สินเชื่อ ธนาคาร กรุง ไทย สำหรับ ข้าราชการ

สินเชื่อธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการ

สินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการ หรือสินเชื่อธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการเพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ทั้งนี้เพื่อเติมเต็มความฝัน เติมเต็มคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐด้วยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการนี้ มีความพิเศษอยู่ที่ดอกเบี้ยต่ำและให้ผ่อนชำระได้นานถึง 20 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการ

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสุดตามข้อตกลงพิเศษที่กรุงไทยตกลงไว้กับแต่ละหน่วยงาน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

วงเงินกู้ (บาท)

ผู้กู้ (เงินได้ บาท)

ผู้ค้ำประกัน

ดอกเบี้ย MRR (% ต่อปี)

0.5 ล้าน

พนักงานข้าราชการ

มี

2.50

1.50 ล้าน

 

ข้าราชการเงินได้มากกว่า 25,000

ยกเว้น

0.75

กลุ่มอาชีพพิเศษ

ยกเว้น

0.75

ข้าราชการเงินได้น้อยกว่า 25,000

มี

0.75

ไม่มี

2.75

ส่วนเกิน 1.50 ล้าน ไม่เกิน 2.0 ล้าน

ข้าราชการเงินได้มากกว่า 25,000

มี 1 คน

0.75

 

เลือก ไม่มี

2.75

กลุ่มอาชีพพิเศษ

มี 1 คน

0.75

เลือก ไม่มี

2.75

ข้าราชการเงินได้น้อยกว่า 25,000

มี เพิ่ม 1 คน

0.75

เลือก ไม่มี

3.75

 

 

วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.75% ต่อปี

วงเงินกู้ได้เต็มจำนวนเงินฝาก แต่ไม่เกิน 5.0 ไทย

เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภท หลักประกันแล้ว กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท / ราย

หมายเหตุ

                     1. กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการและพนักรัฐวิสาหกิจ

                    2. กลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการ / พนักงานราชการที่มีอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีขึ้นไป สังกัด มหาวิทยาลัย / วิทยาลัยของรัฐ

สินเชื่อธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการให้ผ่อนชำระสบายๆ ด้วยระยะเวลาพิเศษนานถึง 20 ปี

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการ

  1. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด
  2. สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด
  3. สำเนาสัญญาจ้างทำงานที่กำหนดระยะเวลาจ้าง (กรณีผู้ขอกู้เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ ทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  5. ต้นของหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนหรือต้นกลุ่ม
  6. เอกสารประกอบอื่นตามระเบียบธนาคาร

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร call center 0-2111-1111

 

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อข้าราชการ | เงินกู้ข้าราชการ | ขอสินเชื่อข้าราชการ | สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

แก้ไขเมื่อ 14/10/2020 | เผยแพร่เมื่อ 27/07/2017

Apinya โดย Apinya Saeueng

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun