เงินกู้ดอกเบี้ยถูก

 

ดอกเบี้ยคืออะไร 

ดอกเบี้ย คือ เงินที่จะได้เพิ่มขึ้นในลักษณะของค่าตอบแทนที่ผู้ปล่อยกู้ได้จากผู้ขอกู้นอกเหนือจากในส่วนของเงินต้น ซึ่งดอกเบี้ย จะมีการคิดในรูปแบบร้อยละเป็นหลัก เช่นร้อยละ 7, ร้อยละ 10 เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมร่วมกันก่อนทำสัญญา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่เกินที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการจะถูกกำหนดจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับเงินกู้ยืมนั้นกฎหมายไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ แต่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ให้เงินกู้สามารถเรียกได้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวถือว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นอันเสียไปทั้งหมด คือไม่ต้องมีการใช้ดอกเบี้ยกัน และผู้ให้กู้อาจมีความผิดทางอาญาฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราด้วย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่ เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475

เงินกู้ดอกเบี้ยถูก มีจริงหรือไม่

การกู้เงินจากสถาบันการเงินนั้น อัตราดอกเบี้ยที่แต่ละสถาบันคิดจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นไปตามกลไกการตลาด ต่างกับการกู้เงินที่อยู่ภายนอกระบบ ซึ่งมักใช้เทคนิคการโฆษณาที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยถูกกว่าท้องตลาดอนุมัติเร็ว รู้ผลทันที เป็นต้น ยิ่งเป็นการกู้เงินจากบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยแล้วนั้น บางกรณีอาจกลายเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยถูก หรือเงินกู้ที่ไม่คิดดอกเบี้ยเป็นตัวเงิน แต่คิดผลตอบแทนเป็นอย่างอื่นตามแต่ตกลงกันก็อาจเป็นได้

เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก

จะหาเงินกู้ดอกเบี้ยถูก ได้ที่ไหน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภทนั้น จะแตกต่างกันออกไป แต่หากพูดถึงเงินกู้ส่วนบุคคล (Personal Loan) แล้วนั้น มีการจัดอันดับเงินกู้ดอกเบี้ยถูกเอาไว้อยู่บ้าง หลายสถาบันการเงินมีการเลือกเงินกู้ส่วนบุคคลบางตัวขึ้นมาเป็นตัวชูโรง เช่นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมของธนาคาร ธกส. ให้ดอกเบี้ยต่ำที่ร้อยละ 7 หรือสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการประกันภัยของอิออน คิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ12 เป็นต้น แต่หากเป็นดอกเบี้ยจากกลุ่มเงินกู้นอกระบบ อาจโฆษณาว่าเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยถูกจริง โดยใช้ตัวเลขต่ำกว่านี้มากเป็นการจูงใจให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามา ทั้งนี้ผู้กู้ควรศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนว่า ที่ระบุว่าเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยถูกนั้น เป็นดอกเบี้ยรายปี รายเดือน หรือรายวัน

 

ต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยถูก ไม่ใช่แค่มองหาอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยกูกๆอย่างเดียว

การจะกู้ยืมเงินนั้น นอกเหนือจากตัวเลขอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยถูกที่เป็นตัวชูโรงแล้ว ผู้ขอกู้ต้องพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว ข้อกำหนดในการชำระคืนเงินกู้ หลักทรัพย์หรือบุคคลที่ต้องนำไปค้ำประกัน ความน่าเชื่อถือของสถาบันหรือบุคคลที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยถูกนั้น ไปจนถึงประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตลอดอายุของสัญญากู้ยืมนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การกู้ยืมเงินดังกล่าว กลายเป็นภาระหรือสร้างปัญหาจนกระทบการใช้ชีวิตของตนเองและครอบครัว

 

เปรียบเทียบสินเชื่อ

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยเงินกู้ | ดอกเบี้ยพิเศษ | ดอกเบี้ยต่ำ | เงินกู้ดอกเบี้ยถูก

แก้ไขเมื่อ 22/09/2020 | เผยแพร่เมื่อ 26/08/2017

Apinya โดย Apinya Saeueng

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจSiirry alkuun