เจ้าพระยาประกันภัย

เจ้าพระยา ประกันภัย 123

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย Non-life lnsurance เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ 12/2540 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2540 สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเริ่มต้นจากการรับประกันรถยนต์ และประกันอัคคีภัย และขยายการดำเนินงานรับประกันภัยประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัยทางทะเลและขนส่งประเภทภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

วันที่ 4 มกราคม 2549 บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเลขที่ ป. 1/2549 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 และบริษัทได้มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นลำดับ ทั้งยังดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนมาเรื่อย จนกระทั่งปี 2556 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม

 

วิสัยทัศน์

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีบริการประกันภัยครอบคลุมหลากหลายประเภท ดังนี้

 

เจ้าพระยา ประกันภัย -2

ช่องทางการชำระเงิน ลูกค้าสามารถขอใบเสนอราคา ตรวจสอบเบี้ยประกันผ่านทางเวปไซด์ของบริษัทฯ และสามารถสั่งซื้อชำระเงินผ่านทางเวปไซด์ได้ โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) บัตรเดบิต โอนผ่านบัญชีธนาคาร i-Banking, Phone Banking, Mobile Banking หรือ แบ่งจ่ายแบบ 0% ผ่านบัตรเครดิต สูงสุด 10 เดือน หรือหากไม่สะดวกในการชำระผ่านเวปไซด์ ท่านสามารถชำระผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วิสได้

การให้บริการ การแจ้งเหตุ แจ้งเคลม ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 1119 ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันทางบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอู่รถในเครือ 579 แห่ง และโรงพยาบาลในเครือ 143 ทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท

สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110. โทรศัพท์ (66) 0 2648 6666  โทรสาร (66) 0 2661 3774, (66) 0 2261 9960  หรือ เบอร์มือถือ 24 ชั่วโมง 085-9183322 , 085-9183323, 091-5579232 , 091-5579233, 081-4423306 , 085-9920073, 081-6497627 , 086-7770406 

E-mail contact@cpyins.com                   

https://www.cpyins.com/ https://www.facebook.com/cpyins/

 

 

 Siirry alkuun