กรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์

กรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์

วงเงิน: 50000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่: 18-60 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 14.875%

จุดเด่น

  • วงเงินกู้สูงถึง 5 เท่าของเงินเดือน
  •  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  •  อัตราดอกเบี้ยต่ำ

หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน
  •  มีเงินได้ประจำขั้นต่ำ 15,000 บาท
  •  มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  •  มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย 

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
กรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ logo

สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น

กรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

กรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ ข้อมูลติดต่อ

0เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02 255 2222 Call center 02 111 1111 Call.CallCenter[t]ktb.co.th

กรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 8630฿ 35.1% 58630฿ 4886฿ / เดือน 18ปี 1ปี
50000฿ 9210฿ 24.51% 59210฿ 3289฿ / เดือน 18ปี 1ปี
50000฿ 10534฿ 20.83% 60534฿ 2522฿ / เดือน 18ปี 2ปี
50000฿ 14018฿ 17.67% 64018฿ 1778฿ / เดือน 18ปี 3ปี
50000฿ 18030฿ 16.87% 68030฿ 1417฿ / เดือน 18ปี 4ปี
50000฿ 22359฿ 16.5% 72359฿ 1206฿ / เดือน 18ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 17259฿ 35.1% 117259฿ 9772฿ / เดือน 18ปี 1ปี
100000฿ 18419฿ 24.51% 118419฿ 6579฿ / เดือน 18ปี 1ปี
100000฿ 21068฿ 20.83% 121068฿ 5045฿ / เดือน 18ปี 2ปี
100000฿ 28035฿ 17.67% 128035฿ 3557฿ / เดือน 18ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 16.87% 136060฿ 2835฿ / เดือน 18ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 16.5% 144719฿ 2412฿ / เดือน 18ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 35.1% 351777฿ 29315฿ / เดือน 18ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 24.51% 355258฿ 19737฿ / เดือน 18ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 20.83% 363205฿ 15134฿ / เดือน 18ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 17.67% 384106฿ 10670฿ / เดือน 18ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 16.87% 408181฿ 8504฿ / เดือน 18ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 16.5% 434156฿ 7236฿ / เดือน 18ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 35.1% 586296฿ 48858฿ / เดือน 18ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 24.51% 592097฿ 32894฿ / เดือน 18ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 20.83% 605341฿ 25223฿ / เดือน 18ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 17.67% 640177฿ 17783฿ / เดือน 18ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 16.87% 680302฿ 14173฿ / เดือน 18ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 16.5% 723530฿ 12059฿ / เดือน 18ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 35.1% 1172591฿ 97716฿ / เดือน 18ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 24.51% 1184194฿ 65789฿ / เดือน 18ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 20.83% 1210682฿ 50445฿ / เดือน 18ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 17.67% 1280353฿ 35565฿ / เดือน 18ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 16.87% 1360604฿ 28346฿ / เดือน 18ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 16.5% 1447186฿ 24120฿ / เดือน 18ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก ktb.co.th

Siirry alkuun