ไฟแนนซ์ รถมือสอง

ไฟแนนซ์ รถมือสอง

ภาวการณ์ปัจจุบันนี้ เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า การมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของครอบครัว เพราะสามารถเป็นตัวช่วยให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ สะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่รถบริการสาธารณะมีบริการไม่มากนัก การกู้ยืมเงินจากสินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อมาซื้อรถยนต์ หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า “ไฟแนนซ์”

“การจัดไฟแนนซ์" เรียก เป็นภาษาทางการ ได้อีกอย่างหนึ่งว่า “การเช่าซื้อ”  เป็นหนึ่งในวิธีการขอสินเชื่อ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงการจัดไฟแนนซ์ของรถยนต์เท่านั้น

ในปัจจุบันนี้มีบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้น มากมาย ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินเอกชนต่างๆ ทั้งนี้อาจมีหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่พิจารณาเพื่ออนุมัติแตกต่างกันไป ตามแต่ผู้บริหารของสถาบันนั้นๆ

 

การจัดไฟแนนซ์ รถมือสอง

หลักๆ แล้ว การจัดไฟแนนซ์เพื่อเช่าซื้อรถยนต์มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. การเช่าซื้อรถยนต์ใหม่จากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เช่น Toyota Leasing , Honda Leasing, Isuzu Leasing , Nissan Leasing  ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะจัดหาสถาบันการเงินมาบริการจัดไฟแนนซ์ให้ หรือผู้ซื้อจะหาไฟแนนซ์เอง ก็ได้
  2. การเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว หรือที่เรียกว่าไฟแนนซ์รถมือสอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี

 

ขั้นตอนในการจัดไฟแนนซ์ รถมือสอง

คุณต้องติดต่อ ผู้ขายรถยนต์และสถานที่รับจัดไฟแนนซ์ รถมือสอง ที่จะมีเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นผู้ดำเนินเอกสารและจัดการเซ็นสัญญา กับผู้เช่าซื้อ และรวบรวมเอกสารทั้งหมดจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เช็กเกอร์ (ฝ่ายตรวจสอบ) เช็กเกอร์มีหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขอสินเชื่อ ว่าตรงตามเป็นจริงหรือไม่ รวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน หรือ หน้าร้าน และนำเรื่องส่งให้ฝ่ายตรวจสอบเครดิตพิจารณาอนุมัติ เมื่อผลการพิจารณาว่าเครดิตผ่านแล้วทางสถาบันการเงินก็จะแจ้งผลอนุมัติให้ผู้ซื้อ สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 7 วัน (ช้าเร็วขึ้นอยู่กับความเป็นจริง และความพร้อมของเอกสาร)

 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดไฟแนนซ์ รถมือสอง

ทั้งนี้หามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเช่น ชื่อ-สกุล หรือคำนำหน้า ก็ต้องมีเอกสารประกอบด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็นต้น

 

(4.12.2560)

 

 Siirry alkuun