเบียน รถยนต์ ตัว จริง และ นำ รถ มา แสดง ใน วัน ประเมิน ราคา ด้วย

 

หาก เป็น ชาว ต่าง ชาติ ต้อง ยื่น สำเนา เอกสาร หนังสือเดินทาง การ ขอ อนุญาต การ ทำงาน ใบ ประกอบ วิชาชีพ ที่ มีอายุ มากกว่า 3 เดือน และ มีอายุ คงเหลือ ของ ใบ อนุญาต มากกว่า 6 เดือน

พิเศษ สำหรับ ผู้ ที่ สมัคร ขอ สินเชื่อ คา ร์ ฟ อ ร์ แคช หรือ สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร กรุง ศรี ภายใน วัน ที่ 30 กันยายน 2559 อนุมัติ วงเงิน สูงสุด 120 เปอร์เซ็นต์ ของ ราคา ประเมิน จาก ธนาคาร ไม่ จำเป็น ต้อง มี ผู้ ค้ำประกัน อนุมัติ ไว รับ เงิน ทันที ภายใน 1 วัน หลัง โอน เล่ม ทะเบียน ผ่อนชำระ ตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 72 เดือน

สำหรับ ผู้ ที่ ขอ สินเชื่อ ออนไลน์ สามารถ ขอ สิทธิ ประโยชน์ สินเชื่อ คา ร์ ฟ อ ร์ แคช ออนไลน์ ตั้ง หลัก 60 วัน โดย ยัง ไม่ ต้อง จ่าย ค่า งวด ใน 60 วัน แรก นับ จาก วัน ทำ สัญญา (สำหรับ ผู้ ที่ ขอ สินเชื่อ ผ่าน ระบบ ออนไลน์ ภายใน 30 กันยายน 2559) โดย รวม แล้ว ค่า งวด ที่ ต้อง ส่ง แบบ ธรรมดา และ แบบ ออนไลน์ ตั้ง หลัก 60 วัน มี มูลค่า เท่า กัน แต่ แบบ ออนไลน์ ตั้ง หลัก 60 วัน จะ ได้ เงิน ไป ใช้ ก่อน 60 วัน โดย ไม่ ต้อง จ่าย ค่ วัน แรก ใหม่ เดือน ถัด ๆ ไป

 

(7/12/2560)

 

Tags: สินเชื่อรถกรุงศรี, สินเชื่อรถยนต์, คาร์ฟอร์แคช

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 

 Siirry alkuun