แอกซ่าประกันภัย 

แอกซ่า ประกันภัย

กลุ่มแอกซ่า คือผู้นำในการบริหารทางการเงินระดับโลกที่ถูกตั้งกำเนิดในทวีปยุโรปภายใต้ชื่อ แอกซ่า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 และได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2535 รวมถึงออสเตรเลียและทวีปเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2538 แอกซ่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลกมาถึง 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย Interbrand ส่งผลให้โลกได้เห็นความสำเร็จของแอกซ่าบนธุรกิจประกันภัย เราดำเนินธุรกิจให้ความคุ้มครองทางด้านการเงิน ทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละช่วงในชีวิต

เพราะ ความไว้วางใจที่เราได้จากลูกค้า คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จและชื่อเสียงที่เราได้รับ เราจึงยึดมั่นต่อสัญญาที่กลุ่มแอกซ่ามีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยได้ขยายความรับผิดชอบของเราไปคุ้มครองลูกค้า กลุ่มหุ้นส่วนในธุรกิจ ผู้ถือหุ้นพนักงาน ไปจนถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สำหรับลูกค้า เรามอบการบริการที่มีประสิทธิภาพเสมอ รวมถึงทางเลือกที่ลงตัว และการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้ถือหุ้น เราดำเนินธุรกิจสมกับที่เราอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแบบซื่อตรงและโปร่งใส

สำหรับพนักงาน เราเติมเต็มความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคน โดยการสนับสนุนและเคารพซึ่งกันและกันในที่ทำงาน เราพัฒนาขยายขีดความสามารถให้กับพนักงานเสมอ

สำหรับซัพพลายเออร์ เรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ ด้วยแนวทางในการจัดซื้อที่ชัดเจนและเป็นธรรม

สำหรับชุมชน เราเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเราให้คนในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

สำหรับสิ่งแวดล้อม เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นสมาชิกของ กลุ่มแอกซ่า ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 ถือหุ้นหลักโดยกลุ่มแอกซ่า เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ และยุติธรรมเป็นมาตรฐานสูงสุดของบริษัท และมุ่งรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จของเราอย่างยั่งยืน

แอกซ่า ประกันภัย ในประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสาขา 17 แห่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของเมืองไทย ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี พัทยา ระยอง จันทบุรี หัวหิน สมุย สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และภูเก็ต

 

แอกซ่า ประกันภัย axa

 

 

ผลิตภัณฑ์ของแอกซ่าประกันภัย จำแนกได้เป็น 2 แบบใหญ่ คือ 1 ประกันภัยรายบุคคล และ 2 ประกันภัยรายบริษัท

  1. แอกซ่า ประกันภัยรายบุคคล ครอบคลุมถึง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันสุขภาพ และ ประกันภัยบ้านและครอบครัว
  2. แอกซ่า ประกันภัยรายบริษัท ครอบคลุม สมาร์ทแพลนเอสเอ็มอี ประกันภัยสุขภาพรายกลุ่ม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล และประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์  โทร : 0-2118-8111 โทรสาร : 0-2285-6383

Email Contact: axathai@axa.co.th  Web Site Contact: http://www.axa.co.th

 

 

(1.7.2560)

 

 Siirry alkuun