เงินนอกระบบปล่อยจริง 

การกู้เงินนอกระบบคือการกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีสัญญาเงินกู้ ในหลาย ๆ กรณีไม่ต้องมีหลักฐานหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

เมื่อคนทั่วไปมีความต้องการใช้เงินแต่มีความลำบากใจในการไปทำเรื่องขอกู้จากสถาบันการเงิน อาจเป็นเพราะขาดหลักเกณฑ์หลาย ๆ ข้อที่ทำให้การ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนั้นเป็นไปได้ยาก ทำให้การกู้เงินนอกระบบนั้นกลายเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

มูลเหตุจูงใจของการกู้เงินนอกระบบ ได้แก่ ได้เงินกู้รวดเร็วภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ สามารถกู้ได้แม้ติดเครดิตบูโร อายุการกู้ยืมที่เป็นระยะสั้นเพียง 1-2 ปี ทำให้เหมาะกับการกู้เพื่อมาใช้สอยส่วนตัว หรือกู้เพื่อมาใช้หมุนเวียนในครอบครัวหรือในกิจการ 

 

การกู้เงินนอกระบบปล่อยจริงที่พบบ่อยมี 2 คำแบบคือ

  1. การจำนอง โดยส่วนใหญ่จะให้วงเงินกู้ร้อยละ 30-60
  2. 50-80 ของราคาซื้อขายของหลักประกันของราคา

 

การกู้เงินนอกระบบนี้ แม้จะสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก แต่อาจต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูง และอาจเสี่ยงกับการถูกติดตามทวงหนี้ ด้วยวิธีที่กฎหมายไม่รองรับ เช่น การประจาน การข่มขู่ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีธุรกิจเงินนอกระบบปล่อยจริงนี้ก็ยังคงได้รับความนิยม และมีคนจำนวนมากที่พึงพอใจและใช้บริการอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจการปล่อยเงินนอกระบบปล่อยจริงเติบโตขึ้นอย่างมากในยุคปัจจุบัน

 

การมองหาเงินนอกระบบ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณมีอินเตอร์เน็ตอาจใช้วิธีเสิร์ชหาจากคำต่างๆ เช่น เงินกู้ ปล่อยกู้นอกระบบ กู้ได้จริง ปล่อยกู้จริง ปล่อยกู้จริงดอกเบี้ยต่ำ เงินนอกระบบปล่อยจริง เป็นต้น รวมไปถึงแผ่นพับใหม่

เงิน นอก ระบบ ปล่อย จริง

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ ผู้กู้ควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ และควรรู้เท่าทันเทคนิคที่ธุรกิจเงินนอกระบบมักนำมาใช้ ดังนี้

  1. ใส่ตัวเลขน้อย ๆ เพื่อจูงใจให้ก่อน เช่น ใส่ตัวเลขดอกเบี้ยต่ำ ไม่ได้ระบุว่าเป็นดอกเบี้ยรายเดือนหรือรายวัน
  2. คิดดอกเบี้ยอัตราเดียวคงที่ตลอด ซึ่งเป็นการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงมาก เมื่อเทียบกับการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  3. หลีกเลี่ยงการให้กู้ยืมเงินโดยตรง มักให้ผู้อื่นปล่อยกู้แทนต่อไปอีกเป็นทอด ๆ
  4. บีบให้ทำสัญญาที่ระบุตัวเลขเกินจริง
  5. การทวงหนี้แบบแปลก ๆ ที่พิสดารหรือโหดร้าย

 

ดังนั้นแม้แหล่งเงินนอกระบบปล่อยจริงนั้นจะปล่อยง่ายปล่อยไวก็ตาม เราก็ควรพิจารณาให้ถ้วนถี่ก่อนตัดสินใจ มองหาข้อมูล สอบถามเพื่อน หรือคนรู้จักว่าแหล่งกู้เงินนอกระบบปล่อยจริงดังกล่าว ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีวิธีการจัดเก็บหนี้ที่สมเหตุสมผลหรือไม่ รวมถึงวางแผนการใช้เงินและการชำระเงินคืนให้ตรงเวลาและให้เร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ยน้อยที่สุด และเพื่อให้ตนเองและครอบครัวปลดหนี้โดยไว

 

กู้เงินด่วนในจังหวัดของคุณ 

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เงินกู้ในระบบ | สินเชื่อด่วน

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun