บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ - Thanachart Blue Diamond

จุดเด่น

 • คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิ
 • เครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมันรับรายการคืนเงิน (Cash Back) เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันที่ทำรายการนั้นๆ โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้ 
 • รับเครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน สูงสุด 3.5% เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 1 รอบบัญชี นับจากวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร
 • แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • รับความสะดวกสบายกับเอกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกัน
 • รับเงินเครดิตคืนค่าน้ำหนักกระเป๋า เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • บริการฟิตเนส รับสิทธิ์เข้าใช้บริการฟิตเนส LifeStyles Fitness ได้ทุกวัน เวลา 06:00 - 22:00 น. ณ โรงแรม Centara Grand Central Plaza Ladprao
 • บริการเลขาส่วนตัว (Personal Assistant Service)บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก

หมายเหตุ

 • ชำระเงินคืนขั่นต่ำ 10% ของใบแจ้งยอด หรือขั้นต่ำ 500 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM 3% ของยอดเบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหายหรือชำรุด 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอด 200 บาทต่อรอบบัญชี

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: บัตรหลัก ไม่มี, บัตรเสริม ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี: บัตรหลัก 4,000 บาท/ปี, บัตรเสริม ไม่มี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี: เมื่อมีค่าใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัครเสริมมากกว่า 200,000 บาทต่อรอบปีบัญชี
 • ดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้า
 • การธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต
 • ค่าธรรมเนียมอื่น เช่น การออกบัตรใหม่ การขอเอกสารสำเนา การติดตามทวงหนี้
บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ logo

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครบัตรหลัก อายุ 20 - 70 ปี
 • ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • คนไทย รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน
 • คนต่างชาติ รายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีบัตรหลัก 

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองรายได้ 
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (หรือ 6 เดือนสำหรับผู้มีรายได้ไม่แน่นอน)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิด 3 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการ)

 

บัตรเครดิต ธนชาต บลู ไดมอนด์ ให้ชีวิตคุณโดดเด่น เปล่งประกาย

บัตรเดียวที่ครบคลุมทุกความต้องการ ให้คุณโดดเด่น เปล่งประกาย กับโปรแกรม ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม พร้อมรับคะแนนสะสม 4 เท่า นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของคะแนนสะสมที่มากกว่าแล้ว คะแนนที่ได้รับนั้นยังสามารถนำไปแลกไมล์บินกับสายการบินต่างๆได้ตามใจ แถมยังคงจุดเด่นในเรื่องของการเติมน้ำมันแล้วได้รับเงินคืนอีกด้วย    

 

ที่สุดของทั้งคะแนนสะสมแลกของรางวับและรับเครดิตเงินคืน

ต้องยอมรับว่าบัตร ธนชาต บลู ไดมอนด์ นี้ เป็นบัตรที่รวบรวมจุดแข็งของหลายๆบัตรเครดิตมาไว้ด้วยกันเลยทีเดียว 

 • คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • พร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่ม เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านหมวดต่างๆ ดังนี้

. เพิ่ม 4 เท่าเมื่อใช้จ่ายเป็ฯเงินสกุลต่างประเทศ

. เพิ่ม 3 เท่าเมื่อใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว

. เพิ่ม 2 เท่าเมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร

 • เครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมันรับรายการคืนเงิน (Cash Back) เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันที่ทำรายการนั้นๆ
 • รับเครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน สูงสุด 3.5% เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 1 รอบบัญชี นับจากวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร
 • แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • รับความสะดวกสบายกับเอกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกัน
 • รับเงินเครดิตคืนค่าน้ำหนักกระเป๋า 300 บาท เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชียสำหรับเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 150,000 บาท รับเครดิตเงินคืนหนึ่งครั้ง สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้งในปีปฏิทิน  
 • บริการฟิตเนส รับสิทธิ์เข้าใช้บริการฟิตเนส LifeStyles Fitness ได้ทุกวัน เวลา 06:00 - 22:00 น. ณ โรงแรม Centara Grand Central Plaza Ladprao
 • บริการเลขาส่วนตัว (Personal Assistant Service)บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 10 ล้านบาท ทุกครั้งที่ชำระค่าโดยสารผ่านบัตร ทั้งการเดินทางในและต่างประเทศ

 

ให้ทุกการเดินทางของคุณพิเศษกว่าเดิม ด้วยบัตรบลู ไดมอนด์

 • คุณสมบัติคือมีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 70,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากค้ำประกัน 300,000 บาท หรือมีเงินลงทุน เงินฝากหรือสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)* 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยบัตรนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาท ในปีแรก ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปได้รับการยกเว้นหากมียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาทต่อรอบปีบัญชี หรือเฉลี่ยเดือนละ 8,333.34 บาท

บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2217-8000  Call Centre 1770 ตลอด 24 ชั่วโมง


เช็คข้อมูลบัตรก่อนสมัครจากเว็บไซต์ thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/personalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=281&PName=personal

Siirry alkuun