เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 บริษัทประกันภัยคิดคำนวณอย่างไร มีที่มาจากไหนบ้าง มีตัวแปรในการคำนวณเบี้ยประกันมีอะไรบ้าง เคยทราบไหม ลองมาดูกัน

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 นั้น อันดับแรกคือ คำนวณจากข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ มี 3 ตัวแปรหลักๆ คือ 

  1. เครื่องยนต์รถ 

ขนาดของเครื่องยนต์ของรถในรุ่นเดียวกันที่มีขนาดเครื่องที่แรงกว่า ราคาของเบี้ยประกันก็จะแพงกว่ารถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กกว่า เช่น ราคาเบี้ยประกันของ Honda Civic 2.0 จะแพงกว่า Honda Civic 1.8

  1. ปีที่ผลิตรถยนต์

เคยสังเกตไหม กรณีที่ต่อประกันภัยกับบริษัทประกันเดิม หรือกับบริษัทประกันใหม่ก็ตาม ราคาค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ในปีถัดๆ ไปมักจะถูกลงกว่าปีปัจจุบัน นั่นเป็นเพราะ บริษัทประกันภัยคิดคำนวณจาก ปีที่ผลิตรถยนต์ รถใหม่ จะมีราคาเบี้ยประกันแพงกว่ารถเก่า (ปี) กว่า

  1. รุ่นของรถยนต์

แน่นอน นอกจาก ขนาดของรถยนต์ ปีที่ผลิต รุ่นของรถยนต์ที่ต่างกัน ก็ย่อมเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาการคำนวณเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันด้วย เพราะรถรุ่นที่แพง ค่าเบี้ยประกันภัยก็จะสูงตาม เช่น ราคาเบี้ยประกันภัย ของ Honda Accord จะสูงกว่า Honda Civic 

 

นอกจากการใช้ตัวแปรที่เกี่ยวกับรถยนต์มาคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แล้ว ตัวบุคคลที่เป็นผู้ครอบครองรถยนต์ หรือเจ้าของรถยนต์คันเอาประกันภัย ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 โดยพิจารณาจาก 

  1. อายุ ของผู้ขับขี่ และประสบการณ์ในการขับรถ อายุที่เพิ่มขึ้น จะช่วยทำให้เบี้ยประกันถูกลง
  2. เพศ ชายหรือหญิง โดยปรกติแล้ว ผู้ชายจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้หญิง เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 สำหรับผู้หญิง จึงมีราคาถูกกว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของผู้ชาย
  3. สถานภาพสมรส ผู้ที่มีครอบครัวแล้ว มักจะมีแนวโน้มการขับขี่มีความปลอดภัยมากกว่าก่อนสมรส หรือคนโสด ซึ่งส่งผลทำให้เบี้ยประกันถูกลงเช่นกัน
  4. ลักษณะการใช้รถ ผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า ผู้ที่ใช้รถระหว่างการทำงาน หรือใช้ในการพาณิชย์
  5. ประวัติการเคลม คนที่ขับรถชนบ่อย หรือเกิดอุบัติเหตุบ่อย มักจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน สูงกว่าปรกติ หรืออาจจะถูกปฏิเสธก็มี ส่วนคนที่ไม่มีประวัติการเคลม หรือเรียกว่า ผู้ขับขี่ประวัติดี บริษัทประกันภัยมักจะลดราคาค่าเบี้ยประกันให้ในปีถัดไป

 

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จากแต่ละบริษัทประกันภัย ส่วนใหญ่แล้ว จะไม่แตกต่างกันมากนัก แม้ว่าแต่ละบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้กำหนดราคาเบี้ยประกันภัยเองก็ตาม ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ล้วนแล้วแต่ปัจจัยที่ผู้เขียนได้กล่าวมาข้างต้น ฉะนั้น ผู้เขียนอยากให้ท่านคิดว่า การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 คืออีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะลดความเสี่ยงในการบริหารเงิน ดังนั้นก่อนที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์แต่ละครั้ง เราต้องดูก่อนว่า เรามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากน้อยขนาดไหน หากเรากำหนดได้ละก็ รับรอง จะลดค่าประกันภัยไปได้อีกเยอะเลย

 

(4.12.2560)

 

 Siirry alkuun