รู้จัก กับ เงินกู้

รู้จัก กับ เงินกู้

เงินกู้ คือ การ ที่ เรา ได้ ไป ทำา การ กู้ เงิน จำนวน ใด จำนวน หนึ่ง ไว้ กับ ผู้ ให้ กู้ โดย จะ มี การ ทำ สัญญา ใน การ กู้ยืม เงิน ระหว่าง กัน และ มี กำหนด ระยะ เวลา ใน การ ชำระ หนี้ เช่น การ ผ่อนชำระ เงิน เป็น ราย เดือน หรือ จะ ผ่อน จ่าย เต็ม จำนวน ก็ได้ เช่น กัน ทั้งนี้ ผู้ ให้ เงินกู้ จะ สามารถ คิด ดอกเบี้ย เงินกู้ ได้ โดย อัตรา ดอกเบี้ย ก็ จะ คิด ตาม ที่ ผู้ ให้ กู้ ได้ กำหนด เอา ไว้ โดย ทั่วไป การ กู้ เงิน จะ ต้อง มี หลักทรัพย์ ใน การ ค้ำประกัน หากว่า ไม่มี การ ใช้ หลักทรัพย์ ใน การ กู้ เงิน ก็ จะ มี การ คิด ดอกเบี้ย ที่ สูง มาก เพราะ อาจ มี ความ เสี่ยง ที่ ลูกหนี้ จะ ไม่ ใช้ คืน เงินกู้

 

เอกสาร ประกอบ การ ขอ เงินกู้

              การ ขอ เงินกู้ โดย ส่วน มาก จะ ใช้ เอกสาร ได้แก่ สำเนา บัตร ประชาชน, สำเนา ทะเบียนบ้าน, สำเนา บัญชี เงิน ฝาก และ เอกสาร ต่างๆ ที่ แสดง ราย ได้ ส่วน คุณสมบัติ ทั่วไป ใน การ กู้ เงิน ก็ มัก จะ เป็นการ กำหนด อายุ ขั้น ต่ำ ที่ 20 ปี ขึ้น ไป แต่ ไม่ เกิน 65 ปี พร้อม ทั้ง ต้อง มี ราย ได้ ประจำ ขั้น ต่ำ ที่ 5,000 บาท ต่อ เดือน มี ประสบการณ์ ใน การ ทำงาน ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้น ไป ทั้งนี้ เอง ก็ ต้อง มี ที่ อยู่ และ เบอร์ โทร ั พ ท์ ที่ สามารถ ติดต่อ ได้ อย่าง ชัดเจน ไม่ ว่า จะ เป็น เบอร์ โทรศัพท์ มือ ถือ เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน หรือ ที่ ทำงาน เป็นต้น

              ขั้น ตอน ทั่วไป ใน การ พิจารณา เงินกู้ คือ ต้อง มี การ กรอก ใบ สมัคร ใน การ ขอ สินเชื่อ เสีย ก่อน พร้อม ทั้ง ทำการ แนบ เอกสาร ต่างๆ ใน ​​การ ขอ สินเชื่อ จาก นั้น ต้อง รอ การ อนุมัติ เงิน ไม่ ว่า จะ ช้า หรือ เร็ว ก็ ขึ้น อยู่ กับ ผู้ ให้ กู้ นั้น ๆ ว่า จะ พิจารณา นาน แค่ ไหน โดย กรณี ที่ มี เอกสาร ครบถ้วน และ ผู้ ขอ กู้ มี คุณสมบัติ ตรง ตาม หลักเกณฑ์ ก็ จะ ได้ รับ การ อนุมัติ เงิน ที่ รวดเร็ว ใน ส่วน ของ อัตรา ดอก เบ ้ ย ต่างๆ ใน ​​การ ชำระ เงิน ส่วน มากกว่า จะ อยู่ ที่ ประมาณ 0.8 to 1.25 เปอร์เซ็นต์ ต่อ เดือน ระยะ เวลา การ ผ่อน ทั่วไป ก็ ประมาณ เดือน 6, 9 เดือน, 12 เดือน, เดือน 18, 24 เดือน และ 36 เดือน เป็นต้น

