ส่งของไปต่างประเทศ

ส่งของไปต่างประเทศ

การส่งของจากประเทศไทยไปต่างประเทศอาจแบ่งได้เป็นสองแบบตามประเภทผู้ให้บริการได้แก่ 1. การส่งกับบริษัทไปรษณีย์ไทย และ 2. การส่งกับ International Courier Express หรือผู้ให้บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศเอกชน เช่น Fedex DHL ซึ่งมีสาขาทั่วโลก เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วค่าบริการโดยกลุ่มหลังนี้จะมีราคาแพงกว่าของบริษัทไปรษณีย์ไทย แต่ก็มีข้อดีด้านอื่นๆ ที่เหนือกว่า เช่น รับประกันความเสียหายในวงเงินที่มากกว่า เป็นต้น

 

ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 1. ไปรษณีย์ไทย
  บริการของไปรษณีย์ไทยในการขนส่งของไปต่างประเทศมีบริการหลายรูปแบบ ซึ่งการเลือกใช้บริการแบบใดย่อมขึ้นอยู่กับความสำคัญของพัสดุ ขนาด น้ำหนัก และรูปแบบของพัสดุ เช่น เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือเป็นพัสดุขนาดใหญ่ และความรวดเร็วในการขนส่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ การให้บริการของไปรษณีย์ไทยเกี่ยวกับการส่งพัสดุไปต่างประเทศ มีดังนี้

 

บริการพัสดุลงทะเบียนต่างประเทศ เป็นบริการส่งพัสดุระหว่างประเทศในราคาประหยัด จำกัดน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม การขนส่งจะไม่รวดเร็วเท่ากับการใช้บริการ EMS World  ในการขนส่งผู้ใช้บริการจะต้องเลือกวิธีการขนส่งซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ โดยระบุให้ชัดเจนในขั้นตอนการส่ง ได้แก่ 1. ทางอากาศ (Airmail) โดยเป็นการขนส่งทางอากาศตลอดเส้นทางที่ทำการขนส่งตั้งต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เว้นแต่บางพื้นที่ที่ไม่สามารถขนส่งทางอกาศได้จะใช้การขนส่งภาคพื้นแทน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน 2. ทางอากาศราคาประหยัด (Economy Air or SAL) โดยการส่งระหว่างประเทศจะใช้การส่งทางอากาศ ส่วนการขนส่งภายในประเทศจะใช้การส่งทางภาคพื้น โดยปกติใช้เวลาภายใน 1 เดือน และ 3. ทางภาคพื้น (Surface Mail) คือการขนส่งทางพื้นดินและทางน้ำตลอดเส้นทางการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยปกติใช้เวลาภายใน 3 เดือน

อัตราค่าบริการจะแตกต่างไปตามประเทศปลายทางและน้ำหนักที่ฝากส่ง สามารถคำนวณราคาที่แน่นอนได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซด์ http://www.thailandpost.com/index.php?page=rate_result  และเลือกประเทศปลายทาง พร้อมเติมน้ำหนักของพัสดุ และระบบจะคำนวณราคาค่าบริการแสดงเปรียบเทียบระหว่างการส่งประเภทต่างๆ 

 

น้ำหนัก (กรัม)

อัตราค่าส่งตามโซนประเทศ (บาท)

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 4

โซน 5

โซน 6

ไม่เกิน 250

900

1100

1400

2200

1800

3600

เกิน 250 แต่ไม่เกิน 500

950

1200

1500

2300

2000

4000

เกิน 500 แต่ไม่เกิน 1000

1080

1330

1720

2530

2300

4350

เกิน 1000 แต่ไม่เกิน 1500

1210

1460

1940

2760

2600

4700

เกิน 1500 แต่ไม่เกิน 2000

1340

1590

2160

2990

2900

5050

เกิน 4500 แต่ไม่เกิน 5000

2120

2370

3480

4370

4700

7150

เกิน 9500 แต่ไม่เกิน 10000

3420

3670

5680

6670

7700

10650

เกิน 14500 แต่ไม่เกิน 15000

4720

4970

7880

8970

10700

14150

เกิน 19500 แต่ไม่เกิน 20000

6020

6270

10080

11270

13700

17650

 

