เงินด่วนไม่เช็คเครดิต หมายถึงอะไร 

เงินด่วนไม่เช็คเครดิต

เนื่องจากการกู้ยืมเงินโดยทั่วไปนั้น ผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินต้องมีการตรวจสอบประวัติ หรือที่เรียกกันว่าเช็คเครดิตของผู้ขอกู้ก่อนเสมอ ว่ามีประวัติดีหรือไม่ เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้มาก่อนหรือเปล่า จึงทำให้หลายคนซึ่งเคยมีประวัติไม่ดี เกิดความไม่สะดวกใจที่จะใช้บริการ เลยต้องมองหาแหล่งเงินกู้เงินด่วนนอกระบบที่มีจุดเด่นคือ ไม่ตรวจสอบประวัติ หรือที่เรียกกันว่า เงินด่วนไม่เช็คเครดิต คือ ไม่ดูประวัติว่าเคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อนหรือไม่ อย่างไร

 

การเช็คเครดิต คือ เครดิตบูโร

เครดิตที่เรียกกัน แท้จริงมาจากคำว่า เครดิตบูโร (Credit Bureau) ซึ่งคือ รายงานข้อมูลเครดิตของบุคคล เช่น การผ่อนชำระที่เรามีอยู่ ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา โดยข้อมูลเหล่านี้จัดเก็บในฐานข้อมูลอยู่ที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะทำให้สถาบันการเงินต่างๆที่เราต้องการจะขอกู้ สามารถประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อหรือวงเงินเครดิตให้แก่บุคคลนั้นๆได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ หากบุคคลใดมีหนี้ค้างชำระอยู่ในฐานข้อมูลเกินกว่าเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร เช่น ได้รับการพักชำระหนี้จากนโยบายของรัฐบาลหรือธนาคาร ก็ไม่สามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกกันว่า ติดแบล็กลิสต์ (Blacklist)

เงินด่วนไม่เช็คเครดิต มีบทบาทอย่างไร

ด้วยเหตุผลเรื่องการตรวจสอบเครดิตบูโรดังกล่าวข้างต้น ทำให้หลายคนหมดหวังกับการกู้เงินในระบบผ่านทางสถาบันการเงินต่างๆ และหันไปมองหาแหล่งกู้เงินนอกระบบแทน ซึ่งมีความผ่อนผันกว่าในเรื่องของเอกสารหลักฐาน หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบางแหล่งไม่มีการเช็คประวัติเลยด้วยซ้ำ จึงเป็นที่มาของคำว่า เงินด่วนไม่เช็คเครดิต หรือ เงินกู้ไม่ติดเครดิต

ทั้งนี้ เงินด่วนไม่เช็คเครดิต เปรียบเสมือนการโฆษณาที่ชี้ช่องให้แก่ผู้ที่รู้ตัวว่าติดแบล็กลิสต์หรือมีประวัติการชำระหนี้ในอดีตที่ไม่สวยนัก หากกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงินที่ต้องตรวจสอบเครดิตตามขั้นตอน คงไม่ได้รับอนุมัติแน่ๆ

 

แล้วการปล่อยกู้แบบ เงินด่วนไม่เช็คเครดิต มีความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร

แน่นอนว่า การปล่อยเงินด่วนไม่เช็คเครดิตนั้น มีความเสี่ยงสูงทั้งผู้ปล่อยกู้และผู้กู้ ผู้ปล่อยกู้เป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงในแง่ของหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้น แต่อย่าลืมว่าผู้ปล่อยกู้ลักษณะนี้มักเป็นคนหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพล ที่อาจมีการติดตามทวงหนี้ที่ไม่เป็นไปตามวิธีที่กฎหมายรับรอง เช่น ขู่กรรโชก ประจาน ทำร้ายร่างกาย ยึดทรัพย์สมบัติโดยไม่ได้รับหมายศาล เป็นต้น อีกทั้งอาจจะปล่อยกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือมีเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ค่อนข้างโหด ซึ่งตัวผู้ขอกู้เองก็ต้องรับความเสี่ยงตรงจุดนี้ เพื่อแลกกับการกู้เงินด่วนไม่เช็คเครดิตด้วยเช่นกัน 

เงินด่วน 30 นาที

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ติดแบล็กลิสต์ | เครดิตบูโร | ประวัติหนี้ | เช็คเครดิต

แก้ไขเมื่อ 20/10/2020 | เผยแพร่เมื่อ 02/07/2017

Apinya โดย Apinya Saeueng

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun