กรุงไทย-แอกซ่า ประกันภัยรถยนต์และอุบติเหตุ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันภัยรถยนต์

ทุกวันนี้ บริษัทประกันภัยในประเทศไทยมีหลากหลายผู้ให้บริการ ที่มาพร้อมกับรูปแบบการประกันภัยที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ในบทความนี้ท่านจะได้รู้จักกับ กรุงไทย-แอกซ่า ผู้รับประกันที่น่าสนใจรายหนึ่ง ตลอดจนรูปแบบประกันภัย โดยในที่นี้จะกล่าวเน้นด้านประกันภัยรถยนต์และอุบัติเหตุให้ได้ทราบกัน
 
จุดเด่นประการแรกที่น่ารู้เกี่ยวกับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คือตัวองค์กรเองไม่ได้เป็นเพียงบริษัทประกันภัย แต่เป็นการรวมตัวกันของธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า (AXA Group Thailand) โดยเป็นความร่วมมือทางเงินทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กับกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่ให้บริการมากว่า 30 ปี ถือได้ว่าเป็นลักษณะการประกันภัยที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาประกันและจัดการเงินเก็บออมเพื่อใช้สอยหรือลงทุนเพิ่มเติมอย่างคุ้มค่า
 
บริการประกันภัยมุ่งเน้นที่รถยนต์เป็นหลักจะเป็นส่วนของแอกซ่าโดยเฉพาะ ในขณะที่กรุงไทย-แอกซ่าจะเน้นบริการประกันภัยด้านอุบัติเหตุ สุขภาพ และเงินออม ประกันภัยรถยนต์ของแอกซ่าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามรูปแบบประกันภัยภาคสมัครใจทั่วไป และมีบริการคุ้มครองเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้:

 

 

 1. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะของทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี รวมถึงกรณีเกิดเหตุรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ มีบริการแยกย่อยอีก 2 แบบ คือ
  1. แอกซ่า สมาร์ทไดรฟ์ 1 เป็นบริการประกันภัยสำหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี (ในกรณีที่ซ่อมห้าง) ทุนประกันภัยมีค่าเริ่มต้นที่ 100,000 บาท สำหรับค่ารักษาพยาบาลหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคลของทั้งคนขับและผู้โดยสาร ไปจนถึงค่าใช้จ่ายชดเชยความบาดเจ็บของบุคคลที่สามที่คุ้มครองสูงถึง 10,000,000 บาทต่อครั้ง พร้อมบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
  2. แอกซ่า สมาร์ทไดรฟ์ 1 คุ้มค่า เป็นประกันเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี และเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ใช้รถยนต์น้อย และไม่ประสบอุบัติเหตุบ่อยนัก ทุนประกันคุ้มครองแต่ละรายการมีราคาแตกต่างกันไปตามชนิดของรถ (รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถกระบะ) เบี้ยประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 9,700 บาท นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสภาพรถโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
  3. แอกซ่า แฮปปี้ ไดรฟ์ ให้ความคุ้มครองระดับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับผู้ขับขี่ผู้หญิงโดยเฉพาะ ที่นอกจากจะให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนและให้ทุนประกันในกรณีที่รถเสียหายจากเพลิงไหม้ หรือจากอุบัติภัยอื่นๆ แล้ว ยังมีบริการคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถอีกด้วย ค่าเบี้ยประกันและทุนประกันภัยแตกต่างกันตามชนิดของรถยนต์ที่ต้องการเอาประกัน โดยเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่รวม พ.ร.บ. มีค่าเริ่มต้นที่ 14,757.46 บาทสำหรับอีโค คาร์ พร้อมทุนประกันภัย 200,000 - 500,000 บาท

 

 1. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+ เน้นคุ้มครองคู่กรณีในเหตุชนกับพาหนะอื่นทางบกเป็นหลัก แบ่งบริการแยกย่อยออกเป็น 3 ชนิด คือ
  1. แอกซ่า มอเตอร์ 2+ เต็มแม็กซ์ เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ที่คุ้มครองรถยนต์ ชีวิต และทรัพย์สินของคู่กรณี และคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สูญหาย เสียหายจากไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติ มีลักษณะเด่นที่วงเงินคุ้มครองในแต่ละอย่างมีค่าเท่ากันสำหรับพาหนะทุกชนิดที่เอาประกัน ซึ่งอยู่ระหว่าง 100,000 - 10,000,000 บาท
  2. แอกซ่า มอเตอร์ 2+ ประหยัดเว่อร์ คุ้มครองตัวคู่กรณี และรถยนต์ของทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 7,500 บาท
  3. แอกซ่า มอเตอร์ 3+ เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ที่คุ้มครองรถยนต์ ชีวิต และทรัพย์สินของคู่กรณี และรถยนต์ของผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดอุบติเหตุ โดยสามารถเลือกรับความคุ้มครองรถยนต์จากภัยธรรมชาติเพิ่มเติมได้ด้วยเบี้ยประกันเพียง 850 บาท วงเงินคุ้มครองแต่ละรายการคงที่ไม่ว่าผู้เอาประกันจะใช้รถยนต์ประเภทใด

 

 1. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีบริการรูปแบบเดียว คือ แอกซ่า มอเตอร์ 3 คุ้ม เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่เน้นคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน และรถยนต์ของคู่กรณี มีบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันและคู่กรณีถึงสถานที่เกิดเหตุ โดยอาจคิดค่าใช้จ่ายสูงสุดถึง 1,500 บาทต่อจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ และยังมีบริการยกรถยนต์ของผู้เอาประกันเพื่อนำไปส่งที่อู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดหรือตามที่ผู้เอาประกันต้องการในระยะไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากสถานที่เกิดเหตุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

มอเตอร์แอดออน เป็นบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่ที่มีประกันรถยนต์เดิมอยู่แล้ว โดยที่ประกันนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นของบริษัทแอกซ่า บริการชนิดนี้ให้ความคุ้มครองในด้านค่าใช้จ่ายชดเชยในกรณีที่ผู้เอาประกันจำเป็นต้องเดินทางระหว่างที่รถยนต์อยู่ในระหว่างการซ่อม หรือให้ค่าใช้จ่ายชดเชยในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารักษาตัวในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

ในส่วนของกรุงไทย-แอกซ่านั้น บริการประกันภัยที่ใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ที่สุดคือประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง ซึ่งมีทั้งแพ็คเกจประกันสุขภาพสำหรับเด็ก สำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรงตามที่ทางบริษัทระบุ และประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันสามารถเลือกใช้เพื่อเป็นส่วนเสริมในกรณีที่มีประกันภัยชั้น 3 แต่เดิม ซึ่งไม่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงสุขภาพของผู้เอาประกันได้ ผู้ที่สนใจประกันภัยชนิดอื่นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรุงไทย-แอกซ่า และเว็บไซต์ของ AXA Thailand

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
https://www.axa.co.th/th/ 
https://www.krungthai-axa.co.th/th/ 

 

(5.7.2560)

 

 Siirry alkuun