 

บริการพัสดุด่วนพิเศษระหว่างประเทศ หรือ EMS World    เป็นบริการส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ใช้เวลา 3-5 วันทำการ โดยประมาณ จำกัดน้ำหนักสูงสุดที่ 20 หรือ 30 กิโลกรัม (แล้วแต่ประเทศปลายทาง) การคิดค่าส่งจะคิดตามน้ำหนักจริงของพัสดุที่ส่งไม่ใช่ตามขนาดกล่องและคิดคามระยะทางจากประเทศไทยถึงประเทศปลายทาง โดยประเทศปลายทางจะแบ่งเป็นโซนๆ ทั้งหมด 6 โซนด้วยกัน สามารถตรวจสอบโซนและน้ำหนักรับขนสูงสุดได้ที่ http://file.thailandpost.com/upload/content/Zoning_ems-world(thai)_56ce8b9b92f0d.pdf  วิธีการส่งใช้การส่งแบบ Airmail 

ตัวอย่างอัตราค่าบริการของ EMS World การรับประกันความเสียหายจะชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับการส่งเอกสาร และ 7,000 บาท สำหรับการส่งพัสดุ

ประเภทกล่อง

ราคา (บาท/กล่อง)

โซน 1 *

โซน 2 *

โซน 3 *

กล่องเล็ก

1500

1600

2800

กล่องกลาง

2500

2600

4600

กล่องใหญ่

2700

3000

4800

 

บริการกล่องเหมาจ่าย (One price box) ผ่าน EMS World  บริการกล่องเหมาจ่ายคือการคิดราคาค่าส่งพัสดุตามขนาดของกล่อง โดยจะมีกล่องให้เลือก 3 ขนาดด้วยกัน แต่ละขนาดจะจำกัดน้ำหนักบรรจุสูงสุดไว้ ได้แก่ 1. กล่องขนาดเล็ก (ขนาด 17x25x9 cm) บรรจุได้ไม่เกิน 3 กิโลกรัม 2. ขนาดกลาง (ขนาด 22x35x14 cm) บรรจุได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 3. ขนาดใหญ่  (ขนาด 35x45x20 cm) บรรจุได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม  หากบรรจุน้ำหนักเกินตามที่กำหนดไว้ ไปรษณีย์ไทยจะคิดค่าบริการตามน้ำหนักตามอัตราค่าบริการของ EMS World ด้านบน

*โซน 1   ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ฮ่องกง ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
 โซน 2  ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเก๊า มัลดิฟส์ เนปาล ศรีลังกา และไต้หวัน
 โซน 3  ได้แก่  ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมันนี อิสราเอล อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐอเมริกา

การรับประกันความเสียหายจะชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 7,000 บาท

 

 1. International Courier หรือ บริษัทเอกชนให้บริการระหว่างประเทศ​

  นอกจากไปรษณีย์ไทยแล้ว ยังมีผู้ให้บริการภาคเอกชนเสนอบริการขนส่งพัสดุไปต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ผู้ให้บริการภาคเอกชนนี้เป็นบริษัทใหญ่มีสาขาอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก การให้บริการโดยทั่วไปจะมีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่อาจเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการกระจายสินค้าหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก การจัดส่งมักจะรวดเร็วกว่าไปรษณีย์ไทย แต่ราคาก็จะแพงกว่าเช่นกัน การใช้บริการ International Courier จึงเหมาะกับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการส่งสินค้าไปยังลูกค้าหรือเพื่อกระจายสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว หรือลูกค้าทั่วไปที่ต้องส่งของอย่างเร่งด่วน ตัวอย่างของผู้ให้บริการเอกชนที่รู้จักกันดี และมีสาขาทั่วโลกคือ FedEx

