เป็นไปได้ไหม สมัครบัตรเครดิตเงินเดือน 10000 บาท

เป็นไปได้ไหม สมัครบัตรเครดิตเงินเดือน 10000 บาท

ในยุคปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า บัตรเครดิตได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของเราและมีบทบาทมากขึ้นในทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และการตลาดมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ดังนั้นหากผู้ถือบัตรเครดิตมีการวางแผนทางการเงินที่ดี และสามารถบริหารจัดการระเบียบวินัยทางการเงินของตนเองได้อย่างเป็นระบบ บัตรเครดิตจะถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้บริโภคทั้งในด้านการของการบริหารเงินสด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และในด้านการจัดหาเงินมาหมุนเวียนสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการส่วนตัว

นอกจากนี้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยังช่วยในเรื่องความสะดวกสบายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ดังที่เราเห็นจนชินตากับการที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตมีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ สายการบิน หรือห้างสรรพสินค้า โดยผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์ของบัตรเครดิตได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า การผ่อนชำระสินค้า หรือการสะสมคะแนนเพื่อแลกของสมนาคุณ เป็นต้น จึงไม่ถือเป็นเรื่องแปลกที่คนส่วนใหญ่มักมีบัตรเครดิตอย่างน้อยหนึ่งใบไว้ในครอบครอง

แต่ทั้งนี้ก็ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่มีความต้องการที่จะการสมัครบัตรเครดิต แต่อาจมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติบางประการ เช่น รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำทั่วไปในการยื่นขอสมัครบัตรเครดิต หรือมีข้อมูลบางส่วนไม่ชัดเจน ในที่นี้เราจะมาพิจารณากันว่าจะเป็นไปได้ไหมสำหรับ การสมัครบัตรเครดิตเงินเดือน 10000 บาท

โดยตามปกติแล้วผู้ที่มีรายได้ประมาณ 10000 บาท หรือไม่เกิน 15000 จะไม่สามารถยื่นขอบัตรเครดิตได้ เนื่องจากธนาคารจะมีการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขออนุมัติบัตรเครดิตมาประกอบการพิจารณา แต่ก็ไม่ได้ถือว่าจะหมดโอกาสไปซะทีเดียว เนื่องจากว่าหากผู้ขอบัตรเครดิตมีรายได้พิเศษช่องทางอื่น เช่น ค่าคอมมิชชั่น, ค่าตำแหน่งงาน, ค่าเบี้ยขยัน ฯลฯ รวมกันแล้วเป็นรายได้เท่ากับ หรือมากกว่า 15000 บาท ก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปยื่นแก่ธนาคารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกบัตรเครดิตได้ หรือหากผู้ขอทำบัตรเครดิตมีฐานเงินเดือน 10000 บาทและไม่มีรายได้พิเศษจากการทำงาน ในกรณีนี้สามารถยื่นรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพอื่นได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ขออนุมัติบัตรเครดิตประกอบอาชีพเสมียนเงินเดือน 10000 บาท ไม่มีรายได้พิเศษจากค่าคอมมิชชั่น แต่มีอาชีพเสริมคือขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งมีรายได้และเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ก็สามารถนำรายได้ส่วนนี้ รวมถึง Statement ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ขายสินค้าออนไลน์ไปยื่นให้แก่ทางธนาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต เพื่อให้มีโอกาสผ่านได้ง่ายขึ้น               

นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว ผู้สมัครควรให้ข้อมูลอันน่าเชื่อถืออันได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งควรใช้เบอร์โทรศัพท์บ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ที่สถานที่ทำงาน หรือหากเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ ควรเป็นเบอร์ที่มีการจดทะเบียน พร้อมแจ้งที่อยู่ที่ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน

แม้ว่าผู้ที่มีฐานเงินเดือนสูงจะมีโอกาสในการผ่านการพิจารณาเปิดบัตรเครดิตมากกว่า แต่จากบทความทั้งหมดผู้อ่านจะเห็นได้ว่า ช่องทางในการสมัครบัตรเครดิตเงินเดือน 10000 บาทนั้นยังพอมีอยู่บ้างและไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากมีการทำตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางธนาคารอย่างถูกต้องชัดเจน

 

(25.5.2560)

 

 Siirry alkuun