สินเชื่อ คา ร์ ฟ อ ร์ แคช

สินเชื่อ คา ร์ ฟ อ ร์ แคช 

สินเชื่อ สำหรับ ผู้ ที่ เป็น เจ้าของ รถ และ ต้องการ นำ รถ ที่ มี มา เปลี่ยน เป็น เงินสด สินเชื่อ ประเภท นี้ มี หลักการ ง่ายๆ คือ นำ สินทรัพย์ หรือ ใน ที่ นี้ คือ รถยนต์ มา เป็น ประกัน เพื่อ ขอ อนุมัติ เงินกู้ โดย วงเงิน สินเชื่อ ที่ ได้ จะ ถูก ประเมิน มา จาก รถยนต์ ที่ นำ ไป ค้ำ อายุ ของ รถยนต์ ที่ สามารถ นำ ที่ ประมาณ 10-15 ปี

ข้อดี ของ สินเชื่อ คา ร์ ฟ อ ร์ แคช คือ เป็น สินเชื่อ ที่ ไม่ จำเป็น ต้อง มี คน มา ค้ำประกัน หรือ แม้ จะ ติด แบ ล็ ค ลิ ส คือ เคย มี ประวัติ ไม่ ดี เกี่ยว กับ การ ผิดนัด ชำระ หนี้ มา ก่อน ก็ สามารถ กู้ ได้ เนื่องจาก มี รถ ที่ เป็น สินทรัพย์ มี ค่า มา วาง เป็น หลักประกัน ไว้ โดย ส่วน มาก จะ ใช้ ทะเบียน รถ มา จำนำ ไว้ กับ ธนาคาร หรือ สถาบัน การเงิน นั้น ๆ โดย ที่ เรา ยัง สามารถ ใช้ รถ ของ เรา ได้ ตาม ปกติ และ เนื่อง จาเป็น สินเชื่อ ที่ มี หลักทรัพย์ มา เป็น สิ่ง ค้ำประกัน ทำให้ การ อนุมัติ วงเงิน ค่อนข้าง รวดเร็ว กว่า สินเชื่อ ชนิด อื่น ๆ เพราะ ธนาคาร มอง ว่า มี ความ เสี่ยง ต่ำ และ ดอกเบี้ย ที่ เรียก เก็บ ก็ จะ ต่ำ ลง ตาม ความ เสี่ยง ใน การ ปล่อย กู้ อีก ด้วย

 

การ เตรียมตัว เพื่อ ขอ สินเชื่อ คา ร์ ฟ อ ร์ แคช เอกสาร ที่ ต้อง เตรียม มี ดังนี้

  1. รถ ที่ จะ นำ ที่ ขอ สินเชื่อ
  2. ไทย
  3. สำเนา เล่ม บัญชี ธนาคาร ใน กรณี ที่ ต้องการ ให้ โอน เงิน สินเชื่อ ที่ ได้ รับ เข้า บัญชี ธนาคาร
  4. สำเนา บัตร ประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน ของ ผู้ ที่ ยื่น เรื่อง ขอ กู้

 

ค่า ใช้ จ่าย ใน โครงการ สินเชื่อ คา ร์ ฟ อ ร์ แคช

นอก ห นื อ จาก ค่า งวด ที่ ต้อง ผ่อนชำระ เป็น ราย เดือน แล้ว ยัง มี ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ ที่ แอบแฝง มา และ จำเป็น ต้อง คำนึง ถึง ด้วย อัน ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่า ประกัน เงินกู้ ค่า ประกัน อุบัติเหตุ ค่า ประกันภัย เพื่อ ป้องกัน ใน กรณี ที่ รถ ประสบ อุบัติเหตุ และ เจ้าของ รถ ไม่ สามารถ ซ่อมแซม ให้ อยู่ ใน สภาพ เดิม ได้ ยอด ค่า ให้ จ่าย รวม กัน อยู่ ที่ ประมาณ 20,000 บาท โดย เงิน ที่ ได้ จ ะ เ ว ว ว เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เมิ น มา จาก สภาพ รถ หัก ลบ กับ ค่าธรรมเนียม และ ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ ยก ตัวอย่าง เช่น หาก ขอ กู้ 200,000 บาท เงินสด ที่ ได้ รับ จะ เท่ากับ 200,000 หัก ด้วย ค่าธรรมเนียม ค่า ประกัน ต่างๆ ที่ ประมาณ 20,000 บาท ดังนั้น ได้ รับ เงิน จริง 180,000 บาท เพราะฉะนั้น ทาง ที่ ดี ควร ยื่น จำนวน เงิน ขอ สินเชื่อ เผื่อ ไว้ ก่อน เช่น ต้องการ เงิน 150,000 บาท ยื่น เรื่อง ของ กู้ 200,000 บาท เมื่อ เจ้าหน้าหน้าหน้าทน ประเมิน และ อนุ ม เสร็จ เรียบร้อย แ ติล้ ว เงินกู้ ที่ ได้ หลัง หัก ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ จะ อยู่ ที่ ประมาณ 180,000 บาท โดย เรา ยัง สามารถ เอา เงิน ส่วน เกิน จาก เงิน ที่ เรา ต้องการ หรือ ส่วน เกิน จาก 150,000 บาท นั้น มา เป็น ค่า ผ่อน จ่าย ใน งวด แรก ๆ ได้ อีก ด้วย วิธี การ ส่วน ใหญ่ จะ คล้าย ๆ กัน คือ เรา ต้อง นำ รถ และ ทะเบียน รถ ตัว จริง ไป ให้ เจ้าหน้าที่ ประเมิน ยอด เงินกู้ และ มา ถ่ายรูป เก็บ ประวัติ ตรวจ สอบ สภาพ รถ ของ เรา ใน วัน ที่ ขอ กู้ สำหรับ ผู้ ที่ มี เงินสด เงินก้อน ต้องการ มา ไถ่ถอน ใน ตอน ท้าย เพื่อ ปิดบัญชี สินเชื่อ คา ร์ ฟ อ ร์ แคช นั้น จำเป็น ต้อง ติดต่อ กับ สถาบัน กา เงิน ทำ ที่ ร เรื่อง กู้ ไว้ต่ แรก เนื่องจาก บาง สถาบัน ไม่มี นโยบาย การ ปิดบัญชี ด้วย เงินก้อน หรือ ใน บาง ครั้ง ส่วนลด ใน การ ปิดบัญชี ก่อน กำหนด มี จำนวน น้อย มาก อาจ เป็น แค่ หลัก พัน นิด ๆ ให้ ทำการ ปิดบัญชี ล่วงหน้า ไม่ น่า จูงใจ นัก

 

(11.27.2560)

 

Tags: รถแลกเงิน, คาร์ฟอร์แคช, สินเชื่อรถยนต์​

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun