สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อหลากหลาย อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยถูก

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อมาตั้งแต่ปี 2535 เริ่มต้นจากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานใหม่และมือสองในนามของ “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด” หลังจากมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทก็มีการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นที่นิยม ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด นอกจากนี้ยังได้ขยายขีดในการรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเพิ่มสินเชื่อประเภทอื่นๆ ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทความนี้และ muangthaicap.com

 

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลที่หลากหลาย กู้ง่าย ดอกเบี้ยถูก

“สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” ของเมืองไทยแคปปิตอลที่ให้บริการกู้ยืมแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ ซึ่งทางบริษัทจะรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือทำสัญญาเอกสารในการโอนทะเบียนรถไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ โดยที่ลูกหนี้ยังคงสามารถครอบครองและใช้ประโยชน์จากรถในฐานะเจ้าของรถได้ตามปกติ

  1. สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “รับเงินเต็มจำนวน อนุมัติง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำและไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน” ให้วงเงินตั้งแต่ 3,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 10-50 เดือน
  2. สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท “อนุมัติง่าย ได้รับเงินไว วงเงินสูงสุด โดยไม่ต้องใช้กุญแจสำรอง” ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12-80 เดือน
  3. สินเชื่อรถใช้เพื่อการเกษตร “รับเงินเต็มจำนวนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมเลือกผ่อนจ่ายได้ทั้งรายเดือนและรายงวด” ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12-80 เดือน

 

ผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน พร้อมเอกสารยื่นกู้

สำหรับผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได้แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ทุกประเภทและรถใช้เพื่อการเกษตร โดยมีเอกสารในการยื่นกู้ ดังนี้

muangthai capital public company limited

ดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

สำหรับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการธรรมเนียมใดๆ เริ่มต้น 0.63% - 0.77% ต่อเดือน หากชำระครบงวดตลอดสัญญาคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะเท่ากับ 14.98% - 17.78% ต่อปี โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือการหักบัญชีธนาคารโดยตรงจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการชำระ ยกเว้น Tesco Lotus, BigC, 7-Eleven และแอร์เพย์ที่จะมีค่าธรรมเนียมในการชำระแตกต่างกัน

นอกเหนือจากสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแล้ว บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลยังมีสินเชื่อประเภทอื่นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติม ได้แก่ สินเชื่อโฉนดที่ดิน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สามารถเลือกจ่ายได้ตามสะดวกทั้งรายเดือนและรายงวด ให้วงเงินสูง ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็สามารถกู้ได้ เพียงแค่มีที่ดิน พร้อมโฉนดที่ดินนส. 3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ก็สามารถขอยื่นกู้ได้แล้ว

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

เมืองไทยลิสซิ่ง สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้วงเงินสูงกว่า 10,000 บาท ผ่อนสบายถึง 24 งวดและไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งสินเชื่อนี้จะให้ยื่นกู้เฉพาะผู้ที่เป็นลูกค้าเก่าของบริษัทเท่านั้น โดยใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้กู้และผู้ค้ำประกันเท่านั้น

ส่วนดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 28% - 33% ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลนี้ เป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ โดยให้กู้เงินแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่ต้องใช้คนค้ำ อนุมัติง่าย ให้วงเงินสูงตั้งแต่ 3,000-20,000 บาท ผ่อนสบาย 10-36 เดือน ซึ่งสามารถชำระเป็นรายเดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 24 ต่อปีและไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ซึ่งสินเชื่อนี้จะให้ยื่นกู้เฉพาะลูกค้าเก่าของบริษัทและมีประวัติการชำระดีมาก่อน โดยใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้กู้และผู้ค้ำประกันเท่านั้น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาและการอนุมัติวงเงิน ดังนี้

  1. หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ (โดยผู้ขอสินเชื่อต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆอยู่แล้ว 3 แห่ง)
  2. หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน สามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

 

คำถามที่พบบ่อย

1. หลักเกณฑ์ในการอนุมัติวงเงินมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

สำหรับหลักเกณฑ์ในการอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ หากเป็นประเภทสินเชื่อมีทะเบียนรถเป็นประกันจะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานและสภาพการใช้งานของรถ ส่วนสินเชื่อโฉนดที่ดินจะขึ้นอยู่กับราคาประเมินที่ดิน

 

2. ระยะเวลาในการขออนุมัติวงเงินและสินเชื่อ?

โดยปกติแล้วในการขออนุมัติวงเงินและสินเชื่อสามารถรับเงินสดที่สาขาภายใน 20 นาทีหลังจากการยื่นขอกู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ระยะเวลาในการขอขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารที่ลูกค้านำมาประกอบการยื่นขอกู้ด้วย

 

3. หากมีความประสงค์จะขอกู้สินเชื่อแต่ทำงานอิสระ ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ ทำงานรายวัน หรือมีรายได้ไม่แน่ไม่นอนและไม่มีสลิปเงินเดือน จะสามารถขอยื่นกู้สินเชื่อได้หรือไม่?

สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อของเมืองไทยแคปปิตอลประเภทต่างๆได้ เพียงแค่นำเล่มทะเบียนรถที่คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขอยื่นกู้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได้ หรือหากมีความประสงค์จะขอกู้สินเชื่อกับเมืองไทยแคปปิตอล เพียงแค่นำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารแสดงรายได้ (ถ้ามี)นำรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ หรือรถใช้เพื่อการเกษตร ไปติดต่อขอยื่นกู้สินเชื่อกับสาขาของเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้านคุณได้ทันที

 

4. วันและเวลาทำการ สาขาของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลที่เปิดทำการ?

บริษัทเปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น. ส่วนวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เปิดทำการเวลา 09:00-16:00 น. โดยมีวันหยุดเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น

 

5. วิธีการคำนวณการชำระดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้นและเงินคงค้าง?

วิธีการคำนวณการชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด = เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน
วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินต้นแต่ละงวด = จำนวนเงินที่ชำระต่อเดือน-ดอกเบี้ยในแต่ละงวด
วิธีการคำนวณการชำระเงินต้นคงค้าง = เงินต้นคงค้างในงวดที่แล้ว-เงินต้นที่ชำระในงวดนี้

 

6. สามารถชำระเงินกู้ผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่างวดผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. ชำระผ่านสาขาของเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้านคุณ กว่า 5,000 สาขา โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หักผ่านบัญชีธนาคาร ATM Mobile Banking และ internet Banking ของธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
  3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อย
  4. ชำระผ่านแอพมือถือของเมืองไทยแคปปิตอล http://onelink.to/4wgtpd

 

แชร์ไปยัง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยืมเงินผ่านแอป | ยืมเงินออนไลน์ | เงินด่วนออนไลน์

แก้ไขเมื่อ 24/07/2021 | เผยแพร่เมื่อ 24/07/2021

Apinya โดย Apinya Saeueng

บทความอื่นที่คุณอาจสนใSiirry alkuun