Kasikorn Xpress Loan

Kasikorn Xpress Loan

3.0 2 5 1
วงเงิน: 6000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 30วัน - 3ปี
อายุขั้นต่ำ: 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 15% - 26%

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท (พิจารณาตามรายได้และความสามารถในการชำระหนี้)
 • เป็นสินเชื่อที่ดูแลโดยธนาคารกสิกรไทย
 • กดเงินได้ที่ตู้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ฟรีค่าธรรเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี รวมถึงการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
 • สมัครได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น K PLUS หรือสมัครโดยตรงที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ 
 • ผู้ขอสินเชื่อสามารถสมัครได้ทั่วประเทศ 

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยจะคิดแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
 • สามารถขอเพิ่มวงเงินได้ แต่อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสัญญาสินเชื่อเดิม ที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร

ค่าใช้จ่าย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15-26 %
 • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท
 • ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดหรือผิดสัญญานี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้ที่คงค้างอยู่ทั้งหมดได้ในอ้ตราร้อยละ  26 ต่อปี ทั้งนี้เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมแล้วจะต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนด ซึ่งในขณะนี้เท่ากับอัตราร้อยละ 28  ต่อปี นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดหรือผิดสัญญาจนกวาจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และในกรณีที่ผู้ให้ผู้กู้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที
Kasikorn Xpress Loan logo
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15-26 %
 • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท
 • ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดหรือผิดสัญญานี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้ที่คงค้างอยู่ทั้งหมดได้ในอ้ตราร้อยละ  26 ต่อปี ทั้งนี้เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมแล้วจะต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนด ซึ่งในขณะนี้เท่ากับอัตราร้อยละ 28  ต่อปี นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดหรือผิดสัญญาจนกวาจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และในกรณีที่ผู้ให้ผู้กู้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที

 

Kasikorn Xpress Loan อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15-26% ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดหรือผิดสัญญานี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้ที่คงค้างอยู่ทั้งหมดได้ในอ้ตราร้อยละ  26 ต่อปี ทั้งนี้เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมแล้วจะต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนด ซึ่งในขณะนี้เท่ากับอัตราร้อยละ 28  ต่อปี นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดหรือผิดสัญญาจนกวาจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และในกรณีที่ผู้ให้ผู้กู้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที อัตราดอกเบี้ยรายปีเริ่มต้นที่ 15.05%

Kasikorn Xpress Loan ข้อมูลติดต่อ

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ทางอีเมล์: info@kasikornbank.com
 เบอร์โทรศัพท์: 02 888 8888 
 Facebook 

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx

Siirry alkuun