สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย กู้ง่าย ให้วงเงินสูง

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด เป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็น 1 ใน 5 อันดับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนสาขามากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งให้บริการด้านการเงินแบบครบวงจร ได้แก่ เงินฝาก บัตรเครดิตและบัตรเดบิต สินเชื่อ ประกัน การลงทุน ธุรกรรมทางการเงินและ E-Banking

ในบทความนี้ จะมาพูดถึงในส่วนของสินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้ของธนาคารกรุงไทยที่ให้บริการ ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อการศึกษาและสินเชื่อกรุงไทยใจดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำการกู้ยืมเงินด้วยสินเชื่อ ด้วยวิธีการสมัครได้อย่างง่ายดายและให้วงเงินสูงอีกด้วย

 

สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ให้วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงไทย

  1. สินเชื่อกรุงไทยใจดี

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่สมัครได้ง่ายผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลอนุมัติภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ให้วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุดถึง 100,000 บาท หากไม่มีการใช้วงเงินใดๆก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แถมยังฟรีค่าธรรมเนียมอีกด้วย

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมต่อปี อยู่ที่ 15-24% คิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดที่ใช้วงเงิน โดยมีระยะเวลาให้กู้ 1 ปีและต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมัติ ผู้กู้จะต้องมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยและได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

  1. สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แบบพร้อมใช้ที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่ทำงานบริษัทเอกชน เพียงแค่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยมีกำหนดระยะเวลาและให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยต่อปี คือ MRR+ 7% ต่อปี ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 5 ปี ผู้กู้จะต้องเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ฐานเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี การจ่ายเงินกู้ จะต้องทำการจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งทางธนาคารจะทำการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน

  1. สินเชื่อธนาคารกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่ทำงานบริษัทเอกชน เพียงแค่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สมัครได้ง่ายดาย ไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี คือ MRR+ 9% ต่อปี ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 1 ปีและต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมัติ ผู้กู้จะต้องเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ฐานเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทางธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินเดือนแบบอัตโนมัติ

  1. สินเชื่อกรุงไทย Smart money

เป็นสินเชื่อที่กลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ หรือไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกันใดๆ ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ การชำระเงินกู้สามารถชำระได้ที่ธนาคาร, ตู้ ATM, Krungthai NEXT และ Internet Banking

ผู้กู้จะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทและมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปจะต้องเปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

  1. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสดสำรองพร้อมใช้ โดยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร ดอกเบี้ยต่ำ สามารถกู้ได้ทั้งแบบมีผู้ค้ำประกัน หรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้ หากไม่มีการใช้วงเงินก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้น

ส่วนอัตราดอกเบี้ย จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน เฉพาะยอดหนี้และจำนวนวันที่ใช้ หากมีคนค้ำประกันจะคิดเป็น MRR+3.5% แต่หากต้องใช้คนค้ำประกัน ได้แก่ ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน, เจ้าหน้าที่รัฐ, พนักงานราชการแต่เลือกที่จะไม่ใช้คนค้ำประกัน ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นมาเป็น MRR+5.5% ส่วนถ้าเป็นพนักงานเอกชน หรือหน่วยงานที่มี MOU อัตราดอกเบี้ยจะคิดเป็น MRR+6.0% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดนั้นมีโปรโมชั่นราชการและเงื่อนไขจะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อนี้จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ ได้แก่ ฐานเงินเดือน, เงินคงเหลือในบัญชีแต่ละเดือนและอายุสัญญาจ้างงานประกอบร่วมด้วย มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

krung thai

สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงไทย

  1. สินเชื่อบ้านกรุงไทย

ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.64% ต่อปี ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 40 ปี ให้วงเงินสูงสุด 100% ยื่นกู้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแต่มีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าตรวจผลงานการก่อสร้าง, ค่าไถ่ถอนและค่าทวงถามหนี้ที่อาจจะต้องมีการชำระเพิ่มในภายหลัง

  1. สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน

ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 4.85% ต่อปี ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 8 ล้านบาท ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้ เพียงแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินเป็นหลักประกันเท่านั้น

  1. สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

ดอกเบี้ย 2 ปีแรกคงที่ เริ่มต้น 1.88% ต่อปี ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 40 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้และทางธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ 1%

  1. สินเชื่อ Home for Cash

ดอกเบี้ยคิดแบบ MRR ระยะเวลาให้กู้จะเท่ากับอายุสัญญาเงินกู้บ้าน สามารถเลือกกู้ได้ทั้งลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่และเก่า กู้ได้ตามใจทั้งแบบวงเงินหมุนเวียนและกำหนดระยะเวลา สามารถนำไปจ่ายตามความต้องการทั่วไป หรือชำระเบี้ยประกันชีวิตได้ โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้วงเงินสูง ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 40 ปี ผ่อนง่ายและขอวงเงินเพิ่มเติมได้

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษา หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เป็นสินเชื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับลูกค้าที่อยู่ในระหว่างเรียนและถึงกำหนดชำระหนี้แล้ว โดยเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินกู้ กยศ., รายการเงินเข้าออก, ยอดเงินกู้พร้อมกำหนดชำระและข้อมูลการชำระเงินผ่านแอพเป๋าตังบนมือถือที่รองรับทั้งระบบ Android และ iOS ได้อย่างง่ายดาย

 

สินเชื่อกรุงไทยใจดีของธนาคารกรุงไทย

เป็นสินเชื่อสำหรับผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีที่ได้รับการติดต่อกลับจากธนาคารเพื่อขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น

สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยที่ให้บริการ ผู้กู้จะต้องมีการศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจทำการกู้ยืม หากท่านมีปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการคำแนะนำสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ธนาคารกรุงไทย และเว็บไซต์ krungthai.com ได้โดยตรง

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยืมเงินผ่านแอป | ยืมเงินออนไลน์ | เงินด่วนออนไลน์

แก้ไขเมื่อ 31/05/2021 | เผยแพร่เมื่อ 31/05/2021

Apinya โดย Apinya Saeueng

บทความอื่นที่คุณอาจสนใSiirry alkuun