Pico หุ้น

Pico หุ้น ร่วมทุนกัน อยากทำธุรกิจนี้ต้องดำเนินการอย่างไร

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงการคลังจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย ในขณะเดียวกันก็เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชน โดย pico finance นี้ จะเป็นแหล่งเงินกู้ในระบบ เป็นแหล่งเงินกู้อเนกประสงค์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

โดยการขอใบอนุญาตทำธุรกิจ pico ไฟแนนซ์นั้น ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล คือ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วอย่างน้อย 5 ล้านบาท โดยมีขั้นตอนการขออนุญาตดังนี้

  1. นิติบุคคลจัดเตรียมเอกสารเตรียมยื่นขอคำอนุญาต (ดุรายละเอียดเอกสารที่ www.fpo.go.th)
  2. ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, สาขาธนาคารออมสิน, สาขาธนาคาร ธกส. หรือส่งไปรษณีย์โดยตรงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  3. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร
  4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจ (ภายใน 60 วัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารแล้วเสร็จ)
  5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการทราบ
  6. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินงานภายใน 1 ปี

ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้มีเงินทุนสนใจเข้ามาขอใบอนุญาตประกอบการธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จำนวนมากกว่า 200 บริษัท กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น

Pico หุ้น ร่วมทุนกัน

ผู้ประกอบการหรือกลุ่มเงินทุนรายรายทำธุรกิจอื่นๆมาก่อนหน้านี้ เช่น กลุ่มบริษัทแฮ้ปปี้ พิโก ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อพาร์ตเมนต์ ในท้องถิ่นจากจังหวัดชลบุรี ได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัท pico หุ้น เพื่อทำธุรกิจ pico ไฟแนนซ์ พร้อมกันถึง 5 บริษัท โดยจดทะเบียนให้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, อยุธยา, ชลบุรีและระยอง หรือกลุ่มบริษัท พิมายสหมิตร พิโก จำกัด ซึ่งเป็น pico หุ้นกลุ่มทุนจากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีฐานธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รับสัมปทานเดินรถระหว่างอำเภอ รวมถึงทำธุรกิจขายมอเตอร์ไซค์ ก็ได้ตั้งบริษัท pico ไฟแนนซ์ขึ้นในเขตอำเภอใกล้เคียงหลายแห่ง เช่น อำเภอคง, บัวใหญ่, ประทาย, ชุมพวง, พุทไธสง เพื่อให้บริการ fico finance แก่ประชาชนรายย่อยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี pico หุ้น กลุ่มทุนรายใหญ่อย่าง บริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง  ซึ่งได้ขอใบอนุญาตทำธุรกิจ pico ไฟแนนซ์ครอบคลุม 22 จังหวัดในภาคกลาง กลางตอนบน อีสาน ตะวันตก เช่น สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สระบุรี, กำแพงเพชร, สิงห์บุรี, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, อุดรธานี, เลย, ตากและลำปาง จัดได้ว่าเป็นกลุ่มทุนของผู้ประกอบการธุกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้

โดยในปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมามีการจดทะเบียนบริษัทเพื่อให้บริการ pico ไฟแนนซ์ มากกว่า 25 บริษัท ตามมาด้วยร้อยเอ็ดกว่า 20 บริษัท ขณะที่สุรินทร์และชัยภูมิ จังหวัดละประมาณ 10-12 แห่ง เช่นเดียวกับขอนแก่น, บุรีรัมย์, อุดรธานี, กาฬสินธุ์, ชลบุรีและอุตรดิตถ์ที่มี 7-8 บริษัทในแต่ละจังหวัด

 

ค้นหาและขอรับสินเชื่อพิโก ได้ที่นี่

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

แก้ไขเมื่อ 29/08/2020 | เผยแพร่เมื่อ 07/06/2018

Apinya โดย Apinya Saeueng

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจSiirry alkuun