สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เอกสารขออนุมัติไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เอกสารขออนุมัติไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงการคลังจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย ในขณะเดียวกันก็เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชน โดย pico finance นี้ จะเป็นแหล่งเงินกู้ในระบบ เป็นแหล่งเงินกู้อเนกประสงค์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้มีเงินทุนสนใจเข้ามาขอใบอนุญาตประกอบการธุรกิจ pico ไฟแนนซ์จำนวนมากกว่า 200 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่

 

 

โดยทางภาครัฐบาลเองไม่กังวลเรื่องการแข่งขันแต่อย่างใด อีกทั้งยังทำการส่งเสริมให้มีกลุ่มเงินทุนทำการขอใบอนุญาตทำธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมองว่าตลาดสินเชื่อระดับล่างนี้ประชาชนยังมีความต้องการอยู่มากและกระทรวงการคลังมีนโยบายให้เปิด pico ไฟแนนซ์ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน กลุ่มเงินทุนรายใหญ่ที่หันมาประกอบธุรกิจบริษัทพิโก ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัทแฮ้ปปี้ พิโก ซึ่งเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นจากจังหวัดชลบุรี ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อพาร์ตเมนต์ และได้ก่อตั้งบริษัทเพื่อทำธุรกิจ pico finance พร้อมกันถึง 5 บริษัท ได้แก่  แฮปปี้ พิโก กรุงเทพฯ, แฮปปี้ พิโก ปทุมธานี, แฮปปี้ พิโก อยุธยา, แฮปปี้ พิโก ชลบุรีและแฮปปี้ พิโก ระยอง หรือกลุ่มทุนรายใหญ่อย่าง บริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง ได้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ pico finance ครอบคลุม 22 จังหวัดในภาคกลาง กลางตอนบน อีสาน ตะวันตก เช่น สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สระบุรี, กำแพงเพชร, สิงห์บุรี, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, อุดรธานี, เลย, ตากและลำปาง จัดเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่สุดของผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในตอนนี้เลยก็ว่าได้

 

กลุ่มลูกค้าของ pico ไฟแนนซ์  มีลูกค้าทั้งกลุ่ม ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ คนโรงงาน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ* ดังนี้

 1. อายุ 20 – 55 ปี
 2. รายได้ประจำ 9,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและผ่านการทดลองงานแล้ว
 4. ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตที่บริษัท pico มีสำนักงานตั้งอยู่

 

ผู้สนใจต้องจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการขอ pico ไฟแนนซ์* ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 4. เอกสารแสดงรายการเงินเข้าออกของบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)
 5. สำเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝาก
 6. จดหมายแจ้งหนี้สาธารณูปโภค (เพื่อแสดงว่าอาศัยอยู่ตามที่อยู่ดังกล่าว)
 7. เอกสารหลักประกัน กรณีที่ผู้ให้สินเชื่อขอหลักประกัน

*คุณสมบัติและเอกสารประกอบที่ใช้อ้างอิง เป็นข้อกำหนดของบริษัท โลตัส แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทอื่นๆอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ผู้สนใจควรติดต่อขอข้อมูลจากบริษัทนั้นๆโดยตรง

 

ผู้ประกอบธุรกิจ pico ไฟแนนซ์นั้น สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ที่สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายและปล่อยกู้ได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เท่านั้น โดยผู้ยื่นขอสินเชื่อจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ปล่อยสินเชื่อ แต่อัตราดอกเบี้ยต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นแบบลดต้นลดดอก โดยอัตราดอกเบี้ยรวมต้องไม่เกิน 36% ต่อปี

 

ค้นหาและขอรับสินเชื่อพิโก ได้ที่นี่

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจSiirry alkuun