ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus

4.2 12 5 1
วงเงิน: 10000 - 1000000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่: 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  •  เลือกพักการผ่อนชำระได้ 1 เดือน

หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานประจำ อายุระหว่าง 20 - 60 ปี หรือเจ้าข้ากิจการ อายุระหว่าง 20 - 70 ปี 

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา
ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus logo

สินเชื่อเพื่อเป็นวงเงินสดหมุนเวียนผ่านบัตร สามารถใช้ในการเบิกถอนเงินสดหรือรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือผ่อนชำระสินค้าและบริการ ซึ่งวงเงินจะกลับคืนสู่บัตรเมื่อชำระเงินคืน เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนเพื่อความสะดวกคล่องตัว ชอบการชำระคืนแบบอิสระและควบคุมการ ชำระเงินคืนได้ด้วยตัวเอง

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS และสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) พร้อมกัน โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS หรือบัตรสินเชื่อบุคคลนครหลวงไทยมาก่อน หรือ กรณียกเลิกบัตรเดิม และสมัครบัตรใหม่ต้องยกเลิกบัตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่สมัครบัตรใหม่ 

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%  นาน 3 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 24, 36, 48, 60 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 3 
รอบบัญชี  และตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4  เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 และ 

"รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%  นาน 3 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 24, 36, 48, 60 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 3 
รอบบัญชี  และตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4  เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 และ 
12 งวด  อัตราดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร"


"รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16.99% นาน 24 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 24, 36, 48, 60 งวด  โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำ(Salary base) และมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป  
โดยอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 24 รอบบัญชีและตั้งแต่รอบบัญชีที่ 25 เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่  20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 และ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร"

การอ้างอิง thanachartbank.co.th

 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus ข้อมูลติดต่อ

444 อาคาร เอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ&a

02 217 8000 Call center 1770

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus สินเชื่อ

from 10000 to 1000000 54
12546 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 10000€ 1ปี
25092 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 20000€ 1ปี
37637 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 30000€ 1ปี
50183 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 40000€ 1ปี
62729 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 50000€ 1ปี
125458 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 100000€ 1ปี
376373 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 300000€ 1ปี
627289 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 500000€ 1ปี
1254578 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 1000000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
10000฿ 2546฿ 671% 12546฿ 1046฿ / เดือน 20ปี 1ปี
10000฿ 3048฿ 672% 13048฿ 725฿ / เดือน 20ปี 1ปี
10000฿ 3722฿ 673% 13722฿ 572฿ / เดือน 20ปี 2ปี
10000฿ 5305฿ 674% 15305฿ 425฿ / เดือน 20ปี 3ปี
10000฿ 7077฿ 675% 17077฿ 356฿ / เดือน 20ปี 4ปี
10000฿ 8993฿ 676% 18993฿ 317฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
20000฿ 5092฿ 677% 25092฿ 2091฿ / เดือน 20ปี 1ปี
20000฿ 6096฿ 678% 26096฿ 1450฿ / เดือน 20ปี 1ปี
20000฿ 7444฿ 679% 27444฿ 1144฿ / เดือน 20ปี 2ปี
20000฿ 10609฿ 680% 30609฿ 850฿ / เดือน 20ปี 3ปี
20000฿ 14155฿ 681% 34155฿ 712฿ / เดือน 20ปี 4ปี
20000฿ 17985฿ 682% 37985฿ 633฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 7637฿ 683% 37637฿ 3136฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 9144฿ 684% 39144฿ 2175฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 11166฿ 685% 41166฿ 1715฿ / เดือน 20ปี 2ปี
30000฿ 15914฿ 686% 45914฿ 1275฿ / เดือน 20ปี 3ปี
30000฿ 21232฿ 687% 51232฿ 1067฿ / เดือน 20ปี 4ปี
30000฿ 26978฿ 688% 56978฿ 950฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 10183฿ 689% 50183฿ 4182฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 12191฿ 690% 52191฿ 2900฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 14889฿ 691% 54889฿ 2287฿ / เดือน 20ปี 2ปี
40000฿ 21218฿ 692% 61218฿ 1701฿ / เดือน 20ปี 3ปี
40000฿ 28310฿ 693% 68310฿ 1423฿ / เดือน 20ปี 4ปี
40000฿ 32767฿ 694% 75971฿ 1266฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 12729฿ 695% 62729฿ 5227฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 15239฿ 696% 65239฿ 3624฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 18611฿ 697% 68611฿ 2859฿ / เดือน 20ปี 2ปี
50000฿ 26523฿ 698% 76523฿ 2126฿ / เดือน 20ปี 3ปี
50000฿ 32767฿ 699% 85388฿ 1779฿ / เดือน 20ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 700% 94964฿ 1583฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 25458฿ 725% 125458฿ 10455฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 30478฿ 726% 130478฿ 7249฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 32767฿ 727% 137221฿ 5718฿ / เดือน 20ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 728% 153045฿ 4251฿ / เดือน 20ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 729% 170775฿ 3558฿ / เดือน 20ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 730% 189928฿ 3165฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 737% 376373฿ 31364฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 738% 391435฿ 21746฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 739% 411664฿ 17153฿ / เดือน 20ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 740% 459136฿ 12754฿ / เดือน 20ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 741% 512326฿ 10673฿ / เดือน 20ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 742% 569785฿ 9496฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 749% 627289฿ 52274฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 750% 652392฿ 36244฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 751% 686106฿ 28588฿ / เดือน 20ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 752% 765226฿ 21256฿ / เดือน 20ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 753% 853877฿ 17789฿ / เดือน 20ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 754% 949642฿ 15827฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 779% 1254578฿ 104548฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 780% 1304784฿ 72488฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 781% 1372212฿ 57176฿ / เดือน 20ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 782% 1530453฿ 42513฿ / เดือน 20ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 783% 1707755฿ 35578฿ / เดือน 20ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 784% 1899285฿ 31655฿ / เดือน 20ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก thanachartbank.co.th

Siirry alkuun