msig insurance

MSIG ประกันภัย 

 

MSIG ประกันภัย ดำเนินกิจการในไทยกว่า 120 ปี MSIG ประกันภัย(ประเทศไทย) เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาทต่อปี  MSIG ประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำในประเทศไทย ที่ให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ มีการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่ม ทั้งไทยและต่างชาติ MSIG ประกันภัยยังมีช่องทางการตลาดที่ หลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำประกันภัยตรงกับบริษัท และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

MSIG ประกันภัย มีการพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของMSIG ประกันภัยอยู่ที่ 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310 เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30 – 17.00 ยกเว้นวันหยุดประจำปีของบริษัท  อีเมลของ MSIG ประเทศไทย คือ customercare@th.msig-asia.com  ประเภทของประกันภัยมีหลากหลาย เช่น ประกันส่วนบุคคล ได้แก่ประกันภัยรถยนต์ มีตั้งแต่แบบชั้นหนึ่ง ชั้นสองบวก(เซฟ การ์ด 2+) ชั้นสอง ชั้นสามบวก(เซฟการ์ด 3+) และชั้นสาม  ประกันภัยเสริมรถยนต์ ซึ่งคุ้มครอง เงินชดเชยรายวัน เงินชดเชยระหว่างซ่อม การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถยนต์  ผลิตภัณฑ์อื่นๆของMSIG ประกันภัย ยังมี ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศทั้งประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ – แบบรายเที่ยว แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม เพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือดูงาน  เบี้ยเริ่มต้นที่190 บาท และประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ กับประกันภัยเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี ที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง การเดินทางต่อปี และสามารถเดินทางสูงสุด 120 วัน/ครั้ง เบี้ยทั้งปีเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท  ผลิตภัณฑ์ที่คนนิยมสมัครอีกผลิตภัณฑ์ของMSIG ประกันภัยคือ ประกันอุบัติเหตุ เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ เอ็กซ์ตร้า มีทั้งแผนความคุ้มครองรายเดี่ยว และรายครอบครัว โดยให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)อุบัติเหตุทั่วไปการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์อุบัติเหตุสาธารณะ  เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิต ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง  และประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยของ MSIG เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งสำหรับที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ ห้องชุดคอนโด ทาวโฮม อพาร์ทเมนท์ ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินและผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขการประกันภัย คือ ลักษณะสิ่งปลูกสร้างจะต้องเป็นคอนกรีตล้วน หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และ สิ่งปลูกสร้างต้องใช้สำหรับการอยู่อาศัยเท่านั้น MSIG ยังมีความเชี่ยวชาญด้านประกันการขนส่ง และให้ความคุ้มครองสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีสาเหตุจากอัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม เรือโดนกัน การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย รวมถึงส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปที่เจ้าของสินค้าต้องร่วมรับผิดชอบ ฯลฯ  

 

msig insurance

 

MSIG มีพันธมิตรเครือข่ายบริษัทสำรวจภัย รวมถึง Setting Agents ทั่วโลก ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ม MS & AD Group การประกันการขนส่ง เช่น การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่น่าสนใจของ MSIG คือ แผนประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอก ทั้งการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี และคุ้มครองเฉพาะภายในสนามกอล์ฟในประเทศไทยเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของMSIG ทำให้ผู้เอาประกันภัย เลือกแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งด้านความคุ้มครองและราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้

 

 

 

 Siirry alkuun