 

ข้อ ควร ระวัง ของ การ กู้ เงิน นอก ระบบ    

           ใน ปัจจุบัน มี แหล่ง เงินกู้ นอก ระบบ มากมาย ที่ เป็น ที่ นิยม เพราะว่า ได้ รับ เงิน ง่าย ได้ รับ เงิน เร็ว สำหรับ เงินกู้ นอก ระบบ นั้น เป็น ที่ รู้ กัน ดี ว่า ดอกเบี้ย แสน แพง มหา โหด แต่ว่า การ ได้ เงิน นั้น ก็ แสน ง่าย เช่น กัน มี หลาย กรณี ที่ แทบ ไม่ ต้อง ยื่น เอกสาร อะไร เลย หาก มี ความ จำเป็น ต้อง กู้ เงิน จาก นอก ระบบ ควร อ่าน ราย ละเอียด ใน การ กู้ เงิน ให้ ถี่ถ้วน ไม่ ว่า จะ เป็น ค่าธรรมเนียม อัตรา ด ก เบี้ย เงื่อนไข การ ผ่อนชำระ รวม ไป ถึง เบี้ยปรับ และ ค่า ใช้ จ่าย แอบแฝง อื่น ๆ ที่ อาจ จะ มี พร้อม เช็ค สัญญา การ กู้ เงิน ทุก หน้า เอกสาร ไม่ ว่า จะ เป็นการ ผ่อน ระยะ สั้น หรือ ว่า การ ผ่อน ระยะ ยาว อย่า ลืม สังเกต เงื่อนไข ที่ ว่า หาก มี การ ส่ง เงิน ล่าช้า หรือ ว่า ผิดนัด ใน การ ชำระ คืน เงิน มี การ คิด คำ น วน ค่า ปรับ อย่างไร

           สำหรับ คำ แนะนำ ทั่วไป ใน การ ใช้ บริการ เงินกู้ นอก ระบบ อย่าง ปลอดภัย นั้น คือ ต้อง เช็ค ประวัติ คน ปล่อย เงินกู้ ด้วยว่า น่า เชื่อถือ แค่ ไหน มี ประวัติการ ทวง หนี้ ที่ ไม่ ดี หรือ ไม่ และ ไม่ ควร ทำการ รับ เงิน ใด ๆ ก่อน การ ทำ เอกสาร ทุกๆ การ ทำ เอกสาร ต้อง มี การ นัด เจอ หากว่า ไม่มี การ นัด เจอ แปล ว่า เกิด ความ ไม่ น่า ไว้ วางใจ ขึ้น ไม่ ควร ทำ รายการ กู้ เงิน ต่อ และ ควร งด ทำ ธุรกรรม การเงิน นั้น ทัน ท ส่วน การ กู้ เงิน ใน เว็บไซต์ เป็น เพียง สื่อ หนึ่ง เท่านั้น ควร ตัดสินใจ ให้ รอบคอบ ทั้งนี้ เอง ก็ ต้อง รู้ ด้วยว่า เงินกู้ นอก ระบบ เป็น สิ่ง ที่ อันตราย มาก ผิด กฎหมาย และ อัตรา ดอกเบี้ย สูง จึง ควร เลือก กู้ เงิน ใน ระบบ จะ ดี ที่สุด โดย ใน ปัจจุบัน มี สถาบัน การเงิน หลาย แห่ง ที่ ปล่อย กู้ ให้ คน ทั่วไป ที่ มี ราย ได้ ไม่ สูง มาก นัก

 

(8/26/2560)

 

Tags: แหล่งเงินกู้กู้เงินด่วน

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 Siirry alkuun