สินเชื่อธนาคาร ธ.ก.ส.

สินเชื่อธนาคาร ธ.ก.ส.

ก่อนอื่นเราน่าจะมาทำความรู้จักกับ สินเชื่อ กันก่อนว่า สินเชื่อคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร สินเชื่อนั้น ความหมายโดยรวม คือ การเชื่อใจกันในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนำไปสู่การให้ยืมทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้น เพราะเชื่อใจว่าจะนำมาคืนให้ในภายหลัง แต่การยืมทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องมีอะไรตอบแทนด้วยเช่นกัน ซึ่งก็คือ ดอกเบี้ย นั่นเอง นอกจากนี้ ในหลายครั้งอาจต้องมีผู้ค้ำประกันไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่า หากเมื่อถึงเวลาที่ตกลงกันไว้แล้ว ยังไม่มีการนำทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นมาคืน ผู้ให้ยืมจะไปตามทวงทรัพย์สินนั้นได้ที่ใด

รูปแบบสินเชื่อนั้นมีหลากหลายประเภท ได้แก่

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว คือ การกู้เงินไปเป็นก้อนครั้งเดียวและการใช้คืนเป็นผ่อนเป็นจำนวนหนึ่งๆ จนหมดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งการกู้แบบนี้จะมีดอกเบี้ยต่ำ เช่น สินเชื่อผ่อนซื้อบ้าน เป็นต้น

สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น คือ การกู้เงินที่มีกำหนดการยืมเงินและการคืนเงินในระยะเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่ไม่เกินสามปี การให้ยืมจะให้ใช้เป็นวงเงิน ซึ่งเมื่อยืมและคืนแล้วสามารถยืมอีกได้เป็นวงจร เงินกู้แบบนี้เหมาะสำหรับการใช้หมุนเวียนในกิจการธุรกิจต่างๆ หรือใช้สำหรับเป็นเงินสำรอง ซึ่งแบบนี้จะมีการคิดดอกเบี้ยสูงกว่าเงินกู้ระยะยาว ตัวอย่างเช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี

สินเชื่อทั้งสองแบบที่กล่าวไปข้างต้นนั้น เป็นสินเชื่อหลักที่ธนาคารส่วนใหญ่มีให้บริการ ซึ่งธนาคาร ธ.ก.ส. ก็เป็นตัวอย่างนั้นหนึ่งที่มีสินเชื่อหลากหลายประเภท โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหนึ่งในธนาคารรัฐที่มีวงเงินสินเชื่อสูงและมีโครงการสินเชื่อต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อผลักดันและสร้างอาชีพให้ผู้ที่สนใจ

 

ประเภทของสินเชื่อธนาคาร ธ.ก.ส.

  1. สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินใหม่กับ ธ.ก.ส. สำหรับผู้ที่มีเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ที่มียอดเงินฝากในบัญชีอย่างน้อย 10,000 บาท วงเงินกู้สูงสุดร้อย ละ 90 ของเงินฝากหรือมูลค่าของสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี
  2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไช ส์ วงเงินสูงสุดร้อย ละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปีหรือร้อยละ 80 ของค่าลงทุน กำหนดชำระคืนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการกู้และสูงสุดอยู่ 20 ปี สินเชื่อ SME
  3. สินเชื่อคืนสู่เหย้า จุดประสงค์เพื่อการลงทุนหรือชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินอื่น แต่เงื่อนไขเจาะจง คือ ต้องเป็นหนี้สินจากการลงทุนในการประกอบอาชีพเพียงเท่านั้น
  4. สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส. 108 อาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนและการลงทุนในการประกอบธุรกิจส่วนตัว สำหรับผู้มีรายได้น้อย
  5. สินเชื่อ smart Farmer วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการเกษตรโดยตรง หรือเป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาต่อยอดกระบวนการผลิตหรือการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
  6. สินเชื่อ Value Chain วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการจัดจำหน่ายผลผลิตหรือปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร ระยะเวลาหมุนเวียนสูงสุด 12 เดือน และกำหนดชำระคืนสูงสุด 15 ปี
  7. สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 12 เดือน โดยผ่อนชำระคืนทุกเดือน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

รีวิว สินเชื่อเงินด่วน A-CASH ธกส (วงเงินสูงถึง 50,000 บาท)

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: สินเชื่อ ธ.ก.ส., เงินกู้ ธ.ก.ส.

แก้ไขเมื่อ 14/05/2020 | เผยแพร่เมื่อ 07/12/2017

Apinya โดย Apinya Saeueng

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจSiirry alkuun