สินเชื่อเงินสดด่วน ทางเลือกของกู้ยืมและการลงทุน

สินเชื่อ เงินสด ด่วน ทาง เลือก ของ กู้ยืม และ การ ลงทุน

หากคุณกำลังต้องการลงทุนกับธุรกิจบางอย่าง หรือกำลังหมายตารถคันใหม่ แต่มีเงินเก็บหรือรายได้ต่ำกว่าราคาของสิ่งที่ต้องการ นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องกล้ำกลืนฝืนทนทำงานเก็บเงินรอเวลาอีกนานแสนนานเสมอไป ทุกวันนี้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆมีบริการสินเชื่อเงินสดด่วน ให้ลูกค้าได้กู้ยืมเพื่อใช้สอยก่อน ผ่อนชำระเงินคืนในภายหลังมากมายให้ได้เลือกกัน

บริการสินเชื่อมีองค์ประกอบที่ควรรู้และทำความเข้าใจเพื่อวางแผนใช้บริการและบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ดอกเบี้ย (interest) คือ เงินที่ผู้ใช้บริการสินเชื่อต้องจ่ายชำระ คิดเป็นร้อยละจากจำนวนเงินกู้ทั้งหมด โดยอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินสดด่วนอาจเป็นแบบดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Interest Rate) หรืออาจเป็นดอกเบี้ยที่มีมีอัตราเปลี่ยนแปลงไปตามตลาด (Variable Interest Rate) ก็ได้

ระยะ เวลา ของ เงินกู้ (term of the Loan)คือ ระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้กู้ยืม ต้องชำระเงินคืนจนกว่าจะครบตาม จำนวนเงินที่ปล่อยกู้ ระยะเวลาของเงินกู้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเนื่องจาก

 

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ 

 

ประเภทของสินเชื่อ

  1. สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loans) คือ บริการสินเชื่อที่ผู้กู้ยืมไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินหรือบุคคลค้ำประกันในการใช้บริการ หมายถึงหากผู้ใช้บริการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกเงินกู้ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สิน ใดๆของผู้กู้ยืม และไม่สามารถบังคับให้บุคคลอื่นชำระหนี้แทนผู้กู้ยืมได้ แต่ผู้ปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ยังมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้บริการได้ โดยอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อประเภทนี้จะสูงมากถึง 20% ต่อปี
  2. สินเชื่อแบบมีหลักประกัน (Secured loans) คือ บริการสินเชื่อที่ผู้กู้ยืมจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินหรือ บุคคลเข้ามาค้ำประกัน ในการใช้บริการกู้ยืม เช่น หากผู้ ใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อรถยนต์และใช้รถยนต์คันนั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อเวลาผ่านไป แล้วผู้ใช้บริการไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดได้ กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์ดังกล่าวจะตกเป็นของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ปล่อยสินเชื่อแทนตัวผู้ขอเงินกู้เอง หรือบุคคลอื่นที่ถูกระบุในสัญญาค้ำประกันจะต้องชำระเงินให้กับผู้ให้กู้แทนตัวผู้ขอเงินกู้เอง โดยสินเชื่อประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน

สินเชื่อเงินสดด่วน โดยทั่วไปจะเป็นการกู้นอกระบบ ซึ่งบางกรณีไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ และมีเงื่อนไขในการผ่อนชำระค่อนข้างโหดกว่าการขอสินเชื่อแบบปกติกับทางสถาบันการเงินทั่วๆไป

 

ค้นหาสินเชื่อเงินสดในจังหวัดของคุณ

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วนสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ​

 

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ 

 

 Siirry alkuun