มอง หา แหล่ง ปล่อย เงินกู้

ปล่อย เงินกู้

การ ปล่อย เงินกู้ คือ อะไร

การ ปล่อย เงินกู้ คือ การ ที่ บุคคล กลุ่ม บุคคล หรือ หน่วย งาน ที่ มี กระแส เงินสด หมุนเวียน มาก เพียงพอ ที่ สามารถ จะ นำ เงินสด เหล่า นั้น มา ให้ ผู้ อื่น ได้ หยิบยืม เรียก กัน ว่า การ กู้ยืม โดย การ กู้ยืม เงิน นั้น เป็น สัญญา อย่าง หนึ่ง มี การ กำหนด ให้ ใหม่ คืน ภายใน เวลา ใน เวลา หนึ่ง อาจ จะ มี การ คิด ดอกเบี้ย หรือ ไม่ ก็รด้ การ ปล่อย เงินกู้ หลัก ใหม่ 2 ระบบ คือ

  1. แหล่ง ปล่อย เงินกู้ ใน ระบบ คือ กู้ยืม จาก สถาบัน การเงิน ที่ อยู่ ภาย ใต้ การ ดูแล ของ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย และ กระทรวง การคลัง อาทิ เช่น ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ ออม ทรัพย์ เป็นต้น โดย การ กู้ยืม นั้น ต้อง มี หลักฐาน เป็น หนังสือ มี เพดาน ดอกเบี้ย ไม่ เกิน ที่ กฎหมาย กำหนด ผู้ กู้ ต้อง ผ่าน การ พิจารณา ประวัติ มี หลักทรัพย์ ค้ำประกัน มี ราย ได้ ที่ ทาง สถาบัน การเงิน ผู้ ป ล่ กู้ ได้ พิจารณา ย แล้วว่า เพียงพอ ต่อ การ ใช้ หนี้
  2. แหล่ง ปล่อย เงินกู้ นอก ระบบ คือ การ กู้ยืม เงิน จาก บุคคล หรือ กลุ่ม บุคคล ทั่วไป ไม่ ได้ อ ยุ่ ภาย ใต้ การ ดูแล ของ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย และ กระทรวง การคลัง อาทิ เช่น บุคคล ที่ มี ฐานะ ร่ำรวย กลุ่ม นายทุน เป็นต้น แหล่ง ปล่อย เงินกู้ นอก ระบบ บาง ครั้ง สามารถ ทำได้ โดย ไม่ ต้อง มี กรณี ไม่ ต้อง มี หลักฐาน หรือ ห ลือ

 

แหล่ง ปล่อย เงินกู้ ที่ ได้ รับ ความ นิยม

  1. สถาบัน การเงิน หรือ ธนาคาร ถือ เป็น แหล่ง ปล่อย เงินกู้ ที่ มี ความ น่า เชื่อถือ ที่ ทุก คน รู้จัก เป็น อย่าง ดี เพราะ ให้ วงเงิน ใน การ กู้ยืม ที่ ค่อนข้าง สูง มี อัตรา ดอกเบี้ย ที่ เป็น ธรรม กว่า แหล่ง ปล่อย เงินกู้ อื่น อย่างไรก็ตาม ขั้น ตอน ใน การ อนุมัติ สินเชื่อ ของ ธนาคาร นั้น ยุ่งยาก กว่า การ กู้ เงิน จาก แหล่ง เปรียม ไป จนถึง ผู้ ทรัพย์ ค้ำระ กัน ซึ่ง ธนาคาร จำเป็น ต้อง ใช้ เวลา นาน ตรวจ สอบ เพื่อ ให้ รอบคอบ ว่า จะ ได้ ทาง ธนาคาร ทั้ง เงินต้น และ ดอกเบี้ย คืน จริง
  2. บัตร เครดิต มี ประโยชน์ มาก โดย เฉพาะ ใน เรื่อง การ จัดการ กระแส เงินสด ทำให้ สามารถ ยืด ระยะ เวลา ชำระ เงิน ไป ได้ อีก ประมาณ 30-55 วัน ขึ้น อยู่ กับ ระยะ เวลา ที่ ตกลง ไว้ ใน การ ทำ บัตร เครดิต นั้น ถ้า วงเงิน ที่ ต้อง ชำระ ไม่ พอ อาจ จะ ใช้ วิธี เปิด บัตร เครดิต มากกว่า หนึ่ง ใบ ก็ได้
  3. ครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง จัด ว่า เป็น แหล่ง ปล่อย เงินกู้ ที่ ดี ที่สุด เพราะ ด้วย ความ คุ้นเคย และ เชื่อใจ กัน ทำให้ ไม่ ต้อง วิ่ง วุ่น หา หลักประกัน หรือ คน ค้ำ สัญญา ระยะ เวลา ดำเนิน การ สั้น อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ต้อง เสีย ก็ อาจ จะ น้อย กว่า การ กู้ จาก แหล่ง ปล่อย เงินกู้ อื่น ๆ หรือ ไม่ ต้อง เสีย เลย ก็ได้
  4. แหล่ง ปล่อย เงินกู้ นอก ระบบ มี ขั้น ตอน และ การ พิจารณา ที่ รวดเร็ว สะดวก กว่า การ กู้ยืม เงิน จาก สถาบัน ทาง การเงิน หลาย แห่ง ไม่ ต้องการ หลักฐาน หรือ หลักทรัพย์ มา ค้ำประกัน แต่ มี ข้อ เสีย ตรง ที่ อาจ มี เงื่อนไข ที่ ไม่ เป็น ธรรม การ คิด อัตรา ดอกเบี้ย ที่ สูง ไป จนถึง การ ถูก ติดตาม ทวง หนี้ ด้วย วิธี ที่ รุนแรง หรือ ไม่ ถูก ต้อง ดังนั้น จึง ควร พิจารณา ทาง เลือก นี้ เป็น ทาง เลือก สุดท้าย หาก หา แหล่ง ปล่อย เงินกู้ อื่น ไม่ ได้ แล้ว จริงๆ 

 

(09.03.2560)

 

Tags: แหล่ง เงินกู้, เงิน ด่วน อนุมัติ เร็ว, สินเชื่อ อนุมัติ ด่วน, แหล่ง สินเชื่อ

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ

 

 Siirry alkuun