  บริการ FedEx Express เป็นบริการขนส่งสินค้าข้ามชาติที่มีสาขาทั่วโลก สำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียอยู่ที่ ฮ่องกงและประเทศจีน โดยทั่วไปบริการของ FedEx ไม่มีจำกัดน้ำหนักในการขนส่งยกเว้นการบริการในบางประเภท หากต้องการส่งพัสดุขนาดใหญ่ที่น้ำหนักมากกว่าน้ำหนักสูงสุดที่ระบุไว้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ FedEx โดยตรง เพื่อรับทราบข้อมูลทางเลือกในการขนส่งเพิ่มเติม

  บริการของ FedEx เช่น
  1. FedEx International Economy มีระยะเวลาจัดส่งโดยทั่วไปคือ 2 วันทำการสำหรับภูมิภาคเอเชีย 3 วันทำการสำหรับสหรัฐอเมริกา และ 3-4 วันทำการสำหรับยุโรป
  2. FedEx International Priority ให้บริการรับและส่งพัสดุจากผู้ส่งผู้รับในวันทำการถัดไปภายในทวีปเอเชียและจากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกา  และภายใน 2 วันทำการในการจัดส่งไปยังยุโรปและสถานที่อื่นๆ
  3. FedEx International First เป็นบริการส่งถึงที่หมายตามเวลาที่ระบุแน่นอน เช่น 9.00-11.00 สำหรับการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เม็กซิโก และเปอร์โตริโก โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1, 2 หรือ 3 วันทำการ และไปยังยุโรป ในเวลา 9.00 น. ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ


บริการของ FedEx ทั้งสามประเภทข้างต้นจำกัดน้ำหนักต่อพัสดุที่ 68 กิโลกรัม หากต้องการขนส่งมากกว่าน้ำหนักที่กำหนดควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม และ FedEx มีบริการรับของจากสถานที่ของผู้ส่งโดยตรง (ผู้ส่งสามารถเลือกไปฝากส่งสินค้าได้ที่ทำการของ FedEx ด้วยอีกทางหนึ่ง)

อัตราค่าบริการของ FedEx จะขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ ประเทศจุดหมายปลายทาง และน้ำหนักของพัสดุ สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.fedex.com/ratefinder/home?source=gh&cc=th&language=th โดยผู้ใช้บริการจะต้องเติมรายละเอียดได้แก่ ประเทศจุดหมายปลายทาง จำนวนพัสดุ น้ำหนัก และวันที่ต้องการให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทางเพื่อรับข้อมูลราคาค่าบริการที่ชัดเจน

ตัวอย่างอัตราค่าบริการของ FedEx

 

International Priority  (Kg)

จีนภาคใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์

จีนอื่นๆ ออสเตรเลีย ไต้หวัน

ญี่ปุ่น กัมพูชา ลาว

สหรัฐอเมริกา แคนาดา

สหราชอาณาจักร เยอรมันนี ฝรั่งเศส

0.5

1870

1999

2028

2275

2469

1

2112

2336

2369

2778

2960

1.5

2354

2673

2710

3281

3451

2

2596

3010

3051

3784

3942

5

3748

4312

4357

6272

6508

10

4708

6452

6727

9482

9768

15

4958

7732

7927

10942

11248

20

5208

9012

9127

12402

12728

 

 

International Economy (Kg)

จีนภาคใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์

จีนอื่นๆ ออสเตรเลีย ไต้หวัน

ญี่ปุ่น กัมพูชา ลาว

สหรัฐอเมริกา แคนาดา

สหราชอาณาจักร เยอรมันนี ฝรั่งเศส

0.5

1443

1474

1484

1587

1913

1

1603

1743

1754

1977

2338

1.5

1763

2012

2024

2367

2763

2

1923

2281

2294

2757

3188

5

2998

3730

3779

5052

5858

10

4178

5360

5469

7572

8728

15

4368

6360

6469

8652

9628

20

4558

7360

7469

9732

10528

 

