บัตรเครดิตธนชาต แม็กซ์ แพลตินั่ม - Thanachart MAX Platinum

จุดเด่น

 • รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1.25% (ใช้จ่ายต่างประเทศ 1.25%, ในประเทศ 1%, และเมื่อซื้อประกัน 0.5% แต่ได้รับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 500 บาท) 
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกัน
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ มาสเตอร์แพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 3,000,000 บาท โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ

 • ชำระเงินคืนขั่นต่ำ 10% ของใบแจ้งยอด หรือขั้นต่ำ 500 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM 3% ของยอดเบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหายหรือชำรุด 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอด 200 บาทต่อรอบบัญชี

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: บัตรหลัก ไม่มี, บัตรเสริม ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี: บัตรหลัก 400 บาท/ปี, บัตรเสริม ไม่มี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี: เมื่อมีค่าใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัครเสริมมากกว่า 30,000 บาทต่อรอบปีบัญชี
 •  ดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้า 
 •  การธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต
 •  ค่าธรรมเนียมอื่น เช่น การออกบัตรใหม่ การขอเอกสารสำเนา การติดตามทวงหนี้
บัตรเครดิตธนชาต แม็กซ์ แพลตินั่ม logo

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครบัตรหลัก อายุ 20 - 70 ปี
 • ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • คนไทย รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน
 • คนต่างชาติ รายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีบัตรหลัก 

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองรายได้ 
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (หรือ 6 เดือนสำหรับผู้มีรายได้ไม่แน่นอน)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิด 3 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการ)

 

บัตรเครดิต ธนชาต แมกซ์ แพลทินัม อิสระทุกการใช้จ่าย

บัตรเครดิตสายแคชแบ็ก ที่มาแรงอีกตัว คงหนีไม่พ้นใบนี้คะ บัตรเครดิต ธนชาต แมกซ์ แพลตินัม ที่ตอบโจทก์ของคุณได้อย่างเต็มแม็กซ์ เพราะไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายอะไร ก็จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.25% ตลอดอายุสมาชิกบัตรเลยคะ ไม่มีวันหมดอายุ แถมด้วยสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บริการห้องรับรองพิเศษ Louis Travern ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุดถึง 10 ล้านบาท

 

พร้อมรับเงินคืนทุกการใช้จ่าย

ให้อิสระกับทุกการใช้จ่ายของคุณ เหนือระดับกับบัตรเครดิตที่ให้เครดิตเงินคืนไม่จำกัดสูงสุดถึง 1.25% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร และยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย

 • รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1.25% (ใช้จ่ายต่างประเทศ 1.25%, ในประเทศ 1%, และเมื่อซื้อประกัน 0.5% แต่ได้รับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 500 บาท)
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกัน
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ มาสเตอร์แพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 3,000,000 บาท โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

 

บัตรเครดิตสายรับเงินคืน ไม่มีใครพลาดบัตรนี้

 • คุณสมบัติคือมีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากค้ำประกัน 300,000 บาท หรือมีเงินลงทุน เงินฝากหรือสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)* 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยบัตรนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท ในปีแรก ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปได้รับการยกเว้นหากมียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร เพียง 30,000 บาทต่อรอบปีบัญชี หรือเฉลี่ยเพียงเดือนละ 2,500 บาท

บัตรเครดิตธนชาต แม็กซ์ แพลตินั่ม ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.30 น. 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2217-8000  Call Centre 1770 ตลอด 24 ชั่วโมง


เช็คข้อมูลบัตรก่อนสมัครจากเว็บไซต์ thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/personalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=197&PName=personal

Siirry alkuun