เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่ำ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ คืออะไร 

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจตรงกันว่า ดอกเบี้ย คือ เงินที่จะได้เพิ่มขึ้นในลักษณะของค่าตอบแทนที่ผู้ปล่อยกู้จะได้จากผู้ขอกู้ ซึ่งในทางกลับกันผู้ขอกู้ก็จำเป็นจะต้องจ่ายเงินในส่วนนี้คืนให้กับผู้ให้กู้นอกเหนือจากในส่วนของเงินต้นที่กู้มาด้วย ซึ่งค่าตอบแทนในลักษณะของดอกเบี้ยจะมีการคิดในรูปแบบร้อยละเป็นหลัก เช่น ร้อยละ 7, ร้อยละ 10 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมร่วมกันก่อนทำสัญญา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่เกินที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการจะถูกกำหนดจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มีจริงหรือไม่

สำหรับเงินกู้ยืมนั้น กฎหมายไม่มีการกำหนดอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แต่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ให้เงินกู้สามารถเรียกได้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าว ถือว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นอันเสียไปทั้งหมด คือไม่ต้องมีการให้ดอกเบี้ยกัน และผู้ให้กู้อาจมีความผิดทางอาญาฐานเรียกดอกเบี้ยเกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475

ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระบุชัดเป็นตัวเลขไปเลยว่าเท่าไหร่ เช่น ร้อยละ 5, ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งมันจะคงที่เท่าที่ระบุไปเลยตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้นๆ พบมากในเงินกู้ยืมระยะสั้น เช่น เงินกู้ส่วนบุคคล (Personal Loan) หรืออาจกำหนดว่าเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งพบได้บ่อยเวลาที่กู้เงินซื้อบ้าน (home loan) ซึ่งเป็นการกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้ก็เพื่อ Fix ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้ผู้กู้ภายในระยะเวลาหนึ่ง แต่ต่อมาอาจปรับเปลี่ยนเนื่องจากอนาคตอันไกลเป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผูกกับค่าอ้างอิงค่าหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ่งค่าอ้างอิงที่สถาบันการเงินใช้กันโดยทั่วไป คือ MLR MRR และ MOR โดยปกติ เวลาที่สถาบันการเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวให้ลูกค้า จะมีการ +/- ค่าๆ หนึ่งไปกับค่าอ้างอิงนั้นๆ โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า

 

ต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช่แค่มองหาอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำๆ อย่างเดียว

การจะกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนอกระบบก็ตาม นอกเหนือจากตัวเลขอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เป็นตัวชูโรงแล้ว ผู้ขอกู้ต้องพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว ข้อกำหนดในการชำระคืนเงินกู้ หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ต้องนำไปค้ำประกัน ควา มน่าเชื่อถือของสถาบัน หรือบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นั้นๆ รวมไปถึงประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตลอดอายุของสัญญากู้ยืมนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การกู้ยืมเงินดังกล่าวกลายเป็นภาระหรือสร้างปัญหาจนกระทบการใช้ชีวิตของตนเองและครอบครัว

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ infographics

ค้นหาสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

 

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ


สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อเงินสดหมุนเวียนส่วนบุคคล กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถยนต์ เพื่อวิชาชีพ สินเชื่ออเนกประสงค์ หรือเพื่อธุรกิจภายใต้ชื่อเจ้าของกิจการ วงเงินสูงสุดเท่ากับ 5เท่าของรายได้ ระยะเวลากู้สูงสุดถึง 60เดือน ดอกเบี้ยต่ำสุด 5.5% สูงสุดไม่เกิน 15%ต่อปี ดอกเบี้ยจ่ายแบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
สินเชื่อนิติบุคคล เพื่อธุรกิจ หรือ SME เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบกิจการ เพื่อขยายธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ SME เช่นธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเมนท์ วงเงินสูงสุด 100ล้านบาท อายุวงเงินสูงสุด 10-15ปี ดอกเบี้ยต่ำสุด 3.9%ต่อปี หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เงื่อนไขการกู้แตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ


ประเภทของดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ธนาคารจะระบุดอกเบี้ยจ่ายที่ผู้กู้ต้องชำระเป็นรายเดือน อาจมีการปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวภายหลัง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้กู้
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดอกเบี้ยจ่ายจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยจากธาคารกลาง ที่อัตรา MLR MRR หรือ MOR มากน้อยขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของผู้กู้


ข้อคำนึงอื่นในการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
ความจำเป็นของการมีวงเงินกู้ หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ความสามารถในการชำระหนี้  ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินผู้ให้กู้  

 

การขอวงเงินกู้
ผู้ขอกู้สามารถยื่นความจำนงค์ขอกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วไปที่เสนอให้บริการ เลือกผลิตภัณท์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการกู้ซึ่งมีเงื่อนไขในการกู้ที่เข้าใจได้ชัดเจน

 

ค้นหาสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยเงินกู้ | ดอกเบี้ยพิเศษ | ดอกเบี้ยเงินกู้ | เงินกู้ดอกเบี้ยถูก

แก้ไขเมื่อ 11/03/2020 | เผยแพร่เมื่อ 26/08/2017 | โดย SabaiKrapao.com

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun