สินเชื่อ รถยนต์

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์เป็นสินเชื่อประเภทมีหลักประกันที่ผู้กู้จะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ตนเอง นั่นก็คือรถยนต์ มอบให้กับทางธนาคารเพื่อแลกกับสินเชื่อในระหว่างการผ่อนชำระ ทางธนาคารก็จะถือกรรมสิทธิ์นี้ไว้จนกว่าผู้กู้จะทำตามเงื่อนไข คือผ่อนชำระครบตามจำนวนที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตาม รถนั้นก็จะถูกทางธนาคารยึดไป วิธีการนี้ หากเทียบกับสินเชื่อส่วนบุคลแล้ว จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำกว่า เนื่องจากมีสินทรัพย์มาค้ำประกัน

โดยทั่วไป หากกล่าวถึงสินเชื่อรถยนต์แล้ว สามารถมองได้สองมุมมองด้วยกัน มุมมองแรกเป็นการขอสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์แต่ไม่มีเงินสด หรือต้องการบริหารจัดการเงินของตนเอง วิธีการก็คือ นำรถคันที่จะซื้อนั้นไปขอสินเชื่อกับธนาคารล่วงหน้า หากได้รับการอนุมัติเงินสด จะถูกส่งตรงไปยังผู้ขาย (ทั่วไปไม่เกินโดยรายย่อย ละ 75-80 ของมูลค่ารถยนต์เต็มจำนวน) แม้ว่าเราจะสามารถใช้รถนั้นได้เหมือนเป็นเจ้าของ แต่กรรมสิทธิ์ของรถคันดังกล่าวในเบื้องต้นจะเป็นของธนาคารก่อนที่เราจะชำระหนี้ทั้งหมด อีกมุมมองหนึ่งจะเป็นการนำรถยนต์ที่ครอบครองอยู่แล้วไปค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อ รถยนต์ดังกล่าวจะถูกประเมินมูลค่าจากทางธนาคาร จากนั้นลูกค้าดังกล่าวจะถูกอนุมัติออกมาเป็นเงินสดกรรมสิทธิ์ใหม่

 

สินเชื่อ รถยนต์

แม้ว่าสินเชื่อรถยนต์โดยทั่วไปจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อประเภทรายบุคคล แต่โดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ผู้กู้ควรที่จะวางแผนอย่างรอบคอบในการกู้เงินและใช้เงินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงควรจะแน่ใจว่าจะมีความสามารถเพียงพอในการชำระเงินคืน เนื่องจากสินทรัพย์ที่นำมาวางค้ำประกันนั้นคือ รถยนต์ของเราเอง หากไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนได้ ธนาคารก็มีสิทธิ์ที่จะยึดรถเอาไปได้ นอกจากนี้การคำนวณยอดชำระแต่ละงวดของรถยนต์นั้น ส่วนมากแล้วจะไม่เป็นแบบลดต้นลดดอก ซึ่งต่างจากสินเชื่อบ้าน ทำให้หากคิดดอกเบี้ยที่แท้จริงออกมาแล้วจะค่อนข้างสูง และหากไม่สามารถชำระได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จะต้องรับภาระเงินต้นที่เหลือค้างอยู่อีกจำนวนมาก เนื่องจากอัตราส่วนระดับสามดาวในระยะแรกจะเป็นส่วนของดอกเบี้ยมากกว่า

การเปรียบเทียบและทำความเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขให้กระจ่างชัดเจน เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันรถยนต์ ค่าตรวจสภาพ และค่าธรรมเนียมสำหรับการโอน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำก่อนการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้กู้เอง

ในส่วนของการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมไป คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน Statement ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นเจ้าของกิจการให้นำเอาสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์มาด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีผู้ค้ำประกันมาด้วยอีก 1 คน โดยให้ผู้ค้ำประกันเตรียมเอกสารประกอบเช่นเดียวกับผู้กู้

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถแลกเงิน | คาร์ ฟอร์ แคช

แก้ไขเมื่อ 29/08/2020 | เผยแพร่เมื่อ 26/12/2017

Apinya โดย Apinya Saeueng

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun