สินเชื่อ รถจักรยานยนต์

สินเชื่อ รถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์ เป็น ยาน พาหนะ ที่ เป็น ที่ นิยม ของ คน ไทย ใน ทั่ว ทุก พื้นที่ ไม่ ว่า จะ เป็น ใน ตัวเมือง หรือ หมู่บ้าน นอก ตัวเมือง นอก ชุมชน เนื่องจาก เป็น ยาน พาหนะ ที่ สะดวก ต่อ การ โดยสาร ประหยัด ค่า ใช้ จ่าย และ เชื้อเพลิง หาก เทียบ กับ รถยนต์ ที่นั่ง ส่วน บุคคล อื่น การ เดินทาง

 

โดน สินเชื่อ รถจักรยานยนต์ ที่ มี ไทย

  1. สินเชื่อ รถจักรยานยนต์ เพื่อ การ ซื้อรม

เป็น ลักษณะ การ เช่าซื้อ รถ โดย ผู้ ขอ สินเชื่อ ต้อง เข้าไป ตกลง กับ บริษัท ไฟแนนซ์ หรือ กับ ธนาคาร เพื่อ ขอ อนุมัติ การ เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ โดย จะ ต้อง ผ่อนชำระ เป็น งวด ๆ กับ ทาง บริษัท ตาม อัตรา และ ดอกเบี้ย ที่ ได้ ตกลง กัน ไว้ ใน งวด แรก จำเป็น จะ ต้อง วางเงิน 5 - 25% ดา ว์ น ซึ่ง มี มูลค่า ื อ เป็น คนนอก พื้นที่ โดย จะ ได้ รถจักรยานยนต์ มา ใช้ งาน ได้ ทันที แต่ กรรมสิทธิ์ ใน รถ นั้น จะ ยัง เป็น ของ บริษัท ที่ ให้ เช่าซื้อ จนกระทั่ง การ ผ่อนชำระ ดำเนิน ไป ถึง งวด สุดท้าย กรรมสิทธิ์ ใน รถ นั้น จึง จะ โอน มายัง ผู้ ขอ เช่าซื้อ  

 

2. สินเชื่อ รถจักรยานยนต์ เพื่อ การ ซื้อ รถจักรยานยนต์ มือ สอง

สำหรับ สินเชื่อ ชนิด นี้ ราย ละเอียด และ ข้อกำหนด จะ คล้าย กับ แบบ แรก แต่ แตก ต่าง กัน เล็กน้อย ตรง ที่ รถจักรยานยนต์ ที่ ได้ มา นั้น จะ เป็น รถ มือ สอง และ สามารถ เช่าซื้อ ได้ แค่ บาง รุ่น เท่านั้น โดย ส่วน มาก จะ เป็น ยี่ห้อ และ รุ่น ที่ อยู่ ใน ความ ต้องการ ของ ตลาด คือ มี คน ใช้ กัน เยอะ เช่น ยา มา ฮ่า ฮ อน ด้า หรือ ซูซูกิ

 

  1. การ รี ไฟแนนซ์ รถจักรยานยนต์

สินเชื่อ ประเภท นี้ จะ แตก ต่าง จาก สอง ข้อ แรก คือ เป็น ผู้ ที่ มี กรรมสิทธิ์ หรือ เป็น เจ้าของ รถจักรยานยนต์ นั้น อยู่ แล้ว แต่ ต้องการ นำ รถ ที่ มี มา ค้ำประกัน เพื่อ ขอ สินเชื่อ ส่วน บุคคล โดย เงื่อนไข และ ราย ละเอียด จะ ต่าง กัน ออก ไป เช่น วงเงิน สินเชื่อ ที่ ได้ จะ เป็น ราคา ประเมิน รถ จาก บริษัท รี ไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย จะ สูง หรือ ต่ำ ขึ้น อยู่ กับ ปี ของ รถ, จำนวน ปี ที่ จะ จัด ไฟแนนซ์ และ ความ สามารถ น การ คืน เงิน ของ ผู้ ขอ สินเชื่อ และ โดย ส่วน มาก ทาง บริษัท จะ กำหนด ให้ เจ้าของ ต้อง ทำ ประกันภัย หลังจาก ที่ ได้ รับ อนุมัติ วงเงิน สินเชื่อ เป็น ที่ เรียบร้อย

สำหรับ ข้อ นี้ แม้ เจ้าของ รถ จะ นำ รถ ไป รี ไฟแนนซ์ เพื่อ ให้ ได้ เงินกู้ มา แต่ รถจักรยานยนต์ ก็ ยัง คง เป็น ของ เจ้าของ สามารถ ใช้ ประโยชน์ ได้ ตาม ปกติ เพียง แต่ว่า หาก ทำ ผิด สัญญา รี ไฟแนนซ์ เช่น ขาด ส่ง ค่า งวด ผ่อนชำระ ไม่ จ่าย ดอกเบี้ย เกิน กว่า สอง งวด ขึ้น ไป หรือ ผิด สัญญา พิเศษ อื่น ๆ ที่ ทำ กับ บริษัท จะ ถูก ยึด รถจักรยานยนต์ ไป ทันที

อย่างไรก็ตาม ทาง บริษัท ไฟแนนซ์ ก็ มัก จะ เปิด โอกาส ให้ เจ้าของ รถ ที่ โดน ยึด สามารถ ไถ่ถอน รถ ที่ ถูก ยึด มา กลับคืน ได้ ใน ระยะ เวลา ประมาณ 1 เดือน โดย มี ขั้น ตอน ดังนี้ คือ ชำระ ค่า งวด ที่ ค้าง จ่าย ทั้งหมด พร้อม เบี้ยปรับ และ ค่า ติดตาม ทวง หนี้ แต่ หาก ไม่ สามารถ ดำเนิน การ ทัน ภายใน เวลา ที่ กำหนด จะ นำ ไป สู่ ขั้น ตอน ต่อ ไป คือ บริษัท ไฟแนนซ์ รถ จะ ส่ง ฟ้อง ต่อ ศาล เพื่อ ขอ อำนาจ ศาล ใน การ บังคับ ข ย รถ ทอด ตลาด ใน กรณี นี้ ผู้ เช่าซื้อ จะ ต้อง เตรียม จ้าง ทนายความ เพื่อ ไป ว่าความ ใน ศาล ด้วย เมื่อ ขายทอดตลาด ได้ เงิน มา จะ นำ ไป หักกลบลบหนี้ เดิม ที่ ค้าง อยู่ พร้อม เบี้ยปรับ ค่า ทวง หนี้ ต่างๆ แต่ ถ้า ขาย ได้ น้อย กว่า หนี้ เดิม ผู้ เช่าซื้อ จะ ต้อง รับผิดชอบ จ่าย คืน ค่า ส่วน ต่าง ให้ ทาง บริษัท ไฟแนนซ์ ต่อ ไป 

 

(2/10/2560)

 

Tags: สินเชื่อมอร์เตอร์ไซต์, คา ร์ ฟ อ ร์ แคช, สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun