ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้

ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้

4.3 8 5 1
วงเงิน: 10000 - 300000฿
เวลาชำระเงินคืน: 30วัน - 1ปี
อายุขั้นต่ำ: 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  • ฟรีธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
  •  วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  •  วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท 

หมายเหตุ

  • อายุไม่เกิน 60 ปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ
  •  มีสัญชาติไทย
  •  ผู้มีรายได้ประจำ อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป / ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ logo

สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้

บริการและค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญไท กรุงเทพฯ 10400

02 299 8000 Call centre 1115

ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ สินเชื่อ

from 10000 to 300000 40
11581 ฿ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ 10000€ 1ปี
17371 ฿ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ 15000€ 1ปี
23161 ฿ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ 20000€ 1ปี
34742 ฿ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ 30000€ 1ปี
46323 ฿ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ 40000€ 1ปี
57904 ฿ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ 50000€ 1ปี
115807 ฿ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ 100000€ 1ปี
347422 ฿ธนาคารออมสิน (GSB) สินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ 300000€ 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
10000฿ 351฿ 28% 10351฿ 5176฿ / เดือน 20ปี 60วัน
10000฿ 470฿ 28% 10470฿ 3490฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
10000฿ 832฿ 28% 10832฿ 1805฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
10000฿ 1581฿ 28% 11581฿ 965฿ / เดือน 20ปี 1ปี
10000฿ 300฿ 36% 10300฿ 10300฿ / เดือน 20ปี 30วัน
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
15000฿ 350฿ 28% 15350฿ 15350฿ / เดือน 20ปี 30วัน
15000฿ 527฿ 28% 15527฿ 7764฿ / เดือน 20ปี 60วัน
15000฿ 705฿ 28% 15705฿ 5235฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
15000฿ 1249฿ 28% 16249฿ 2708฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
15000฿ 2371฿ 28% 17371฿ 1448฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
20000฿ 467฿ 28% 20467฿ 20467฿ / เดือน 20ปี 30วัน
20000฿ 703฿ 28% 20703฿ 10352฿ / เดือน 20ปี 60วัน
20000฿ 941฿ 28% 20941฿ 6980฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
20000฿ 1665฿ 28% 21665฿ 3611฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
20000฿ 3161฿ 28% 23161฿ 1930฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
30000฿ 700฿ 28% 30700฿ 30700฿ / เดือน 20ปี 30วัน
30000฿ 1054฿ 28% 31054฿ 15527฿ / เดือน 20ปี 60วัน
30000฿ 1411฿ 28% 31411฿ 10470฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
30000฿ 2497฿ 28% 32497฿ 5416฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
30000฿ 4742฿ 28% 34742฿ 2895฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
40000฿ 933฿ 28% 40933฿ 40933฿ / เดือน 20ปี 30วัน
40000฿ 1405฿ 28% 41405฿ 20703฿ / เดือน 20ปี 60วัน
40000฿ 1881฿ 28% 41881฿ 13960฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
40000฿ 3329฿ 28% 43329฿ 7222฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
40000฿ 6323฿ 28% 46323฿ 3860฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
50000฿ 1167฿ 28% 51167฿ 51167฿ / เดือน 20ปี 30วัน
50000฿ 1757฿ 28% 51757฿ 25879฿ / เดือน 20ปี 60วัน
50000฿ 2351฿ 28% 52351฿ 17450฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
50000฿ 4162฿ 28% 54162฿ 9027฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
50000฿ 7904฿ 28% 57904฿ 4825฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
100000฿ 2333฿ 28% 102333฿ 102333฿ / เดือน 20ปี 30วัน
100000฿ 3513฿ 28% 103513฿ 51757฿ / เดือน 20ปี 60วัน
100000฿ 4703฿ 28% 104703฿ 34901฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
100000฿ 8324฿ 28% 108324฿ 18054฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
100000฿ 15807฿ 28% 115807฿ 9651฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ำ ระยะเวลา  
300000฿ 7000฿ 28% 307000฿ 307000฿ / เดือน 20ปี 30วัน
300000฿ 10540฿ 28% 310540฿ 155270฿ / เดือน 20ปี 60วัน
300000฿ 14108฿ 28% 314108฿ 104703฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
300000฿ 24971฿ 28% 324971฿ 54162฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
300000฿ 32767฿ 28% 347422฿ 28952฿ / เดือน 20ปี 1ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก gsb.or.th

Siirry alkuun