ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus

4.1 16 5 1
วงเงิน: 10000 - 1000000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่ำ: 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  •  เลือกพักการผ่อนชำระได้ 1 เดือน

หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานประจำ อายุระหว่าง 20 - 60 ปี หรือเจ้าข้ากิจการ อายุระหว่าง 20 - 70 ปี 

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  • ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ 
  • คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา
ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus logo

สินเชื่อเพื่อเป็นวงเงินสดหมุนเวียนผ่านบัตร สามารถใช้ในการเบิกถอนเงินสดหรือรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือผ่อนชำระสินค้าและบริการ ซึ่งวงเงินจะกลับคืนสู่บัตรเมื่อชำระเงินคืน เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนเพื่อความสะดวกคล่องตัว ชอบการชำระคืนแบบอิสระและควบคุมการ ชำระเงินคืนได้ด้วยตัวเอง

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS และสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) พร้อมกัน โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS หรือบัตรสินเชื่อบุคคลนครหลวงไทยมาก่อน หรือ กรณียกเลิกบัตรเดิม และสมัครบัตรใหม่ต้องยกเลิกบัตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่สมัครบัตรใหม่ 

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%  นาน 3 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 24, 36, 48, 60 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 3 
รอบบัญชี  และตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4  เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 และ 

"รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%  นาน 3 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 24, 36, 48, 60 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 3 
รอบบัญชี  และตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4  เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 และ 
12 งวด  อัตราดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร"


"รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16.99% นาน 24 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 24, 36, 48, 60 งวด  โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำ(Salary base) และมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป  
โดยอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 24 รอบบัญชีและตั้งแต่รอบบัญชีที่ 25 เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่  20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 และ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร"

การอ้างอิง thanachartbank.co.th

 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus ข้อมูลติดต่อ

444 อาคาร เอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ&a

02 217 8000 Call center 1770

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus สินเชื่อ

from 10000 to 1000000 54
22927 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 20000€ 1ปี
34391 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 30000€ 1ปี
32323 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 30000€ 1ปี
45854 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 40000€ 1ปี
57318 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 50000€ 1ปี
114636 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 100000€ 1ปี
343909 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 300000€ 1ปี
573181 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 500000€ 1ปี
1146362 ฿ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus 1000000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
10000฿ 2183฿ 26% 12183฿ 677฿ / เดือน 20ปี 1ปี
10000฿ 2930฿ 26% 12930฿ 539฿ / เดือน 20ปี 2ปี
10000฿ 4505฿ 26% 14505฿ 403฿ / เดือน 20ปี 3ปี
10000฿ 6184฿ 26% 16184฿ 337฿ / เดือน 20ปี 4ปี
10000฿ 7964฿ 26% 17964฿ 299฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
20000฿ 2927฿ 26% 22927฿ 1911฿ / เดือน 20ปี 1ปี
20000฿ 4366฿ 26% 24366฿ 1354฿ / เดือน 20ปี 1ปี
20000฿ 5860฿ 26% 25860฿ 1078฿ / เดือน 20ปี 2ปี
20000฿ 9009฿ 26% 29009฿ 806฿ / เดือน 20ปี 3ปี
20000฿ 12369฿ 26% 32369฿ 674฿ / เดือน 20ปี 4ปี
20000฿ 15929฿ 26% 35929฿ 599฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
30000฿ 4391฿ 26% 34391฿ 2866฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 6549฿ 26% 36549฿ 2031฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 8790฿ 26% 38790฿ 1616฿ / เดือน 20ปี 2ปี
30000฿ 13514฿ 26% 43514฿ 1209฿ / เดือน 20ปี 3ปี
30000฿ 18553฿ 26% 48553฿ 1012฿ / เดือน 20ปี 4ปี
30000฿ 23893฿ 26% 53893฿ 898฿ / เดือน 20ปี 5ปี
30000฿ 2323฿ 14% 32323฿ 2694฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
40000฿ 5854฿ 26% 45854฿ 3821฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 8732฿ 26% 48732฿ 2707฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 11720฿ 26% 51720฿ 2155฿ / เดือน 20ปี 2ปี
40000฿ 18018฿ 26% 58018฿ 1612฿ / เดือน 20ปี 3ปี
40000฿ 24737฿ 26% 64737฿ 1349฿ / เดือน 20ปี 4ปี
40000฿ 31857฿ 26% 71857฿ 1198฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
50000฿ 7318฿ 26% 57318฿ 4777฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 10915฿ 26% 60915฿ 3384฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 14649฿ 26% 64649฿ 2694฿ / เดือน 20ปี 2ปี
50000฿ 22523฿ 26% 72523฿ 2015฿ / เดือน 20ปี 3ปี
50000฿ 30922฿ 26% 80922฿ 1686฿ / เดือน 20ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 26% 89821฿ 1497฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
100000฿ 14636฿ 26% 114636฿ 9553฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 21830฿ 26% 121830฿ 6768฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 29299฿ 26% 129299฿ 5387฿ / เดือน 20ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 26% 145046฿ 4029฿ / เดือน 20ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 26% 161843฿ 3372฿ / เดือน 20ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 26% 179643฿ 2994฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 26% 343909฿ 28659฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 26% 365491฿ 20305฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 26% 387897฿ 16162฿ / เดือน 20ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 26% 435139฿ 12087฿ / เดือน 20ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 26% 485529฿ 10115฿ / เดือน 20ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 26% 538928฿ 8982฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 26% 573181฿ 47765฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 26% 609152฿ 33842฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 26% 646495฿ 26937฿ / เดือน 20ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 26% 725231฿ 20145฿ / เดือน 20ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 26% 809215฿ 16859฿ / เดือน 20ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 26% 898214฿ 14970฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 26% 1146362฿ 95530฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 26% 1218303฿ 67684฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 26% 1292990฿ 53875฿ / เดือน 20ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 26% 1450462฿ 40291฿ / เดือน 20ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 26% 1618431฿ 33717฿ / เดือน 20ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 26% 1796428฿ 29940฿ / เดือน 20ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก thanachartbank.co.th

Siirry alkuun