กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

3.7 6 5 1
วงเงิน: 30000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่ำ: 22-59 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 20% - 28%

จุดเด่น

  • ฟรี ค่าธรรมเนียมและอากรสแตมป์ 
  •  ดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรก 
  • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป อายุงานอย่างน้อย 1 ปี 
  •  เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวรายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาท ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา
กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล logo

สินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและครอบครัว

อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี 7 เดือนแรก เฉพาะผู้มีอาชีพ หมอ, วิศวกร, ทนายความ, ตุลาการ, อัยการ, นักบิน หรือเจ้าของธุรกิจประเภทขายปลีกร้านขายยาและอุปกรณ์การแพทย์/สุขภาพ, บริการชิปปิ้ง, บริการส่งพัสดุภัณฑ์, บริการขนส่ง, บริษัทที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาอิสระ, โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร, สถานพยาบาลรักษาสัตว์/สัตวแพทย์, สำนักงานทนายความ/ผู้ตรวจสอบ, สถาปนิก/วิศวกร/ตกแต่งภายใน, ขายส่ง-วัสดุก่อสร้าง, การก่อสร้าง โดยได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 30 เม.ย. 63

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63


อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป หรือ 


อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 อัตราดอกเบี้ย 
12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ 
อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก  สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
                                   
กรณีรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีเมื่อสินเชื่ออนุมัติ

วงเงินสินเชื่อ(บาท)

อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี)

ระยะเวลาผ่อนชำระ(เดือน)

ผู้มีรายได้ประจำ

เจ้าของกิจการ

30,000 - 59,999

28%

28%

24 - 60

60,000 - 99,999

26%

27%

12 - 60

100,000 - 149,999

24%

26%

12 - 60

150,000 - 299,999

23%

25%

12 - 60

ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป

19.99%

22.99%

12 - 60

 

กรณีที่รับเงินกู้โดยวิธีอื่น

ยอดเงินต้นคงค้าง

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (ต่อปี)

ส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท

28%

ตั้งแต่ 60,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท

26%

ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท

25%

ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

22.99%

 

กรณีผิดนัด 
อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี

 

การอ้างอิง https://www.krungsri.com/bank/th/All-Promotion/Personal-Promotions/24551.html

 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

กรุงศรีอยุธยา (BAY) สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Call center 1572

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก krungsri.com

Siirry alkuun