ต้องการ เงิน ด่วน วัน นี้

ต้องการ เงิน ด่วน วัน นี้

หาก เกิด เหตุ ฉุกเฉิน ต้องการ เงิน ด่วน วัน นี้ เรา จะ คิดถึง อะไร บ้าง บาง คน อาจ จะ คิดถึง กระดาษ แผ่น เล็ก ๆ ที่ โฆษณา ให้ บริการ เงิน ด่วน ที่ ติด อยู่ บริเวณ เสา ไฟฟ้า ที่ คิด ดอกเบี้ย สูง ทะลุ ฟ้า บัตร กด เงินสด ที่ ดอกเบี้ย สุด โหด หรือ แหล่ง เงินกู้ นอก ระบบ ที่ ย้าย จาก เสา ไฟฟ้า มา อยู่ ใน อินเตอร์เน็ต ที่ มี ผู้ ให้ บริการ เยอะ จน เลือก ไม่ ถูก เลย ว่า จะ โทร เบอร์ ไหน ก่อน ดี เรา อ่าน คอม เม้น ท์ ข้าง ่า ง ป้าย โฆษณา ก็ มี ผู้ ให้ ความ สนใจ กู้ เยอะ มาก ซึ่ง ไม่รู้ ว่า เป็น คน ที่ สนใจ จริงๆ หรือ กลุ่ม หน้าม้า มา สร้าง สีสัน การ กู้ เงิน ด่วน ทันใจ แบบ นี้ สมควร เป็น ด่าน แรก ที่ เรา ต้อง นึกถึง เวลา ไม่มี เงิน จริงๆ หรือ ?? "วิธี หาเงิน" นอกจาก ทำงาน ด้วย ความ สามารถ ตนเอง บวก กับ การ หา ราย ได้ เสริม ทาง อื่น เพื่อ สะสม เงิน ออม บาง คน เพิ่ม เรื่อง ของ การ ประหยัด เพื่อ ให้ มี เงิน เหลือ มาก ขึ้น ซึ่ง การ กู้ เงิน จะ เป็น หนทาง สุดท้าย ของ คน ที่ เงิน ไม่ พอใช้ หรือ ต้องการ ใช้ เงิน ไป ลงทุน ใน ธุรกิจ 

 

ประโยชน์ ที่ ผู้ ที่ ต้องการ ใช้ เงิน ด่วน จะ ได้ รับ

  1. สร้าง ความ สะดวก และ มี ความ ยืน หยุ่น เมื่อ ธุรกิจ มี ความ จำเป็น ต้อง ใช้ สินเชื่อ ทางการ ค้า ธุรกิจ จะ ใช้ เครดิต เมื่อ ใด ก็ได้ ไม่ ต้อง เสีย เวลา ใน การ เจรจา ขอ เครดิต อย่าง เป็น ทางการ เพราะ เจ้าหนี้ หรือ ผู้ ขาย ได้ กำหนด วงเงิน สินเชื่อ ทางการ ค้า ให้ ลูกหนี้ แต่ละ ราย แล้ว ลูกหนี้ อาจ ใช้ สินเชื่อ ทางการ ค้า บาง ส่วน หรือ เต็ม จำนวน ก็ได้
  2. ไม่ ต้อง มี หลักทรัพย์ ค้ำประกัน ผู้ ซื้อ ไม่ ต้อง ทำ สัญญา กู้ยืม หรือ มี หลักทรัพย์ ค้ำประกัน เหมือน การ กู้ยืม โดย ทั่วไป
  3. ให้ ประโยชน์ สำหรับ ธุรกิจ ที่ เพิ่ง เปิด ดำเนิน การ ใหม่ หรือ ธุรกิจ ขนาด เล็ก เนื่องจาก ธุรกิจ ขนาด เล็ก หรือ ธุรกิจ ที่ เพิ่ม เปิด ดำเนิน การ ใหม่ นั้น เครดิต ทางการ ค้า ยัง ไม่ ดี พอ จึง ไม่ สามารถ จัดหา เงิน ทุน จาก แหล่ง อื่น ได้ ดังนั้น แหล่ง เงิน ทุน ของ ธุรกิจ ขนาด เล็ก ส่วน ใหญ่ จะ มา จาก สินเชื่อ ทางการ ค้า
  4. อำนวย ความ สะดวก ใน ด้าน การ จับจ่าย ใช้สอย หรือ ช่วย แบ่งเบา ความ จำเป็น เร่ง ด่วน ใน การ ใช้ เงิน ใน ระยะ เวลา สั้น ๆ เช่น แต่งงาน ค่า เทอม ลูก ซื้อ เฟอร์นิเจอร์ เข้า บ้าน ใหม่ เป็นต้น  

 

พึง ระลึก ไว้ เสมอ ว่า การ กู้ = สร้าง หนี้

การ สร้าง หนี้ ที่ ถูก ต้อง นั้น จะ ต้อง เป็น หนี้ ที่ สร้าง ราย ได้ กลับ มา ให้ เรา ไม่ใช่ เป็น ภาระ ที่ จ่าย เพื่อ การ บริโภค ใช้ แล้ว หมด ไป ไม่ ก่อ ให้ เกิด ประโยชน์ ใน รูป ตัว เงิน กลับ มา เลย การ ที่ เรา ใช้ จ่าย เพื่อ ความ สุข ระยะ สั้น มาก เกินไป แต่ นำ หนี้ กลับ มา ใน ระยะ ยาว นั้น ไม่ใช่ การ ก่อ หนี้ ที่ ถูก ต้อง แต่ ถ้า เรา รู้ วี ธี การ หา "เงิน ด่วน" อย่าง ถูก หลักการ นอกจาก เรา จะ สามารถ มี เงิน ด่วน วัน น ้ เพียงพอ ที่ จะ นำ ไป ลงทุน ใน ระยะ สั้น เรา ยัง สามารถ ต่อ ยอด และ ทำให้ ระบบ หมุนเวียน เงิน ใน กระเป๋า ของ เรา มี สภาพ คล่อง มาก ขึ้น และ ไม่ เป็น หนี้สิน อีก ด้วย 

จะ เห็น ได้ ว่า การ กู้ เงิน ไม่ ว่า จะ กู้ จาก ใน หรือ นอก ระบบ สิ่ง สำคัญ คือ ระเบียบ วินัย ใน การ ใช้ เงิน และ การ ใช้ หนี้ ก่อ หนี้ แต่ เท่า ที่ จำเป็น ชำระ เงิน คืนให้ ครบถ้วน ตรง ต่อ เวลา หลีก เลี่ยง การ จ่าย เบี้ยปรับ หรือ อัตรา ดอกเบี้ย ที่ สูง เกิน ความ เป็น จริง ทั้งนี้ เพื่อ ให้ เงิน หมุนเวียน ใน ครอบครัว เป็น ไป ด้วย ความ ราบรื่น ไม่ สร้าง ปัญหา และ เป็น ภาระ ให้ แก่ ลูก หลาน ใน อนาคต 

 

(7/12/2560)

 

Tags: เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ Siirry alkuun