รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดี?

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดี

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการเงินอย่างหนึ่งโดยใช้สินทรัพย์ของตัวเองที่มีอยู่แล้วนั่นคือรถยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเพื่อการนำเงินสดมาหมุนเวียนหรือการเปลี่ยนเงื่อนไขดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ เงื่อนไขที่ต่างกันออกไปแม้เพียงเล็กน้อยของผู้ให้บริการรีไฟแนนซ์แต่ละรายอาจมีผลอย่างมากต่อผลประโยชน์ของตัวเราเอง ดังนั้น ขั้นตอนการเลือกผู้ให้บริการรีไฟแนนซ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราควรที่จะต้องศึกษาเปรียบเทียบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละที่แล้วนำมาคำนวณหาสิ่งที่เหมาะสม กับตัวเองเพื่อประโยชน์อันสูงสุด

 

รีไฟแนนซ์กับ Bank หรือ non-Bank

ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงตั้งคำถามว่าจะรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดี ผู้ให้บริการรีไฟแนนซ์รถยนต์มีทั้งแบบที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร (Bank and non-bank) โดยทั่วไปแล้ว การอนุมัติสินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารจะทำได้ง่ายกว่า ใช้หลักฐานน้อยกว่า และมักจะไม่ตรวจเช็คเครดิตบูโร ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกของผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม ความง่ายนี้มักจะมาพร้อมกับราคาที่จะต้องจ่ายเพิ่ม โดยอาจจะเป็นการเสียดอกเบี้ยที่แพงขึ้น การได้รับราคาประเมินในมูลค่าที่ต่ำกว่าราคาตลาด หรือมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเข้ามา แต่ทั้งนี้เนื่องจากตลาดของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก หากทำการศึกษาค้นหาดีๆอาจสามารถรีไฟแนนซ์ได้ด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่าได้

ในส่วนของผู้ให้บริการรีไฟแนนซ์ที่เป็นธนาคาร แม้ว่าจะมีมาตรฐานนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร แต่ก็จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติที่ยุ่งยาก และมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางเลือก ของผู้ที่มีเครดิตทางการเงินไม่ดีนัก โดยการพิจารณานั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เช่น หากเรากำลังผ่อนชำระอยู่กับธนาคารหนึ่งแล้วขอรีไฟแนนซ์ธนาคารเดิมเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไข อาจจะเป็นการยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระ ซึ่งการขอในรูปแบบนี้มีแนวโน้มจะได้รับอนุมัติได้ง่ายกว่าการรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ นอกจาก นี้หากรถยนต์ของเราผ่อนชำระหมดเรียบร้อยแล้ว และต้องการจะนำเงินสดจากการรีไฟแนนซ์มาหมุนเวียน การขอสินเชื่อชนิดนี้จะทำได้ง่ายที่สุด ปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลายรายด้วยกัน เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกร ไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น

เงื่อนไขต่างๆของแต่ละผู้ให้บริการก็อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับนโยบายในการรีไฟแนนซ์ของบริษัท รวมไปถึงการเจรจาต่อรองของตัวเราในการได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะเลือกเจ้าไหน การเปรียบเทียบและทำความเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขให้กระจ่างชัดเจน เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างค่าประกันรถยนต์ ค่าตรวจสภาพ และค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องทำก่อนการตัดสินใจว่าจะเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดี

 

ค้นหาโปรโมชันสินเชื่อรถยนต์ที่ดีที่สุด

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถแลกเงิน | คาร์ ฟอร์ แคช | รีไฟแนนซ์รถ | สินเชื่อรถยนต์

แก้ไขเมื่อ 11/03/2020 | เผยแพร่เมื่อ 25/05/2017 | โดย SabaiKrapao.com

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun