สินเชื่อ รถยนต์ มือ สอง 

สินเชื่อ รถยนต์ มือ สอง

 

ตลาด ของ รถ ยนตร์ มือ สอง ใน ประเทศไทย มี อัตรา การ เติบโต อย่าง รวดเร็ว ใน ช่วง 5 ปี ที่ ผ่าน มา และ ยัง มี แนวโน้ม ที่ จะ เติบโต สูง ขึ้น ไป เรื่อย ๆ เนื่องจาก คน สมัย นี้ มี ความ ต้องการ ที่ จะ ใช้ รถ ยนตร์ มาก ขึ้น และ เมื่อ มี ความ ต้องการ ที่ มาก ขึ้น จึง เกิด ทาง เลือก ใหม่ ๆ ได้แก่ การ ซื้อขาย รถ ยนตร์ มือ สอง สำหรับ ผู้ ที่ ไม่ ต้องการ ซื้อ รถ ใหม่ ป้าย แดง ราคา 6 หลัก ขึ้น ไป เต็นท์ รถ มือ สอง จึง ผุด ขึ้น มากมาย และ ดูเหมือน จะ เป็น กิจการ ที่ เริ่ม ที่ จะ เฟื้อง ฟู ประกอบ กับ การ เข้าถึง ของ อินเตอร์เน็ต ที่ ทำให้ ลูกค้า เข้า มา หา ผู้ ขาย ได้ ง่ายดาย ยิ่ง ขึ้น เข้าถึง สินค้า รุ่น รถ ยนตร์ ที่ ตนเอง ต้องการ ได้ มาก ขึ้น แต่ ก็ ยัง คง มี ปัญหา ใหม่ ๆ ตาม มา นั้น ก็ คือ การ ซื้อ รถ มือ สอง ผ่าน ทางการ ผ่อนชำระ กับ เจ้าของ เต็นท์ ซึ่ง มี ปัญหา ยก ตัวอย่าง เช่น ความ เสี่ยง ใน การ ทำ ธุรกิจ ความ เสี่ยง ที่ ฝ่า ใด ฝ่าย หนึ่ง จะ ผิด สัญญา ความ ยาก ลำบาก ใน การ เดินทาง มา ชำระ ค่า งวด เงินผ่อน ที่ เต็นท์ รถ หรือ ปัญหา ใน การ โอน ผ่าน ทาง บัญชี ธนาคาร

ธนาคาร กรุง ศรี เล็ง เห็น ถึง ความ ต้องการ ที่ มี อยู่ ของ ผู้ บริโภค จึง ได้ ออก ผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรือ สินเชื่อ Used car สินเชื่อ รถยนต์ มือ สอง เพื่อ การ เช่าซื้อ รถ เต็นท์ สามารถ เป็น เจ้าของ รถ เต็นท์ ได้ โดย ไม่ ต้อง รอ เก็บ เงินก้อน

โดย มี สิทธิ และ ผล ประโยชน์ ที่ น่า สนใจ ของ สินเชื่อ รถยนต์ มือ สอง ของ ธนาคาร กรุง ศรี ดังนี้ คือ ไม่ จำเป็น ต้อง มี ผู้ ค้ำประกัน (ใน กรณี ที่ ไม่มี ปัญหา ใน เรื่อง ของ เครดิต บู โร) ไม่ ต้อง วาง หลักทรัพย์ อื่น นอกจาก รถยนต์ เป็น หลักทรัพย์ ค้ำประกัน สามารถ ออก รถ ใช้ได้ เลย ใน วัน แรก ที่ทำการ ซื้อ รถ แม้ จะ ยัง ผ่อน ค่า งวด ไม่ หมด ก็ตาม สมัคร ง่าย ไม่ ยุ่งยาก อนุมัติ เร็ว จัดสรร งบประมาณ ราย จ บ้าน ที่ ชัดเจน ใน แต่ละ เดือน คน ที่ ชัดเจน ใน แต่ละ เดือน

 

คุณสมบัติ ผู้ สมัคร การ ขอ สินเชื่อ รกยนต์ มือ สอง ธนาคาร กรุง ศรี

ผู้ ขอ สมัคร หรือ ผู้ ขอ สินเชื่อ จะ ต้อง มีอายุ ระหว่าง 20 ถึง 65 ปี และ วัน ทำ สัญญา ต้อง มี ถิ่น พำนัก หรือ ที่ อยู่ ใน ประเทศไทย

ต้อง มี คน ค้ำประกัน ใน กรณี ที่ เป็น ชาว ต่าง ชาติ

โดย มี อัตรา ประเทศไทย

ไม่มี การ ระบุ ราย ได้ ขั้น ต่ำ ของ ผู้ ขอ สินเชื่อ

ได้ วงเงิน สินเชื่อ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของ ราคา ประเมิน หรือ ราคา

ค่าธรรมเนียม ใน การ ทวงถาม หนี้ หาก ทวงถาม เป็น ครั้ง ที่ สอง จะ มี อัตรา ค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อ สัญญา นอกเหนือ จาก นั้น ค่าธรรมเนียม จะ อยู่ ที่ ประมาณ 200 บาท ต่อ 1 สัญญา

 

(07.05.2560)

Tags: สินเชื่อรถ, รถยนต์มือสอง, คาร์ ฟอร์ แคช

 

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun