สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร ธน ชาติ

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาต

ธนาคาร หรือ สถาบันการเงินในปัจจุบันนอกจากจะมีบทบาทในการรับฝากเงินสดโดยเปิดบัญชีเงินฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่นำเงินสดมาฝากไว้เป็นสิ่งตอบแทนแล้ว ยังมีบทบาทในการระดมทุนเพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ต้องการอีกด้วย โดยทางธนาคารจะมีการปล่อยสินเชื่อในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สินเชื่อบ้าน ,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อการเคหะ, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

โดยในบทความนี้จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาต เนื่องจากธนาคารธนชาต ถือเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ และค่อนข้างมั่นคงด้วยการดำเนินการมากว่า 35 ปี ซึ่งในขณะนี้ทางธนาคารได้มีการบริการสินเชื่อรถยนต์ แบ่งตามประเภทของยานพาหนะต่างๆ ดังนี้

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ถือ เป็นการให้บริการทางด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินไปชำระค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์ล่วงหน้า ซึ่งจะมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระแบ่งเป็นงวดรายเดือน ซึ่งหลังจากที่ลูกค้าได้ผ่อนชำระค่างวดจนหมดครบถ้วน ตามเงื่อนไขสัญญาแล้ว ทางธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์นามผู้กู้

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 

เงื่อนไขในการเช่าซื้อ

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้ขออนุมัติสินเชื่อ

 

เอกสารประกอบการเช่าซื้อ

ช่องทางการชำระเงิน

 

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วสินเชื่อชนิดนี้ เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดสำหรับนำไปชำระค่าใช้จ่ายรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ซึ่งหลังจากลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ทางธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของผู้กู้

 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้ขออนุมัติสินเชื่อ

 

เอกสารประกอบการเช่าซื้อ

 

สินเชื่อรถแลกเงินเป็นสินเชื่อเงินด่วนสำหรับผู้ที่มียานพาหนะส่วนตัวเป็นของตนเองและมีความต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ สินเชื่อชนิดนี้จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ในนามของตนเองและหมดภาระในการผ่อนชำระแล้ว

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 

ลักษณะการบริการ

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อรถธนชาต, สินเชื่อรถยนต์, คาร์ฟอร์แคช

แก้ไขเมื่อ 21/09/2020 | เผยแพร่เมื่อ 02/10/2017

Apinya โดย Apinya Saeueng

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun