มองหาแหล่งปล่อยเงินกู้

ปล่อย เงินกู้

การปล่อยเงินกู้คืออะไร

การปล่อยเงินกู้คือการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากเพียงพอที่สามารถจะนำเงินสดเหล่านั้นมาให้ผู้อื่นได้หยิบยืม เรียกกันว่าการกู้ยืมโดยการกู้ยืมเงินนั้นเป็นสัญญาอย่างหนึ่งมีการกำหนดให้คืนภายในเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจจะมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้การปล่อยเงินกู้หลักใหม่ 2 ระบบ คือ

  1. แหล่งปล่อยเงินกู้ในระบบ คือกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง อาทิเช่น ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น โดยการกู้ยืมนั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมีเพดานดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ผู้กู้ต้องผ่านการพิจารณาประวัติ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีรายได้ที่ทางสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ได้พิจารณาแล้วว่าเพียงพอต่อการใช้หนี้
  2. แหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบ คือการกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง อาทิเช่น บุคคลที่มีฐานะร่ำรวย กลุ่มนายทุน เป็นต้น แหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบบางครั้งสามารถทำได้โดยไม่ต้องมี กรณีไม่ต้องมีหลักฐานหรือหลือ

 

แหล่งปล่อยเงินกู้ที่ได้รับความนิยม

  1. สถาบันการเงินหรือธนาคาร ถือเป็นแหล่งปล่อยเงินกู้ที่มีความน่าเชื่อถือที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะให้วงเงินในการกู้ยืมที่ค่อนข้างสูง มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมกว่าแหล่งปล่อยเงินกู้อื่น อย่างไรก็ตามขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารนั้นยุ่งยากกว่าการกู้เงินจากแหล่งเปรียบไปจนถึงผู้ทรัพย์ค้ำระกัน ซึ่งธนาคารจำเป็นต้องใช้เวลานานตรวจสอบ เพื่อให้รอบคอบว่าจะได้ทางธนาคารทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืนจริง
  2. บัตรเครดิตมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการกระแสเงินสดทำให้สามารถยืดระยะเวลาชำระเงินไปได้อีกประมาณ 30-55 วันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ตกลงไว้ ในการทำบัตรเครดิตนั้น ถ้าวงเงินที่ต้องชำระไม่พอ อาจจะใช้วิธีเปิดบัตรเครดิตมากกว่าหนึ่งใบก็ได้
  3. ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง จัดว่าเป็นแหล่งปล่อยเงินกู้ที่ดีที่สุด เพราะด้วยความคุ้นเคยและเชื่อใจกันทำให้ไม่ต้องวิ่งวุ่นหาหลักประกัน หรือคนค้ำสัญญา ระยะเวลาดำเนินการสั้น อัตราดอกเบี้ยที่ต้องเสียก็อาจจะน้อยกว่าการกู้จากแหล่งปล่อยเงินกู้อื่นๆ หรือไม่ต้องเสียเลยก็ได้
  4. แหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบมีขั้นตอนและการพิจารณาที่รวดเร็วสะดวกกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินหลายแห่ง ไม่ต้องการหลักฐานหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน แต่มีข้อเสียตรงที่อาจมีเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม การคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงไปจนถึงการถูกติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีที่รุนแรง หรือไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรพิจารณาทาง เลือกนี้เป็นทางเลือกสุดท้าย หากหาแหล่งปล่อยเงินกู้อื่นไม่ได้แล้วจริงๆ

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แหล่งเงินกู้ | เงินด่วนอนุมัติเร็ว | สินเชื่ออนุมัติด่วน | แหล่งสินเชื่อ

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

 

 Siirry alkuun