แหล่ง เงินกู้

อยาก กู้ เงิน ต้อง รู้ แหล่ง เงินกู้

ใน การ เริ่ม ต้น ทำ ธุรกิจ เงิน ทุน ถือ เป็น ปัจจัย ที่ สำคัญ มาก ปัจจัย หนึ่ง สำหรับ นัก ธุรกิจ หน้า ใหม่ ที่ มี ฐานะ ร่ำรวย อยู่ แล้ว ก็ คง ไม่มี ปัญหา แต่ สำหรับ อีก หลาย คน ที่ ไม่ เป็น เช่น นั้น ก็ จำ ต้องหา แหล่ง เงินกู้ เพื่อ กู้ยืม เช่น เดียว กับ เรื่อง ส่วนตัว หาก มี ความ จำเป็น ต้อง ใช้ เงิน เช่น กู้ บ้าน แต่งงาน ส่ง ลูก เข้า เรียน ต่าง ก็ ต้อง มอง หา แหล่ง เงินกู้ ทั้งสิ้น

 

มา ทำความ รู้จัก แหล่ง เงินกู้

  1. แหล่ง เงินกู้ ใน ระบบ คือ กู้ยืม จาก สถาบัน การเงิน ที่ อยู่ ภาย ใต้ การ ดูแล ของ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย และ กระทรวง การคลัง อาทิ เช่น ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ ออม ทรัพย์ สหกรณ์ การเกษตร โรงรับจำนำ เป็นต้น โดย การ กู้ยืม นั้น ต้อง มี หลักฐาน เป็น หนังสือ มี เพดาน ดอกเบี้ย ไม่ เกิน ที่ กฎหมาย กำหนด ผู้ กู้ ต้อง ผ่าน การ พิจารณา ประวัติ มี หลักทรัพย์ ค้ำประกัน มี ราย ได้ ที่ ทาง สถาบัน การเงิน ผู้ ป ล อย กู้ ได้ พิจารณา แล้ว ว่า เพียงพอ ต่อ การ ใช้ หนี้
  2. แหล่ง เงินกู้ นอก ระบบ คือ การ กู้ยืม เงิน จาก บุคคล หรือ กลุ่ม บุคคล ทั่วไป ไม่ ได้ อยู่ ภาย ใต้ การ ดูแล ของ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย และ กระทรวง การคลัง อาทิ เช่น ญาติ พี่น้อง บุคคล ที่ มี ฐานะ ร่ำรวย กลุ่ม นายทุน เป็นต้น สามารถ ทำได้ โดย ไม่ ต้อง มี สัญญา เงินกู้ ใน หลาย ก่อน ไม่ ต้อง มี หลักฐาน หรือ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน การ กู้ นอก ระบบ หนี้ แม่ สะดวก รวดเร็ว ไม่ ยุ่งยาก กระ จริง แต่ อาจ ต้อง แบ ก รับ ภาระ ดอกเบี้ย ไทย

 

แหล่ง เงินกู้ มี ที่ไหน บ้าง 

  1. ครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง จัด ว่า เป็น แหล่ง เงินกู้ ที่ ดี ที่สุด เพราะ ด้วย ความ คุ้นเคย และ เชื่อใจ กัน ทำให้ ไม่ ต้อง วิ่ง วุ่น หา หลักประกัน หรือ คน ค้ำ สัญญา ระยะ เวลา ดำเนิน การ สั้น อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ต้อง เสีย ก็ อาจ จะ น้อย กว่า การ กู้ จาก แหล่ง อื่น หมู่ ไม่ ต้อง เสีย เลย ก็ได้
  2. บัตร เครดิต มี ประโยชน์ มาก โดย เฉพาะ ใน เรื่อง การ จัดการ กระแส เงินสด (Cash Flow Management) ทำให้ สามารถ ยืด ระยะ เวลา ชำระ เงิน ไป ได้ อีก ประมาณ 30-55 วัน (ขึ้น อยู่ กับ ระยะ เวลา ที่ ตกลง ไว้ ใน การ ทำ บัตร เครดิต นั้น) ถ้า วงเงิน ที่ ต้อง ชำระ ไม่ พอ อาจ ใหม่ วิธี เปิด บัตร เครดิต มากกว่า หนึ่ง ใบ ก็ได้
  3. สถาบัน การเงิน หรือ ธนาคาร ถือ เป็น แหล่ง เงินกู้ ยอด ฮิต ที่ ทุก คน รู้จัก เป็น อย่าง ดี เพราะ นอกจาก จะ ให้ วงเงิน ใน การ กู้ยืม ที่ ค่อนข้าง สูง และ มี อัตรา ดอกเบี้ย ที่ เป็น ธรรม กว่า แหล่ง เงินกู้ อื่น ๆ แล้ว แต่ละ ธนาคาร ต่าง ก็ สนใจ ระบาย เงิน ฝาก ที่ มี มาก จน ล้น ออก มา ใน รูป แบบ สินเชื่อ ต่างๆ อย่าง เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ขั้น ตอน ใน การ อนุมัติ สินเชื่อ ของ ธนาคาร นั้น ยุ่งยาก กว่า การ กู้ เงิน า ก แหล่ง เงินกู้ อื่น ๆ ไม่ ว่า จะ เป็น เอกสาร ที่ มากมาย หลักทรัพย์ ไป จนถึง ผู้ ค้ำประกัน ซึ่ง ธนาคาร จำเป็น ต้อง ใช้ เวลา นาน เพื่อ ตรวจ สอบ ให้ รอบคอบ ว่า ทาง ธนาคาร จะ ได้ ทั้ง เงินต้น และ ดอกเบี้ย คืน จริง
  4. แหล่ง เงินกู้ นอก ระบบ มี ขั้น ตอน และ การ พิจารณา รวดเร็ว และ สะดวก กว่า การ กู้ยืม เงิน จาก สถาบัน ทาง การเงิน แต่ มี ข้อ เสีย ตรง ที่ อาจ มี เงื่อนไข ที่ ไม่ เป็น ธรรม ดังนั้น จึง ควร พิจารณา ทาง เลือก นี้ เป็น ทาง เลือก สุดท้าย หาก หา แหล่ง เงินกู้ ไม่ ได้ จริงๆ หรือ ต้องการ เงิน ทุน อย่าง เร่ง ด่วน

 

เตรียมตัว ให้ พร้อม ก่อน มอง หา แหล่ง เงินกู้

ทั้งนี้ ก่อน ที่ จะ ตัดสินใจ ว่า จะ ไป หาเงิน จาก แหล่ง เงินกู้ ไหน ดี ก็ ควร จะ คิด ให้ รอบคอบ เสีย ก่อน เพราะ แต่ละ แห่ง ก็ มี ข้อดี ข้อ เสีย แตก ต่าง กัน ไป แต่ ไม่ ว่า จะ เป็น ที่ ใด ก็ ควร จะ เตรียมตัว ให้ พร้อม โดย ปรึกษา กับ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน การเงิน และ จัด เตรียม แผนการ ชำระ หนี้ ไป นำ เสนอ รับรอง ว่า จะ ต้อง มี แหล่ง เงินกู้ ซัก แห่ง ตอบ รับ อย่าง แน่นอน

 

(7/12/2560)

 

 

Tags: แหล่งเงินกู้, กู้เงินด่วน, แหล่งสินเชื่อ

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun