ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB PERSONAL CASH

ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB PERSONAL CASH

วงเงิน: 30000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 7ปี
อายุขั้นต่: 21-59 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 21% - 28%

จุดเด่น

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  •  ผ่อนน้อย นานถึง 84 เดือน
  •  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน
  •  หรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB PERSONAL CASH logo

สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB PERSONAL CASH ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

Call centre 02 626 7777

ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB PERSONAL CASH สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 21ปี 1ปี
30000฿ 11166฿ 37.72% 41166฿ 1715฿ / เดือน 21ปี 2ปี
30000฿ 15914฿ 33.59% 45914฿ 1275฿ / เดือน 21ปี 3ปี
30000฿ 21232฿ 32.76% 51232฿ 1067฿ / เดือน 21ปี 4ปี
30000฿ 26978฿ 32.39% 56978฿ 950฿ / เดือน 21ปี 5ปี
30000฿ 32767฿ 32.2% 63086฿ 876฿ / เดือน 21ปี 6ปี
30000฿ 32767฿ 32.09% 69513฿ 828฿ / เดือน 21ปี 7ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 21ปี 1ปี
40000฿ 14889฿ 37.72% 54889฿ 2287฿ / เดือน 21ปี 2ปี
40000฿ 21218฿ 33.59% 61218฿ 1701฿ / เดือน 21ปี 3ปี
40000฿ 28310฿ 32.76% 68310฿ 1423฿ / เดือน 21ปี 4ปี
40000฿ 32767฿ 32.39% 75971฿ 1266฿ / เดือน 21ปี 5ปี
40000฿ 32767฿ 32.2% 84115฿ 1168฿ / เดือน 21ปี 6ปี
40000฿ 32767฿ 32.09% 92686฿ 1103฿ / เดือน 21ปี 7ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 21ปี 1ปี
50000฿ 18611฿ 37.72% 68611฿ 2859฿ / เดือน 21ปี 2ปี
50000฿ 26523฿ 33.59% 76523฿ 2126฿ / เดือน 21ปี 3ปี
50000฿ 32767฿ 32.76% 85388฿ 1779฿ / เดือน 21ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 32.39% 94964฿ 1583฿ / เดือน 21ปี 5ปี
50000฿ 32767฿ 32.2% 105145฿ 1460฿ / เดือน 21ปี 6ปี
50000฿ 32767฿ 32.09% 115857฿ 1379฿ / เดือน 21ปี 7ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 21ปี 1ปี
100000฿ 32767฿ 37.72% 137221฿ 5718฿ / เดือน 21ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 33.59% 153045฿ 4251฿ / เดือน 21ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 32.76% 170775฿ 3558฿ / เดือน 21ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 32.39% 189928฿ 3165฿ / เดือน 21ปี 5ปี
100000฿ 32767฿ 32.2% 210290฿ 2921฿ / เดือน 21ปี 6ปี
100000฿ 32767฿ 32.09% 231715฿ 2759฿ / เดือน 21ปี 7ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 21ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 37.72% 411664฿ 17153฿ / เดือน 21ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 33.59% 459136฿ 12754฿ / เดือน 21ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 32.76% 512326฿ 10673฿ / เดือน 21ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 32.39% 569785฿ 9496฿ / เดือน 21ปี 5ปี
300000฿ 32767฿ 32.2% 630869฿ 8762฿ / เดือน 21ปี 6ปี
300000฿ 32767฿ 32.09% 695146฿ 8276฿ / เดือน 21ปี 7ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 54.19% 627289฿ 52274฿ / เดือน 21ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 37.72% 686106฿ 28588฿ / เดือน 21ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 33.59% 765226฿ 21256฿ / เดือน 21ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 32.76% 853877฿ 17789฿ / เดือน 21ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 32.39% 949642฿ 15827฿ / เดือน 21ปี 5ปี
500000฿ 32767฿ 32.2% 1051448฿ 14603฿ / เดือน 21ปี 6ปี
500000฿ 32767฿ 32.09% 1158578฿ 13793฿ / เดือน 21ปี 7ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 54.19% 1254578฿ 104548฿ / เดือน 21ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 37.72% 1372212฿ 57176฿ / เดือน 21ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 33.59% 1530453฿ 42513฿ / เดือน 21ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 32.76% 1707755฿ 35578฿ / เดือน 21ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 32.39% 1899285฿ 31655฿ / เดือน 21ปี 5ปี
1000000฿ 32767฿ 32.2% 2102896฿ 29207฿ / เดือน 21ปี 6ปี
1000000฿ 32767฿ 32.09% 2317156฿ 27585฿ / เดือน 21ปี 7ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1500000฿ 32767฿ 54.19% 1881867฿ 156822฿ / เดือน 21ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 37.72% 2058319฿ 85763฿ / เดือน 21ปี 2ปี
1500000฿ 32767฿ 33.59% 2295679฿ 63769฿ / เดือน 21ปี 3ปี
1500000฿ 32767฿ 32.76% 2561633฿ 53367฿ / เดือน 21ปี 4ปี
1500000฿ 32767฿ 32.39% 2848927฿ 47482฿ / เดือน 21ปี 5ปี
1500000฿ 32767฿ 32.2% 3154344฿ 43810฿ / เดือน 21ปี 6ปี
1500000฿ 32767฿ 32.09% 3475736฿ 41378฿ / เดือน 21ปี 7ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก cimbthai.com

Siirry alkuun