 

เช็คพัสดุต่างประเทศ

กรณีส่งพัสดุกับบริษัทไปรษณีย์ไทย การเช็คพัสดุต่างประเทศ​สามารถตรวจสอบและติดตามได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางระบบ Track and Trace สำหรับการส่งพัสดุแบบที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ พัสดุลงทะเบียนระหว่างประเทศและ EMS World สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการส่ง ด้วย Application บนมือถือหรือผ่านเว็บไซด์ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx โดยใส่หมายเลขอ้างอิงที่ไปรษณีย์ไทยออกให้ ณ เวลาฝากส่ง

 

การเช็คพัสดุต่างประเทศกรณีส่งกับ International Courier สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซด์ของผู้ให้บริการ ในกรณี FedEx ที่ https://www.fedex.com/apps/fedextrack/?cntry_code=th_thai โดยกรอกข้อมูลหมายเลขการติดตามหรือหมายเลขอ้างอิงในระบบ 

 

ส่งไปรษณีย์ไปต่างประเทศ
 

บริษัทไปรษณีย์ไทยมีบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับการส่งเอกสารหรือสิ่งพิมพ์เนื่องจากจำกัดน้ำหนักสูงสุดที่ 2 กิโลกรัม ในการขนส่งผู้ใช้บริการจะต้องเลือกวิธีการขนส่งซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ โดยระบุให้ชัดเจนในขั้นตอนการส่งเหมือนกับการส่งพัสดุลงทะเบียนระหว่างประเทศ ได้แก่ 1. ทางอากาศ (Airmail) ใช้เวลา 10-14 วัน 2. ทางอากาศราคาประหยัด (Economy Air or SAL) ใช้เวลาภายใน 1 เดือน และ 3. ทางภาคพื้น (Surface Mail) ใช้เวลาภายใน 3 เดือน

การรับประกันค่าเสียหาย หากสินค้าเสียหายอันถือเป็นความผิดของผู้ขนส่ง จะชดใช้ตามราคาจริงแต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 1484 บาท/ชิ้น และผู้ใช้บริการไม่สามารถซื้อประกันเพิ่ม อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งไปรษณีย์สำคัญที่มูลค่าสูงกว่าปกติ บริษัทไปรษณีย์ไทยมีให้บริการเสริม เรียกว่า “ไปรษณีย์รับประกัน” (Insurance Mail) ซึ่งรายละเอียดการให้บริการจะเหมือนกับการส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศเพียงแต่ผู้ใช้บริการสามารถซื้อประกับเพิ่มได้ ทั้งนี้ การส่งไปรษณีย์รับประกันจะคิดค่าปฏิบัติการพิเศษเพิ่มขึ้นจากบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศแบบธรรมดา

อนึ่ง International Courier ก็มีให้บริการส่งไปรษณีย์ แต่โดยทั่วไปจะเป็นการให้บริการส่งด่วนพิเศษ เช่น FedEx มีบริการ FedEx Envelope จำกัดน้ำหนักสูงสุดที่ 0.5 กิโลกรัม ราคาเริ่มต้นที่ 704 บาทสำหรับการส่งไปภูมิภาคจีนด้านใต้ และแพงขึ้นตามลำดับสำหรับการส่งไปอเมริกาและยุโรป เช่น ส่งไปสหรัฐอเมริกาที่ 1175 บาท


ตรวจสอบพัสดุต่างประเทศ (ไปรษณีย์ไปต่างประเทศ)

ตรวจสอบพัสดุต่างประเทศสำหรับการส่งไปรษณีย์ไปต่างประเทศโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย ตรวจสอบได้เฉพาะในขั้นตอนการรับฝาก การเตรียมการนำจ่าย และการนำจ่ายผ่านระบบ Track and Trace http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx (ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการนำส่งเหมือนการนำส่งพัสดุ)
 

 

 

(7.12.2560)

 

 Siirry alkuun